Vyhľadávanie:

Chcel byť murárom. Teraz váha...

Chcel byť murárom. Teraz váha...

Školáci z Lunika IX v SOU hutníckom

Deň otvorených dverí v učilišti bol súčasťou projektu USSK pre znevýhodnené skupiny

"Veľmi sa mi tu páčilo. Všetko, čo som videl. Najmä tie veľké stroje," prezradil nám všetečný siedmak Vojto a po očku sledoval reakciu svojich rovesníkov, keď dodal: "Chcel som byť murárom. Že prečo? Je to dobré remeslo... Ale teraz neviem..." Bolo vidieť, že prehliadka SOU hutníckeho, ktorú absolvoval spolu s 31-člennou skupinou chlapcov a dievčat, žiakov posledných ročníkov Základnej školy Ľudmily Podjavorinskej na Luniku IX, ho zaujala. A ako to už najmä u chlapcov býva, nenechal si ujsť príležitosť zblízka sa pozrieť na mašiny, obdivovať, ako sa učia s kovom narábať o niečo starší tínedžeri, budúci hutníci.

"Je to ťažká robota, však? Ale možno by som sa to naučil..." Vojto, tak ako aj ostatní školáci, ktorí si minulý týždeň v utorok prezreli v SOU hutníckom dielne praktického vyučovania, ale aj celý areál školy vrátane jej tried, knižnice a odborných kabinetov, sa už onedlho budú rozhodovať kam po skončení "zéešky." Príležitosť spoznať nové školské prostredie a priblížiť atmosféru podobnú skutočným podmienkam huty im sprostredkovala spoločnosť U. S. Steel Košice v spolupráci s vedením SOU hutníckeho v Košiciach-Šaci. Deň otvorených dverí, ktorý patril iba im, bol súčasťou projektu USSK pre znevýhodnené skupiny, ktorého cieľom je pomáhať budovať vzťah k remeslám už od raného veku. Do tejto aktivity spadá aj vytvorenie dielne pracovného vyučovania v základnej škole, ktorú spoločnosť U. S. Steel Košice vybavila náradím a ochrannými pomôckami. Tie umožnia žiakom bezpečne pracovať a nadobúdať manuálne zručnosti, ktoré sa im môžu zísť v ich budúcom povolaní.

V súčasnosti SOU hutnícke a košická oceliareň pracujú na programe, ktorého zámerom je umožniť žiakom z Lunika IX absolvovať praktické cvičenia v dielňach učilišťa. Cieľom je nielen vzbudiť záujem a vytvoriť pracovné návyky, ale aj príprava na stredoškolské štúdium.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...