KONTAKT  |    _eng _sk

Audítori nenašli ani odchýlky od normy, ani kritické miesta
           Pridané: 13.04.2017
Autor: -c-
Kategória: 04/2017

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala dozorný audit systému energetického manažérstva

Tri dni trval tretí dozorný audit systému energetického manažérstva  podľa normy EN ISO 50001, ktorý koncom minulého mesiaca absolvovala spoločnosť U. S. Steel Košice.  Verdikt audítorov certifikačnej spoločnosti TÜV SÜD Slovakia si v piatok popoludní 24. marca 2017 prišli do zasadačky Výskumu a vývoja vypočuť  viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby Elena Petrášková, viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák, generálni manažéri, riaditelia dotknutých divíznych závodov a úsekov a ďalší manažéri spoločnosti.

„Náš záver dozorného auditu bude voči certifikačnému orgánu pozitívny, čo znamená, že  vaša spoločnosť môže certifikát systému energetického manažérstva naďalej používať,“ uviedol v hodnotiacej reči vedúci audítor Marián Harčarik. „Ak by som to mal rozmeniť na drobné, nenašli sme vo vašej firme  žiadne odchýlky od normy ani kritické miesta, ktoré by tomu bránili,“ dodal a vyzdvihol ďalší posun U. S. Steel Košice na ceste k neustálemu zlepšovaniu, čo audit v plnej miere potvrdil.

Vedúci audítor Marián Harčarik spolu s technickou expertkou Evou Vaňkovou poukázali na niekoľko silných stránok uplatňovania systému energetického manažérstva v košickej oceliarni.  Prvou z nich sú  vlaňajšie úspory v oblasti energií čo potvrdzuje, ako zdôraznili, že sa firma vydala správnou cestou.  Svoj plán za pomoci rôznych nástrojov, aj keď to nebolo jednoduché, splnila,  za čo sa treba poďakovať zamestnancom na všetkých úrovniach riadenia.
S tým súvisí, podľa vyjadrenia audítorov, aj ďalšia veľmi výnimočná silná stránka, a to uvedomelosť zamestnancov v oblasti energetických úspor. Vyzdvihli tiež veľmi dobre zavedenú komunikáciu v závodoch týkajúcu sa energetických procesov a ich jednotnej formy, operatívne e-learningové vzdelávanie, prepracovanosť dokumentácie až na najnižšie články riadenia, zavedenie špecializovaných metód údržby pri dosiahnutí spoľahlivosti energetických zariadení i vytvorenie priestoru na dlhodobú  energetickú stratégiu spoločnosti.

Audítori  mali aj tri odporúčania na zlepšenie. Týkali sa  prepojenia metodík v oblasti energetického manažérstva, energetických rozvodov a prirodzených zdrojov svetla vo výrobných halách.

Stretnutie uzavrela viceprezidentka Elena Petrášková, ktorá poďakovala audítorom i všetkým zamestnancom, ktorí sa na treťom dozornom audite  systému energetického manažérstva
v U. S. Steel Košice podieľali a ocenila vzájomnú spoluprácu prevádzok a podporných úsekov. Za vysokým povedomím zamestnancov o energetickej efektívnosti treba vidieť, zdôraznila,  dennodennú prácu vo fabrike.          

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu