Vyhľadávanie:

Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj

Budovanie kapacít pre udržateľný rozvoj

O novom projekte zameranom na budovanie kapacít pre udržateľný regionálny rozvoj v Košickom kraji informovali v uplynulých dňoch na tlačovej besede zástupcov masmédií predstavitelia Rozvojového programu OSN (United Nations Development Programme - UNDP) a Košického samosprávneho kraja. Cieľom projektu s rozpočtom 300 tisíc USD, ktorý potrvá 32 mesiacov, je podporiť trvalo udržateľný rozvoj v našom kraji pomocou vytvárania miestnych partnerstiev medzi subjektami verejného, súkromného a mimovládneho sektora.

Finančne sa na ňom podieľajú obidvaja partneri. Prostriedky poslúžia na vypracovanie príručiek pre miestne partnerstvá, podporu procesu tvorby a fungovania udržateľných partnerstiev, vzdelávanie ich účastníkov, ale aj na definovanie stratégií a prípravu i realizáciu projektov pre mikroregióny. V kontexte príprav na čerpanie fondov EÚ v rámci programovacieho obdobia na roky 2007 až 2013 predstavuje nový projekt významný nástroj, pomocou ktorého bude Košický kraj lepšie pripravený absorbovať pomoc EÚ.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...