Vyhľadávanie:

Christopher Navetta na pracovnom obede so zamestnancami Hutníckej druhovýroby

Christopher Navetta na pracovnom obede so zamestnancami Hutníckej druhovýroby

Pracovný obed

Predposlednou skupinou zamestnancov, ktorá sa v priebehu tohto roka stretla na pracovnom obede s prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice Christopherom Navettom, boli ôsmi zamestnanci divízneho závodu Hutnícka druhovýroba. Na stretnutí sa zúčastnili tiež viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák, generálny manažér pre druhovýrobu Pavol Novotný a generálny manažér pre finančné investície Stanislav Barica.

Prezidentovi hostia

 • Marián CHMURA, kontrolór RTG
  Pracuje v oblasti nedeštruktívneho skúšania rúr, najprv pri utrazvukovej kontrole a neskôr pri röntgenovej kontrole kvality zvarov rúr, kde pôsobí dodnes. Získal certifikát pre výkon nedeštruktívneho skúšania v metóde prežarovaním, 2. stupeň v priemyselnom sektore výroba a výstavba zariadení. Dlhodobo vykazuje vzorný prístup k plneniu úloh pri vysokej kvalite a spoľahlivosti hodnotenia.

 • Štefan KALÁSZ, inšpekčný elektrikár údržby prevádzky Rúrovňa
  Začínal na úseku opráv slaboprúdovej techniky. Postupne sa vypracoval na špičkového pracovníka elektroúdržby a v roku 1990 bol menovaný do funkcie inšpekčný elektrikár. Svoje schopnosti preukázal pri realizácii modernizačných a opravárenských akcií - modernizácii elektro - pohonov zváracích liniek, rekonštrukcii zariadení Rúrovne na výrobu 18 - metrových rúr, generálnych opravách zváracej techniky liniek na výrobu rúr. Svoje bohaté skúsenosti uplatňuje v praxi, prístupom k práci je vzorom pre ostatných zamestnancov.

 • Ondrej MAGAČ, predák strojnej údržby prevádzky Radiátory
  Vynikajúci odborník v oblasti hydraulických systémov, dlhodobo dosahuje mimoriadne pracovné výsledky. Kreatívnym spôsobom dokáže aplikovať nové prvky a samostatné celky na zdokonalenie výrobného zariadenia s cieľom inovácie výroby. V neprítomnosti zastupuje majstra a organizuje činnosť celého strediska strojnej údržby. Svoje schopnosti preukázal napríklad pri generálnej oprave hydrauliky lisu SMG - zvýšila sa prevádzkyschopnosť zariadenia, prístupová plošina na lise SMG - zvýšila sa bezpečnosť - pri mnohých iných činnostiach.

 • Zdenko ŠANGRIK, zoraďovač - zvárač
  Začínal ako zvárač špirálového agregátu výroby rúr. V rokoch 1992 - 1993 počas štvorzmennej prevádzky vo výrobe rúr zastával miesto predáka špirálového zariadenia. V súčasnosti je zoraďovačom - zváračom, predáka zastupuje počas jeho neprítomnosti. Pracuje v osádke, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti kvality. V budúcnosti sa s ním ráta ako s predákom špirálového zariadenia.

 • Jozef COMPEĽ, zvárač - zoraďovač
  Po nástupe do zamestnania v rokoch 1971 až 1979 pracoval ako zvárač a potom ako predák Úpravní Bočiar. V roku 1996 bol menovaný do funkcie predák pre špirálový agregát 2 prevádzky Rúrovňa. Od roku 1998 vykonáva funkciu zvárač - zoraďovač spodnej hlavy a zástupcu predáka špirálového agregátu 1 prevádzky Rúrovňa. Úspešne absolvoval rôzne kurzy a školenia, zverené úlohy plní načas, svedomito a zodpovedne.

 • Gerhard EIBEN, predák povrchových úprav
  Začínal ako obsluha linky na povrchovú úpravu radiátorov. Postupne sa vypracoval až na post zmenového predáka, ktorý zastáva aj v súčasnosti. Odborné znalosti maximálne využíva v praxi. Má výborné organizačné schopnosti a prirodzenú autoritu, aktívne pracuje pri riešení úloh, k práci pristupuje zodpovedne.

 • Filip PAČAI, predák zváracej linky Schlatter 3 a konvertorovej linky Winter 1
  Po nástupe do zamestnania pracoval ako zoraďovač zváracej linky Schlatter 3 v prevádzke Radiátory. Po získaní skúseností z oblasti výroby radiátorov bol v roku 1998 menovaný za predáka zváracej linky Schlatter, ktorým je dodnes. V tejto funkcii sa prejavuje ako výborný organizátor, ktorý pohotovo a rázne rieši problémy na pracovisku. Aktívne sa podieľa na rekonštrukcii a modernizácii zváracej linky Schlatter 3. Pracovné úlohy zabezpečuje sústavne na vysokej úrovni. Vypracoval sa na popredného odborníka v oblasti výroby radiátorov na zváracích linkách.

 • Július BARTÓK, predák expedície radiátorov
  Od svojho nástupu do zamestnania pracuje v stredisku expedícia radiátorov ako predák expedície a zároveň zastupuje v neprítomnosti majstra. Svojimi bohatými skúsenosťami patrí medzi špičkových zamestnancov strediska. K svojej práci pristupuje zodpovedne a je príkladom pre ostatných zamestnancov. Trvale dosahuje vynikajúce pracovné výsledky.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...