Vyhľadávanie:

Chceme mať tých najlepších

Chceme mať tých najlepších

Seminár k problematike vzdelávania v hutníctve

Dňa 24. septembra 2009 sa z iniciatívy košickej oceliarne uskutočnil na pôde U. S. Steel Košice seminár k problematike vzdelávania v hutníctve. Seminára sa zúčastnili zástupcovia Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci, Strednej priemyselnej školy hutníckej v Košiciach, Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach a zástupcovia Hutníckej fakulty TU Košice.

Za USSK na úvod prehovoril viceprezident pre technológiu Vladimír Jacko a viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák. "K problematike vzdelávania v hutníctve sa uskutočnilo už niekoľko stretnutí a verím, že sa ju podarí doviesť do úspešného konca a presvedčiť študentov o perspektíve tohto povolania. O niekoľko rokov opustí našu firmu niekoľko sto odborných zamestnancov z výroby prirodzeným odchodom do dôchodku a my musíme zabezpečiť ich náhradu. Dôraz pritom budeme klásť na kvalitu," uviedol M. Pitorák.

Generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča prezentoval aplikáciu zákona o odbornom vzdelávaní v podmienkach USSK. Zákon vstúpil do platnosti 1. septembra 2009 a umožňuje vstup zamestnávateľov a zamestnávateľských zväzov do odborného vzdelávania a prípravy a jeho financovanie. "Vďaka novému zákonu môže USSK uzatvoriť nové formy zmlúv o spolupráci so strednými školami, uplatniť nové formy motivácie študentov a vstúpiť do školských vzdelávacích programov," informoval M. Polča.

Nový systém motivácie študentov priniesol zmenu výšky a formy odmien za odbornú prax a motivačné štipendium. Študenti s vynikajúcim prospechom a dobrou dochádzkou sú výrazne zvýhodnení. Ako uviedol riaditeľ pre nábor a výber Gabriel Kádar, v súčasnosti upadá záujem o technické vzdelanie a snahou je korigovať tento stav. "USSK chce pomôcť odborným školám, ktoré v našom regióne máme a využiť ich potenciál. Chceme sa sústrediť na žiakov, ktorí majú záujem o štúdium a poskytnúť im možnosť praxe tak, aby po nástupe do zamestnania boli oboznámení s kultúrou našej firmy, s výrobným procesom a privítalo ich známe prostredie," povedal G. Kádár.

USSK chce vyjsť v ústrety pedagogickým zamestnancom, lektorom a majstrom odbornej praxe exkurziami a odbornými prednáškami a umožniť im získať aktuálne technické informácie o spoločnosti tak, aby ich vedeli zakomponovať do vyučovacieho procesu.

Z hľadiska potrieb našej firmy je potrebné nastaviť systém školských vzdelávacích programov jednotlivých škôl na dlhodobejšie ciele a myslieť pri tom do budúcna. Na záver odznela správa, že Technická univerzita v Košiciach obstála v akreditácii Ministerstva školstva a naďalej zostáva univerzitou. Potešujúce je, že v tomto roku sa na hutnícku fakultu prihlásilo dvakrát viac študentov ako po iné roky. Zapísalo sa ich 336.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...