Vyhľadávanie:

Certifikát sme úspešne obhájili

Certifikát sme úspešne obhájili

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala 1. recertifikačný  audit energetického manažérstva

Minulý týždeň, od 5. do 8. apríla 2016, absolvovala spoločnosť U. S. Steel Košice 1. recertifikačný audit uplatňovania systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001:2012. V košickej oceliarni ho vykonal trojčlenný audítorský tím certifikačnej firmy TÜV SÜD Slovakia s.r.o., ktorý o svojich poznatkoch a zisteniach informoval na záverečnom mítingu. Uskutočnil sa v piatok 8. apríla popoludní a oboznámiť sa s ním prišli viceprezidentka pre dcérske spoločnosti a služby Elena Petrášková, viceprezident pre výrobu Marcel Novosad, generálni manažéri dotknutých útvarov, riaditelia divíznych závodov i odborných úsekov spoločnosti.

„Požiadavky normy systému energetického manažérstva spĺňate, blahoželáme,“ vyriekol zásadný verdikt po štvordňovej práci hlavný audítor Marián Harčarik. Podložil ho nielen potvrdením, že firma splnila hlavné kritérium, ktorým je preukázanie kontinuálneho zlepšovania výkonnosti procesov, a to aj v podobe zníženia podielu celkových nákladov, vrátane energetických, na teplý zvitok. „Mali sme možnosť vidieť vašu prácu aj pri ostatných zadaniach v rámci úspor nákladov a boli sme milo prekvapení, čo ste v tomto smere vlani dosiahli i čo máte naplánované na tento rok,“ vyzdvihol v mene tímu úsilie košických oceliarov a prezentoval rad pozitívnych zistení, ku ktorým audítori dospeli. Nesporne k nim patrí zavedený systém v oblasti bezpečnosti práce a s tým súvisiaci poriadok na pracoviskách. „Tu vás porovnávame s inými subjektmi a zhodli sme sa na tom, že na takých rozsiahlych pracoviskách so zložitou technológiou je udržať poriadok mimoriadne náročné. No nenašli sme nič, čo by na pracovisku nemalo byť, čo by mohlo zamestnancov rozptyľovať a byť zdrojom nejakej mimoriadnej udalosti,“ konštatoval. Medzi základné silné stránky audítori zaradili vedenie dokumentácie systému energetického manažérstva a jeho implementáciu s ostatnými systémami, vypracovanie programov energetického manažérstva a jednotlivých akčných plánov v útvaroch zaoberajúcich sa energetickou problematikou a v divíznych závodoch i zriadenie samostatného útvaru pre riadenie energetickej efektívnosti, čo má z hľadiska plánovania a sledovania tejto otázky zásadný význam. „Vyzdvihujeme, že má firma veľmi dobre zavedené nástroje na zlepšovanie systému energetického manažérstva a na dosahovanie lepších výsledkov hodnotenia energetickej efektívnosti, a to prostredníctvom Carnegy Way, War Roomov i účasti na Gemba walk a s tým súvisiacich simulácií, ktoré vykonávajú zamestnanci útvaru Riaditeľa pre inovácie a energetickú stratégiu,“ konkretizoval hlavný audítor. Marián Harčarik aj v mene svojich kolegov vysoko ocenil príležitosť zoznámiť sa s činnosťou útvaru generálneho manažéra pre spoľahlivosť zariadení a tiež metodiku pre výber dodávateľov náhradných dielcov.

Žiadne zásadné nedostatky pri uplatňovaní systému energetického manažérstva v U. S. Steel Košice audítori nezaznamenali, navrhli však dve odporúčania na ďalšie zlepšenie. Týkajú sa hodnotenia plnenia zhody s požiadavkami platnej legislatívy a systému preukazovania finančných zdrojov na zlepšenie spoľahlivosti zariadení.

Viceprezidentka Elena Petrášková sa v záverečnom príhovore poďakovala audítorom i všetkým spolupracujúcim kolegom z jednotlivých odborných útvarov a divíznych závodov za úspešný priebeh celého kontrolného procesu a všetkým za celoročnú prácu v tejto oblasti, ktorej výsledkom je obhajoba tohto certifikátu. Certifikácia je pre energetickú efektívnosť, zdôraznila, mimoriadne dôležitá. Na Slovensku sa ňou nemôže pochváliť veľa firiem. Príklad hodný nasledovania ponúka Nemecko, kde si spoločnosti s takýmito certifikátmi vedia uplatniť daňový bonus.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...