Vyhľadávanie:

Spoločný dar štyroch firiem zaplaveným obciam

Spoločný dar štyroch firiem zaplaveným obciam

Zástupcovia najväčších spoločností pomáhajú košickému regiónu

Rozsiahle povodne, ktoré v uplynulých dňoch postihli celé Slovensko a najmä východ našej krajiny, nenechali ľahostajnými mnohých ľudí. Zástupcovia najväčších podnikateľských subjektov v našom regióne - U. S. Steel Košice, VSE, T-Systems Slovakia a Ness intenzívne vnímajú problémy obcí a mestských častí Košíc, ktoré bojovali s ničivou silou vody a zosunutej pôdy. Rozhodli sa preto združiť finančné prostriedky na pomoc postihnutým obciam a ich obyvateľom.
Spoločný dar firiem U. S. Steel Košice, VSE, T-Systems Slovakia a Ness vo výške 220 000 eur bude rozdelený takto:

  • Mesto Košice - 27 500 eur na riešenie najakútnejších problémov v Mestskej časti Košice-Krásna.
  • Košický samosprávny kraj - 192 500 eur na riešenie najakútnejších problémov v obciach Nižná Myšľa - 82 500 eur, Čaňa - 27 500 eur, Sady nad Torysou - 27 500 eur, Vyšná Hutka - 27 500 eur, Ždaňa - 27 500 eur.

"Veríme," uvádzajú zástupcovia firiem, "že okrem technickej pomoci, ktorú poskytujeme, ale aj spojením našich finančných prostriedkov budeme môcť efektívnejšie pomôcť postihnutým ľuďom v uvedených obciach a že náš prístup môže byť inšpiráciou aj pre iné podnikateľské subjekty nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku."
Peniaze budú určené na konkrétne projekty, ktoré budú realizované pod dohľadom zástupcov spomínaných firiem tak, aby bola zaručená opodstatnenosť ich pridelenia a ich transparentné použitie.

MATERIÁLNA POMOC NEUTÍCHA

Košická oceliareň podávala pomocnú ruku mestu a sedemnástim okolitým obciam už od samého začiatku ich boja s veľkou vodou. Veľmi pohotovo a ústretovo reagovala na každú požiadavku z ohrozených miest na dodávku sypkého materiálu na vrecovanie, ale aj na čerpadlá a inú techniku. A v pomoci doteraz neustala. Zo železiarní do obcí a Košíc odviezli tatrovky spolu viac než 3 000 ton pemzy. Nákladné autá naložené dvoma frakciami putovali ešte aj v pondelok, 21. 6., do Nižnej Myšle, kde pripravovali podložie pod kontajnerové byty.

ZBIERKA MEDZI KOŠICKÝMI HUTNÍKMI POKRAČUJE

V uplynulých dňoch vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v spolupráci s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice vyhlásilo medzi zamestnancami firmy dobrovoľnú zbierku, ktorej cieľom je pomôcť našim kolegom z USSK a dcérskych spoločností pri likvidácii následkov ničivých záplav. Prispieť do dobrovoľnej zbierky zrážkou zo mzdy môže každý zo zamestnancov firmy, a to 5 eurami, prípadne inou sumou, čo potvrdí svojim podpisom na osobitnom formulári, ktorý je k dispozícii na každom pracovisku.
O konkrétnej podpore bude rozhodovať Sociálna komisia U. S. Steel Košice, s.r.o., v ktorej sú zastúpení aj členovia odborovej organizácie. Pri rozhodovaní a rozdeľovaní výťažku finančnej zbierky bude brať do úvahy rozsah poškodenia obytných priestorov, rodinné zázemie a sociálnu situáciu. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, garáží a podobne.
O poskytnutie podpory bude treba písomne požiadať (uviesť meno, priezvisko, pracovisko a číslo identifikačnej karty). Žiadosť, spolu s vyčíslením škôd a fotodokumentáciou, treba doručiť najneskôr do 15. júla 2010 na adresu: U. S. Steel Košice, s r.o. GM pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami, odd. mimomzdová motivácia, 044 54 Košice.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...