KONTAKT  |    _eng _sk

Chceme mať tých najlepších
           Pridané: 21.09.2009
Autor: Ľuba BRIĽAKOVÁ
Kategória: 38/2009

Seminár k problematike vzdelávania v hutníctve

Dňa 24. septembra 2009 sa z iniciatívy košickej oceliarne uskutočnil na pôde U. S. Steel Košice seminár k problematike vzdelávania v hutníctve. Seminára sa zúčastnili zástupcovia Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci, Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach, Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach a zástupcovia Hutníckej fakulty TU Košice.

Za USSK na úvod prehovoril viceprezident pre technológiu Vladimír Jacko a viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák. "K problematike vzdelávania v hutníctve sa uskutočnilo už niekoľko stretnutí a verím, že sa ju podarí doviesť do úspešného konca a presvedčiť študentov o perspektíve tohto povolania. O niekoľko rokov opustí našu firmu niekoľko sto odborných zamestnancov z výroby prirodzeným odchodom do dôchodku a my musíme zabezpečiť ich náhradu. Dôraz pritom budeme klásť na kvalitu," uviedol M. Pitorák.

Generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča prezentoval aplikáciu zákona o odbornom vzdelávaní v podmienkach USSK. Zákon vstúpil do platnosti 1. septembra 2009 a umožňuje vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného vzdelávania a prípravy a jeho financovanie. "Vďaka novému zákonu môže USSK uzatvoriť nové formy zmlúv o spolupráci so strednými školami, uplatniť nové formy motivácie študentov a vstúpiť do školských vzdelávacích programov," informoval M. Polča.

Nový systém motivácie študentov priniesol zmenu výšky a formy odmien za odbornú prax a motivačné štipendium. Študenti s vynikajúcim prospechom a dobrou dochádzkou sú výrazne zvýhodnení. Ako uviedol riaditeľ pre nábor a výber Gabriel Kádar, v súčasnosti upadá záujem o technické vzdelanie a snahou je korigovať tento stav. "USSK chce pomôcť odborným školám, ktoré v našom regióne máme a využiť ich potenciál. Chceme sa sústrediť na žiakov, ktorí majú záujem o štúdium a poskytnúť im možnosť praxe tak, aby po nástupe do zamestnania boli oboznámení s kultúrou našej firmy, s výrobným procesom a privítalo ich známe prostredie," povedal G. Kádár.

USSK chce vyjsť v ústrety pedagogickým zamestnancom, lektorom a majstrom odbornej praxe exkurziami a odbornými prednáškami a umožniť im získať aktuálne technické informácie o spoločnosti tak, aby ich vedeli zakomponovať do vyučovacieho procesu.

Z hľadiska potrieb našej firmy je potrebné nastaviť systém školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl na dlhodobejšie ciele a myslieť pri tom do budúcna. Na záver odznela správa, že Technická univerzita v Košiciach obstála v akreditácii Ministerstva školstva a naďalej zostáva univerzitou. Potešujúce je, že v tomto roku sa na hutnícku fakultu prihlásilo dvakrát viac študentov ako po iné roky. Zapísalo sa ich 336.

Empty

ODPORÚČAME

01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!
28.10.2022
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 3. štvrťrok 2022
28.10.2022
Energie pre U. S. Steel Košice
04.10.2022
Ako sa darilo našim kolegom?

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...