Vyhľadávanie:

Bocianopolis 2006

Bocianopolis 2006

Obec Zemplínske Hradište v okrese Trebišov, prezývaná aj ako Bocianopolis, je významnou ornitologickou lokalitou na Slovensku. Hniezdi tu najväčšia kolónia bociana bieleho a obec počtom aktívnych hniezd je jediná u nás a patrí k atrakciám tohto typu.
Tak, ako nám prvé bociany oznámili príchod jari, teraz nám s vychovaným potomstvom oznamujú, že leto sa pomaly, ale isto, blíži ku koncu. Aj keď bociany tento rok prileteli načas a v obci počas troch týždňov obsadili 16 hniezd na samostatných betónových stĺpoch s hniezdnymi podložkami, zdalo sa, že tento rok bude úspešným rokom, čo sa týka počtu vyvedených mláďat. No začiatkom mája, keď sa vyliahli prvé mláďatá, bociany prekvapilo studené a daždivé počasie. Následkom zlých poveternostných podmienok uhynulo minimálne 5 mláďat. Tie, ktoré prežili, sú už teraz veľké, väčšina dokáže lietať a pripravuje sa tak na dlhú cestu do zimovísk do južnej Afriky. Čaká ich cesta dlhá 4500 - 10 000 km, ktorú prekonajú približne za 20 - 40 dní letu a 7 - 14 dní odpočinku. Tento rok bociany vyviedli spolu 24 mláďat a aj v rámci celého Slovenska nehovoríme o úspešnom roku z hľadiska hniezdenia bocianov bielych na našom území.
Jesenný ťah bocianov začína v období od 20. augusta, a tak obec Zemplínske Hradište na ich počesť pripravuje pre širokú verejnosť v období 18. - 20. augusta 2006 v zasadačke obecného úradu v centre obce na Námestí bocianov trojdňovú výstavu Bocian - Spoznávaj a chráň bociana. Výstavu tvorí 16 panelov s obrazovou a textovou dokumentáciou vystihujúcou opis vtáka, jeho spôsob života a problematiku ochrany. Výpovednú hodnotu spestrujú umelecké práce detí, ktoré sa zapojili do celoslovenského eko-výchovného programu Bocian, ktorý podporila Lichtenštajnská nadácia CICONIA. Súčasťou výstavy sú preparáty vtákov, potravy, literatúra, rôzne predmety úžitkovej hodnoty s motívom bociana a doklady zo života bociana. Súčasťou výstavy je aj film o bocianovi a pásmo diapozitívov. V dohodnutom termíne konania výstavy sa môže pre záujemcov zorganizovať podujatie, v rámci ktorého by sa viedli s účastníkmi besedy, kvízy, súťaže.
Hlavná časť celej akcie sa uskutoční 18. augusta 2006 so začiatkom o 14.00 hod. v zasadačke obce na Námestí bocianov, kde bude prednáška o histórii hniezdenia bocianov bielych v obci a prednáška o chránených vtáčích územiach na Slovensku. Prednášať budú členovia Slovenskej ornitologickej spoločnosti/ BirdLife Slovensko a obci bude slávnostne odovzdaný certifikát o slovenskom rekorde týkajúci sa najväčšieho počtu bocianích hniezd na Slovensku. Viac info na www.rekordy.sk a www. bocianopolis.szm.sk.
Na akciu je pozvaná široká verejnosť, pre ktorú je pripravených množstvo propagačných materiálov a každý návštevník sa určite dozvie zaujímavé informácie zo života vtáctva žijúceho na Slovensku.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...