KONTAKT  |    _eng _sk

Chcú získať ďalšie osvedčenie
           Pridané: 14.07.2014
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 14/2014

Na akreditovanú činnosť Laboratória GM pre environment dohliada Slovenská národná akreditačná služba

V súlade so zákonom č. 505/2009 Z.z. má Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako jediný orgán právomoc udeľovať akreditáciu, ktorú 18. apríla 2008 získalo na tri roky aj Laboratórium GM pre environment. Re-akreditácia z konca januára 2011 potvrdila platnosť osvedčenia do 18. apríla 2015. Akreditácie SNAS nielen udeľuje, ale je povinná na dodržiavanie ich podmienok aj dohliadať. Deje sa tak každý rok medzi dvomi akreditačnými cyklami.

Na základe zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečistenia Laboratórium GM pre environment už šiesty rok monitoruje kvalitu odpadových vôd v spoločnosti U. S. Steel Košice, čo môže vykonávať len akreditovaný subjekt. Deň čo deň v súlade s normou STN EN ISO/IEC 17025:2005 pracuje tím riaditeľa pre environment finálnej výroby a monitoring Jozefa Martoša, ktorý tvoria traja ekológovia meracej skupiny pod vedením hlavného manažéra pre monitoring Petra Vargu a štyri laborantky pod vedením špecialistky pre laboratórne postupy Márie Olejníkovej, nielen na rozboroch vzoriek vody, ktoré ekológovia odoberajú z vyše štyridsiatich miest vytypovaných po trase na hlavných i vedľajších radoch kanalizácie v areáli fabriky. Akreditovaným fyzikálno-chemickým skúškam podrobujú najmä finálne vzorky vody odtekajúcej po úprave v čistiarni odpadových vôd do Sokolianskeho potoka, ktorý ústi do hraničnej rieky Hornád. Voda, ktorá fabriku opúšťa, musí spĺňať prísne legislatívne environmentálne kritériá i ukazovatele a požiadavky vyplývajúce z rozhodnutí orgánov štátnej správy. Výsledky denných analýz kvality vody sú zaznamenávané v systéme Ekologis, ktorý zabezpečí on-line prehľad o stave vôd v celej firme a písomne spracované protokoly dostávajú úrady štátnej správy.

"Slovenská národná akreditačná služba k nám prichádza od udelenia akreditácie na kontrolu každý rok, a to na základe tzv. plánu dohľadov. V súčasnosti máme akreditované nielen rozbory odpadových vôd, ale aj odbery vzoriek, pretože nesprávne odobraná vzorka môže celú prácu v laboratóriu významne ovplyvniť a výsledok skresliť," ozrejmila Mária Olejníková. "Na budúci rok, v rámci iniciatívy Carnegie, naša cesta, sa chystáme rozšíriť akreditáciu aj o osvedčenie na stanovovanie časti fyzikálno-chemických znakov podzemných vôd, ktoré pre nás v súčasnosti robí externá firma. Ak akreditáciu, na ktorej už pracujeme, získame, budeme časť stanovení vzoriek podzemných vôd robiť my, čím ušetríme firme niekoľko tisíc eur ročne," poznamenala a dodala, že celý akreditačný proces nie je jednoduchou záležitosťou. Trvá aj niekoľko mesiacov.

"Dovtedy, kým k nám zástupcovia Slovenskej národnej akreditačnej služby v súvislosti s konaním ohľadom vydania ďalšieho osvedčenia prídu, musíme mať všetko, aj dokumentačne, nachystané. A to vrátane presného postupu skúšok, chemikálií, ako aj overenia, že to naše laborantky robiť vedia," doplnil Miloslav Králik, manažér kvality Laboratória GM pre environment.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu