Vyhľadávanie:

Cieľ – znížiť náklady a zvýšiť energetickú efektívnosť

Cieľ – znížiť náklady a zvýšiť energetickú efektívnosť

Spoločnosť U. S. Steel Košice absolvovala druhý dozorný audit energetického manažérstva

Druhý dozorný audit uplatňovania systému energetického manažérstva podľa normy EN ISO 50001 vykonala v spoločnosti U. S. Steel Košice v dňoch 8. a 9. apríla 2015 certifikačná firma TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

O tom, ako snaženie košickej oceliarne v oblasti nakladania s energiami audítorský tím hodnotí, informoval na záverečnom mítingu vedúci audítor Marián Harčarík. "Požiadavky normy vaša spoločnosť plní, certifikát môže naďalej používať," konštatoval v mene štvorčlenného tímu audítorov, pričom zdôraznil, že audit prebiehal náhodným výberom. Svoju pozornosť potom upriamil na päť silných stránok firmy. "Oceňujeme veľmi dobre vedenú komunikáciu medzi vedením spoločnosti a jednotlivými útvarmi, vrátane stretnutí zamestnancov s najvyšším vedením spoločnosti. Je to pre firmu veľmi prospešné. Vo firmách takého veľkého významu sa to tak často nevidí," pochválil košickú oceliareň vedúci audítor. Za ďalšie veľké pozitívum označil dosiahnutie zainteresovanosti všetkých zamestnancov na procese transformácie Carnegie, naša cesta i z nej vyplývajúce energetické projekty zamerané na úsporu nákladov. Vyzdvihol tiež výkonnosť systému energetického manažérstva a tiež preukázané nepretržité zlepšovanie a zabezpečenie zdrojov v oblasti systémového energetického manažérstva, to znamená vyčlenenie finančných zdrojov, ľudských zdrojov i technických zdrojov tak, aby mohli byť jednotlivé projekty realizované. "Veľmi dobre hodnotíme aj činnosť interných auditov, vrátane ich lepšieho plánovania na tento rok," doplnil Marián Harčarík. Medzi odporúčania audítori zaradili niektoré atribúty vedenia platnej dokumentácie.

Audítorskemu tímu i zástupcom Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorí audit posudzovali, sa poďakoval viceprezident pre energie, environment a technické inšpekcie Vladimír Jacko. "Na budúci rok nás čaká riadny certifikačný audit. Som presvedčený, že vaše odporúčania budeme veľmi rýchlo implementovať. Dúfam, že tak, ako ste videli pokrok v tomto roku, uvidíte ho aj v budúcom roku, pretože máme rozbehnuté určité aktivity, ktorým sa chceme plne venovať. Uvedomujeme si, že v našej nákladovej štruktúre zaberajú energie tretiu najvyššiu položku, a to po vstupných surovinách a po mzdách. Znamená to, že je našou povinnosťou sa zaoberať touto štruktúrou tak, aby sme znižovali náklady a zvyšovali energetickú efektívnosť," konštatoval viceprezident.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...