Vyhľadávanie:

Boj so živlom aj s pomocou košických oceliarov

Boj so živlom aj s pomocou košických oceliarov

Voda brala, čo jej prišlo do cesty

Obete na životoch, obrovské škody na majetku. Stovky zaplavených domov, tisícky ľudí bez strechy nad hlavou, spúšť, masívne zosuvy pôdy, zničené cesty, ochromená doprava, zúfalstvo, stres, únava. Padajúce domy v Nižnej Myšli, zosuvy pôdy v Krásnej nad Hornádom, po strechy zatopené obydlia v Zdobe... To je len malá časť dramatických vizitiek, ktoré ostali po minulotýždňových ničivých povodniach na celom Slovensku. Prírodný živel najviac postihol východnú časť krajiny, okolie Košíc nevynímajúc. Sedemnástim obciam a mestu Košice nezištne a operatívne podala pomocnú ruku spoločnosť U. S. Steel Košice. Do Nižnej Myšle, Sád nad Torysou, Čane, Ždane, Veľkej Idy, Sene, Kechneca, Milhosti, Hanisky, Košickej Polianky, Gyňova, Vyšnej Hutky, Geče, Bidoviec, Malej Idy, Ťahanoviec, mestských častí Poľov, Krásna nad Hornádom a Džungľa, k Mlynskému náhonu i na Južné nábrežie prúdili z firmy od 3. júna až do včerajška, 8. júna, desiatky nákladných áut so sypkým materiálom, ktorý poslúžil na "vrecovanie" pri budovaní a spevňovaní protipovodňových hrádzí. Ľudia z dcérskej spoločnosti Vulkmont i divízneho závodu Doprava otáčali jednu fúru za druhou... Na viac ako sto sedemdesiatich tatrovkách priviezli z USSK na ohrozené miesta vyše 2 600 ton pemzy. Spoločnosť pravidelne komunikovala so susednými obcami, niektorým na požiadanie poskytla aj plávajúce čerpadlá či plachty. Neoceniteľnú pomoc U. S. Steel Košice v súvislosti s úspešným priebehom záchranných prác vyzdvihol primátor Košíc František Knapík. "Bez tejto, naozaj masívnej pomoci by nebolo možné uchrániť ohrozené lokality."

AKO SME SA PASOVALI S VODOU VO FABRIKE

V priebehu minulého týždňa, ako nás informoval koordinátor prevádzky Vodné hospodárstvo DZ Energetika Mikuláš Bugis, sme mimoriadne situácie museli na viacerých frontoch riešiť aj vo fabrike. V Čistiarni odpadových vôd v Sokoľanoch dažde v priebehu pár hodín zaplnili akumulačnú havarijnú nádrž, vodu bolo treba riadene vypúšťať cez havarijný prepad, a to pri kontinuálnom monitoringu kvality vôd na prítoku i odtoku. Čistiareň išla na maximum aj s prečerpávaním upravenej vody späť do podniku. Cieľom bolo znížiť dopad vôd vtekajúcich do Sokoľanského potoka na obce. Aby neutrpeli kvalitatívne ukazovatele, v podniku sme vyhlásili havarijný režim vypúšťania odpadových vôd z prevádzok. Trvá doteraz, aj keď prítok už ani zďaleka nie je taký intenzívny a hladina v havarijnej nádrži postupne klesá a dostáva sa do normálu.
Zložitá bola aj situácia na jazere v Čani, kde máme čerpaciu stanicu, keďže slúži ako náhradný zdroj pre Chemickú úpravňu priemyselnej vody v Krásnej. Hladina vody stúpala počas celého minulého týždňa až dosiahla rekordnú úroveň. "Do maximálnej hladiny nám chýbali už len dva centimetre. Preto sme v stredu, 2. júna, začali vodu z jazera odčerpávať do podniku. Robíme tak stále, aby sme eliminovali kritickú situáciu spodných vôd v obci Čaňa, kde je ešte pod vodou veľa domov," uviedol M. Bugis.
Naši vodohospodári sa museli popasovať aj s mimoriadnou situáciou na vodnom diele Bukovec. Hladina hornej vodárenskej nádrže, ktorá slúži ako zásobáreň pitnej vody pre Košice a okolie, sa v dôsledku intenzívnych zrážok napĺňala už v strede minulého týždňa až na úroveň bezpečnostného prepadu. V dôsledku toho stúpala aj hladina dolnej nádrže, ktorú obhospodaruje U. S. Steel Košice. V noci zo 4. na 5. júna pretekalo v istom čase cez našu vodárenskú nádrž do Idanského potoka až 5 450 litrov vody za sekundu. V súvislosti s týmto prietokom, aj vzhľadom na situáciu, že v tom čase stále prudko pršalo a bočné prítoky do Idanského potoka boli značné, bol na jeho toku vyhlásený aj I. stupeň povodňovej aktivity.

