Vyhľadávanie:

Chceli vedieť čo najviac o budúcnosti firmy

Chceli vedieť čo najviac o budúcnosti firmy

Na pracovnom obede s prezidentom Davidom H. Lohrom zamestnanci vedenia spoločnosti

Dvadsať vybraných zamestnancov zo všetkých úsekov vedenia spoločnosti malo možnosť v stredu, 3. októbra, diskutovať s prezidentom U. S. Steel Košice Davidom H. Lohrom a viceprezidentom pre ľudské zdroje Martinom Pitorákom na pracovnom obede.

Kým počas predchádzajúcich stretnutí hovorili hostia najprv o sebe, práci a záľubách, a až potom prišiel rad na otázky, tentoraz prezident vyzval prítomných, o ktorých sa podstatné skutočnosti dozvedel z nominácií, aby sa hneď pýtali, čo zaujíma ich a kolektívy, ktoré reprezentujú. Po chvíľke váhania sa rozprúdila takmer poldruha hodinová debata. Hovorilo sa najmä o firme, o perspektívach jej rozvoja.

Ráta sa s rozvojom doškoľovacieho strediska v Medzeve? Aká je ďalšia stratégia U. S. Steel? Môžeme očakávať ďalšie akvizície alebo nútené prevzatie od inej firmy? Nebudeme rozširovať možnosti výroby lakoplastovacej linky? Kedy začneme stavať novú halu na voľnom priestranstve pri pozinkovni č. 3? Ako ďaleko je firma v súvislosti s chemickou legislatívou EÚ REACH? Neuvažujeme o vlastných menších serviscentrách, ktoré by zhodnocovali materiál mimo pôvodného určenia? Aké šance má absolvent hutníckeho učilišťa zamestnať sa vo firme?...

Emília Rohunová sa dozvedela, že Medzev by sa po účelnom dobudovaní mal stať tréningovým školiacim strediskom. "Bezpečným, pohodlným, aby plnilo svoj účel," uviedol prezident. "Rátame s tým, že aktivity strediska sa po nevyhnutných stavebných úpravách v budúcnosti zvýšia."

David H. Lohr reagoval i na otázku Miroslava Geru, týkajúcu sa straté­gie spoločnosti. "Snažíme sa zvyšovať hodnotu výrobkov, teda vyrábať viac materiálu s vyššou pridanou hodnotou, rozšíriť náš podiel na trhu, zvýšiť výrobné kapacity a zlepšiť pozície v oblasti nakupovania strategických surovín," rozhovoril sa. "Svetové oceliarstvo je ešte dosť roztrieštené a možno teda predpovedať ďalšie zlučovanie, i keď, existuje veľa prekážok brániacich svetovej konsolidácii. Záleží to aj od toho, ako nové predpisy, dotýkajúce sa životného prostredia, ovplyvnia producentov."

Za časovo a finančne náročné označil prezident tiež práce na chemickej legislatíve EÚ REACH, ktorá bude účinná od júna 2008. Podľa tohto vyše 700- stranového dokumentu budú musieť všetci výrobcovia, spracovatelia a dovozcovia registrovať všetky používané chemické látky. Na tejto úlohe pracujú v USSK právnici, úseky bezpečnosti práce a ekológie.

S budovaním serviscentier firma neuvažuje, odpovedal Jánovi Urbanovi. "Musíme zvážiť, ako ďaleko sa chceme vzdialiť od jadra podnikania. Naším cieľom je vyrábať bezpečne čo najviac materiálu prvej akosti," dodal.

Štefan Pupala sa zaujímal o to, či bude najnovšia pozinkovacia linka spracovávať zvitky o šírkach viac ako 1800 milimetrov. Podľa Lohra je vysoko nepravdepodobné, že by sme vedeli v toku výroby širšie zvitky využívať. Jestvuje však niekoľko alternatív, ako a odkiaľ takého zvitky priviezť, pričom existuje aj nová technológia, takzvaná cast strip, ktorú by bolo možné v Košiciach, v súvislosti s dostatočne veľkou kapacitou výroby a odlievania, využiť. Iná vec je, že automobilky zmenšujú a znižujú hmotnosť motorových vozidiel a snažia sa preto čo najefektívnejšie materiál spracovať - vyrezávať.

Aké sú možnosti uplatnenia mladých absolventov učilišťa v hute, opýtala sa Gizela Bulová. Žiaci SOU hutníckeho v Šaci majú pri prijímaní prioritu, konštatoval M. Pitorák, samozrejme, s prihliadnutím na dosiahnuté študijné výsledky a hodnotenie. U. S. Steel Košice, doplnil prezident, má záujem spolupracovať s podnikateľmi regiónu na učebných osnovách, ktoré by viac vyhovovali požiadavkám miestnych podnikateľov, aby sa školy stali pre ne liahňou novej pracovnej sily. "Kechnec a iní sa sťažujú, že majú problémy nájsť technicky zručných zamestnancov pre svoje linky. Preto chceme popracovať na študijných programoch, aby mladí mali šancu získať zmysluplné zamestnanie."

Nemohla sa tiež neobjaviť otázka o predčasných dôchodkoch. Železiarov zaujímalo, či táto možnosť prichádza do úvahy a kedy. Zo slov M. Pitoráka vyplynulo, že o tejto možnosti firma uvažuje.

Na záver stretnutia prevzali, tak ako vždy, zamestnanci ďakovné listy prezidenta spoločnosti a ako odmenu poukážky Holidaypass v hodnote 8 tisíc korún, ktoré môžu využiť na regeneráciu. Vybraní najlepší železiari, medzi ktorými chýbal iba v tom čase služobne vzdialený Marián Sorokáč, ocenili tiež ďakovné slová prezidenta v súvislosti s množstvom práce na výstavbe i slávnostnom otvorení pozinkovacej linky č. 3.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...