KONTAKT  |    _eng _sk

Spoločný dar štyroch firiem zaplaveným obciam
           Pridané: 21.06.2010
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 13/2010

Zástupcovia najväčších spoločností pomáhajú košickému regiónu

Rozsiahle povodne, ktoré v uplynulých dňoch postihli celé Slovensko a najmä východ našej krajiny, nenechali ľahostajnými mnohých ľudí. Zástupcovia najväčších podnikateľských subjektov v našom regióne - U. S. Steel Košice, VSE, T-Systems Slovakia a Ness intenzívne vnímajú problémy obcí a mestských častí Košíc, ktoré bojovali s ničivou silou vody a zosunutej pôdy. Rozhodli sa preto združiť finančné prostriedky na pomoc postihnutým obciam a ich obyvateľom.
Spoločný dar firiem U. S. Steel Košice, VSE, T-Systems Slovakia a Ness vo výške 220 000 eur bude rozdelený takto:

  • Mesto Košice - 27 500 eur na riešenie najakútnejších problémov v Mestskej časti Košice-Krásna.
  • Košický samosprávny kraj - 192 500 eur na riešenie najakútnejších problémov v obciach Nižná Myšľa - 82 500 eur, Čaňa - 27 500 eur, Sady nad Torysou - 27 500 eur, Vyšná Hutka - 27 500 eur, Ždaňa - 27 500 eur.

"Veríme," uvádzajú zástupcovia firiem, "že okrem technickej pomoci, ktorú poskytujeme, ale aj spojením našich finančných prostriedkov budeme môcť efektívnejšie pomôcť postihnutým ľuďom v uvedených obciach a že náš prístup môže byť inšpiráciou aj pre iné podnikateľské subjekty nielen v regióne, ale aj na celom Slovensku."
Peniaze budú určené na konkrétne projekty, ktoré budú realizované pod dohľadom zástupcov spomínaných firiem tak, aby bola zaručená opodstatnenosť ich pridelenia a ich transparentné použitie.

MATERIÁLNA POMOC NEUTÍCHA

Košická oceliareň podávala pomocnú ruku mestu a sedemnástim okolitým obciam už od samého začiatku ich boja s veľkou vodou. Veľmi pohotovo a ústretovo reagovala na každú požiadavku z ohrozených miest na dodávku sypkého materiálu na vrecovanie, ale aj na čerpadlá a inú techniku. A v pomoci doteraz neustala. Zo železiarní do obcí a Košíc odviezli tatrovky spolu viac než 3 000 ton pemzy. Nákladné autá naložené dvoma frakciami putovali ešte aj v pondelok, 21. 6., do Nižnej Myšle, kde pripravovali podložie pod kontajnerové byty.

ZBIERKA MEDZI KOŠICKÝMI HUTNÍKMI POKRAČUJE

V uplynulých dňoch vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v spolupráci s Radou odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice vyhlásilo medzi zamestnancami firmy dobrovoľnú zbierku, ktorej cieľom je pomôcť našim kolegom z USSK a dcérskych spoločností pri likvidácii následkov ničivých záplav. Prispieť do dobrovoľnej zbierky zrážkou zo mzdy môže každý zo zamestnancov firmy, a to 5 eurami, prípadne inou sumou, čo potvrdí svojim podpisom na osobitnom formulári, ktorý je k dispozícii na každom pracovisku.
O konkrétnej podpore bude rozhodovať Sociálna komisia U. S. Steel Košice, s.r.o., v ktorej sú zastúpení aj členovia odborovej organizácie. Pri rozhodovaní a rozdeľovaní výťažku finančnej zbierky bude brať do úvahy rozsah poškodenia obytných priestorov, rodinné zázemie a sociálnu situáciu. Darované finančné prostriedky bude možné použiť na zadováženie stavebného materiálu na rekonštrukciu a opravy domov, prípadne bytov, hygienické a dezinfekčné prostriedky, kúpu základného vybavenia domácností, vrátane elektrospotrebičov. Finančná podpora nebude poskytovaná na opravu zaplavených pivníc, garáží a podobne.
O poskytnutie podpory bude treba písomne požiadať (uviesť meno, priezvisko, pracovisko a číslo identifikačnej karty). Žiadosť, spolu s vyčíslením škôd a fotodokumentáciou, treba doručiť najneskôr do 15. júla 2010 na adresu: U. S. Steel Košice, s r.o. GM pre motiváciu a vzťahy s odborovými organizáciami, odd. mimomzdová motivácia, 044 54 Košice.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...