HORNÁD SI NEVYBERAL

"Prvé informácie o možnej kritickej situácii pri čerpacej stanici pitnej vody v Gyňove prišli v stredu 2. júna. Vtedy ešte nič nenasvedčovalo tomu, že sa "čerpačka" ocitne pod vodou," konštatoval M. Bugis. "Napriek tomu sme začali zvyšovať lokálne hrádze v areáli zariadenia vrecami s pieskom. Prvé prietoky vody z priesakov protipovodňových hrádzí na Hornáde k nám dorazili až na druhý deň. Uložili sme ďalších päťsto vriec a začali odčerpávať vodu zo strojovne, ktorá je pod úrovňou zeme. Situácia bola zlá, ale s čerpacou technikou a nasadeným úsilím našich ľudí sa ju podarilo zvládnuť." V noci z 3. na 4. júna voda začala pomaličky ustupovať. V piatok bol relatívny pokoj, energetici preventívne "napieskovali" a uložili ďalších päťsto vriec. A potom prišla informácia, že budú vypúšťať Ružín a že Hornádom potečie omnoho viac vody než predošlý deň. "Najdlhšie bolo čakanie... Nielen pre našich zamestnancov, ale aj ľudí z okolitých obcí, Čane a Gyňova. Každý sa chodil pozerať na ešte stále pretrvávajúci prietok vody tesne nad čerpacou stanicou. Voda z Ružína k nám dorazila až v sobotu, za to však s poriadnou intenzitou. Prelievala sa cez povodňové hrádze Hornádu na priľahlé polia a so silou rieky sa valila na čerpaciu stanicu. V jej priestore stúpla až na úroveň jedného metra, niekde aj viac. Ľudia museli ustúpiť do bezpečia. Odstavili sme čerpaciu stanicu a studne od elektriny, spustili len dieselový čerpací agregát v domnienke, že zachránime odčerpávaním vody zo strojovne elektrické rozvádzače a motory čerpacích agregátov. Chlapci ešte stihli odpojiť počítač a naložiť elektrickú centrálu na auto a evakuovali sa cez prúdy vody rútiacej sa cez prístupovú cestu do bezpečia. Potom sme sa už len prizerali, ako nám čerpaciu stanicu zaplavilo. Dodávku pitnej vody sme operatívne zabezpečili z Drienoveckého privádzača VVS bez dopadu na našich odberateľov."

VÝROBA FUNGOVALA BEZ VÄČŠÍCH ŤAŽKOSTÍ

S problémami sa v areáli huty borili pri bráne číslo štyri, hlavne so zatápaním váh, odčerpávaním vody spod pásových dopravníkov, riešením zatekania vody do elektrických rozvodní. Hasiči zo Závodného hasičského útvaru USSK vykonali počas takzvanej druhej vlny záplav vo fabrike asi štyridsať technických výjazdov, zväčša k odčerpávaniu vody. "Najfrekventovanejšími priestormi našich návštev," informoval Benjamín Brandis, "boli vrátnice číslo tri a štyri, stavadlo číslo 3 a prevádzka Príprava vsádzka a úpravne brám v DZ Oceliareň." Výroba vo firme však fungovala bez väčších ťažkostí. Tí, ktorí nemohli pre povodne prísť do práce, dali dopredu vedieť, aby sa stihla zabezpečiť náhrada.

VYČÍSĽUJÚ ŠKODY, ZOSUVY EŠTE NIE SÚ ZAŽEHNANÉ

Povodňová situácia na území mesta Košice sa upokojila, hladina rieky Hornád klesá, na ochranných hrádzach v meste je pokoj. Vo všetkých postihnutých lokalitách, kde už voda ustúpila, odstraňujú škody, odčerpávajú vodu zo zaplavených objektov, likvidujú bahno a ďalšie nánosy, identifikujú a vyčísľujú rozsah škôd. Napriek tomu, že dážď už ustal, masívny zosuv rozmočenej pôdy je ešte aktuálny v MČ Krásna nad Hornádom i obci Nižná Myšľa. Ľuďom postihnutým ničivou katastrofou a záchranárom ponúkla pomoc pri zásobovaní vodou a jedlom i stravovacia spoločnosť Sodexo.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...