Vyhľadávanie:

Bezpečnosť a ochrana zdravia očami detí

Bezpečnosť a ochrana zdravia očami detí

Útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu USSK organizuje 9. ročník výtvarnej súťaže pre deti

V minulom vydaní Ocele východu sme vás informovali o výtvarnej súťaži, ktorú vyhlásil útvar generálneho manažéra pre bezpečnosť a hygienu U. S. Steel Košice pre deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločností. Organizátori hľadajú najkrajšie kresby s tematikou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré budú podkladom pre kalendár na rok 2012 pod názvom Bezpečnosť očami detí. Ak vám informácia unikla a radi by ste vaše ratolesti do súťaže zapojili, neprehliadnite nasledujúce riadky.

Do súťaže sa môžu zapojiť deti a vnúčatá zamestnancov U. S. Steel Košice s. r. o., ako aj dcérskych spoločností U. S. Steel Košice s. r. o., vo veku od 6 do 15 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je nakreslenie farebného výkresu, ktorý čo najlepšie vyjadrí, ako si deti predstavujú bezpečnú prácu svojich rodičov a starých rodičov na ich pracoviskách.

Skupina nezávislých odborníkov posúdi a vyberie víťaza v dvoch kategóriách a to 6 až 10 rokov a 11 až 15 rokov. Víťazi v oboch kategóriách budú odmenení vecnými cenami. Trinásť najlepších prác (obálka a 12 mesiacov) bude zaradených do kalendára bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na rok 2012 aj s fotografiami autorov kresieb. Kalendár, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, dostane každý zamestnanec U. S. Steel Košice s. r. o. a dcérskych spoločností.

Podmienky súťaže:

  • kresliť treba na biely výkres veľkosti A4 (297 x 210 mm) na šírku výkresu
  • kresba musí byť farebná, nepoužívajte perá, lesk alebo lepidlo
  • výkres musí byť na zadnej strane opatrený menom, priezviskom a vekom dieťaťa a identifikačnými údajmi rodiča alebo starého rodiča, to znamená menom, osobným číslom, názvom divízneho závodu, závodu, úseku, útvaru, kde pracuje, číslom strediska, telefonickým kontaktom a malou fotkou dieťaťa, ktoré výkres kreslilo
  • výkres môžete doručiť osobne alebo poštou na útvar Riaditeľa pre bezpečnosť práce U. S. Steel Košice, s. r. o. najneskôr do 14. 11. 2011.

Prípadné nejasnosti môžete konzultovať v útvare Riaditeľa pre bezpečnosť práce.
Kontakt: Jana Maňkošová, tel.: 3 - 4911 a Valéria Hajdučeková, tel.: 3 - 3129.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...