Vyhľadávanie:

Christopher Navetta na pracovnom obede so zamestnancami Hutníckej druhovýroby

Christopher Navetta na pracovnom obede so zamestnancami Hutníckej druhovýroby

Pracovný obed

Predposlednou skupinou zamestnancov, ktorá sa v priebehu tohto roka stretla na pracovnom obede s prezidentom spoločnosti U. S. Steel Košice Christopherom Navettom, boli ôsmi zamestnanci divízneho závodu Hutnícka druhovýroba. Na stretnutí sa zúčastnili tiež viceprezident pre personalistiku a organizáciu Martin Pitorák, generálny manažér pre druhovýrobu Pavol Novotný a generálny manažér pre finančné investície Stanislav Barica.

Prezidentovi hostia

 • Marián CHMURA, kontrolór RTG
  Pracuje v oblasti nedeštruktívneho skúšania rúr, najprv pri utrazvukovej kontrole a neskôr pri röntgenovej kontrole kvality zvarov rúr, kde pôsobí dodnes. Získal certifikát pre výkon nedeštruktívneho skúšania v metóde prežarovaním, 2. stupeň v priemyselnom sektore výroba a výstavba zariadení. Dlhodobo vykazuje vzorný prístup k plneniu úloh pri vysokej kvalite a spoľahlivosti hodnotenia.

 • Štefan KALÁSZ, inšpekčný elektrikár údržby prevádzky Rúrovňa
  Začínal na úseku opráv slaboprúdovej techniky. Postupne sa vypracoval na špičkového pracovníka elektroúdržby a v roku 1990 bol menovaný do funkcie inšpekčný elektrikár. Svoje schopnosti preukázal pri realizácii modernizačných a opravárenských akcií - modernizácii elektro - pohonov zváracích liniek, rekonštrukcii zariadení Rúrovne na výrobu 18 - metrových rúr, generálnych opravách zváracej techniky liniek na výrobu rúr. Svoje bohaté skúsenosti uplatňuje v praxi, prístupom k práci je vzorom pre ostatných zamestnancov.

 • Ondrej MAGAČ, predák strojnej údržby prevádzky Radiátory
  Vynikajúci odborník v oblasti hydraulických systémov, dlhodobo dosahuje mimoriadne pracovné výsledky. Kreatívnym spôsobom dokáže aplikovať nové prvky a samostatné celky na zdokonalenie výrobného zariadenia s cieľom inovácie výroby. V neprítomnosti zastupuje majstra a organizuje činnosť celého strediska strojnej údržby. Svoje schopnosti preukázal napríklad pri generálnej oprave hydrauliky lisu SMG - zvýšila sa prevádzkyschopnosť zariadenia, prístupová plošina na lise SMG - zvýšila sa bezpečnosť - pri mnohých iných činnostiach.

 • Zdenko ŠANGRIK, zoraďovač - zvárač
  Začínal ako zvárač špirálového agregátu výroby rúr. V rokoch 1992 - 1993 počas štvorzmennej prevádzky vo výrobe rúr zastával miesto predáka špirálového zariadenia. V súčasnosti je zoraďovačom - zváračom, predáka zastupuje počas jeho neprítomnosti. Pracuje v osádke, ktorá dlhodobo dosahuje vynikajúce výsledky v oblasti kvality. V budúcnosti sa s ním ráta ako s predákom špirálového zariadenia.

 • Jozef COMPEĽ, zvárač - zoraďovač
  Po nástupe do zamestnania v rokoch 1971 až 1979 pracoval ako zvárač a potom ako predák Úpravní Bočiar. V roku 1996 bol menovaný do funkcie predák pre špirálový agregát 2 prevádzky Rúrovňa. Od roku 1998 vykonáva funkciu zvárač - zoraďovač spodnej hlavy a zástupcu predáka špirálového agregátu 1 prevádzky Rúrovňa. Úspešne absolvoval rôzne kurzy a školenia, zverené úlohy plní načas, svedomito a zodpovedne.

 • Gerhard EIBEN, predák povrchových úprav
  Začínal ako obsluha linky na povrchovú úpravu radiátorov. Postupne sa vypracoval až na post zmenového predáka, ktorý zastáva aj v súčasnosti. Odborné znalosti maximálne využíva v praxi. Má výborné organizačné schopnosti a prirodzenú autoritu, aktívne pracuje pri riešení úloh, k práci pristupuje zodpovedne.

 • Filip PAČAI, predák zváracej linky Schlatter 3 a konvertorovej linky Winter 1
  Po nástupe do zamestnania pracoval ako zoraďovač zváracej linky Schlatter 3 v prevádzke Radiátory. Po získaní skúseností z oblasti výroby radiátorov bol v roku 1998 menovaný za predáka zváracej linky Schlatter, ktorým je dodnes. V tejto funkcii sa prejavuje ako výborný organizátor, ktorý pohotovo a rázne rieši problémy na pracovisku. Aktívne sa podieľa na rekonštrukcii a modernizácii zváracej linky Schlatter 3. Pracovné úlohy zabezpečuje sústavne na vysokej úrovni. Vypracoval sa na popredného odborníka v oblasti výroby radiátorov na zváracích linkách.

 • Július BARTÓK, predák expedície radiátorov
  Od svojho nástupu do zamestnania pracuje v stredisku expedícia radiátorov ako predák expedície a zároveň zastupuje v neprítomnosti majstra. Svojimi bohatými skúsenosťami patrí medzi špičkových zamestnancov strediska. K svojej práci pristupuje zodpovedne a je príkladom pre ostatných zamestnancov. Trvale dosahuje vynikajúce pracovné výsledky.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...