KONTAKT  |    _eng _sk

Miroslav Kiraľvarga prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov
           Pridané: 04.05.2015
Autor: -if-
Kategória: 09/2015

Novým prezidentom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) je viceprezident U. S. Steel Košice pre vonkajšie vzťahy, riadenie a rozvoj podnikania Miroslav Kiraľvarga. V piatok 24. apríla 2015 o tom rozhodlo v Bratislave Prezídium RÚZ, ktoré zasadalo po rokovaní Snemu RÚZ. Miroslav Kiraľvarga vo funkcii vystriedal Mariána Juska.

Novozvolený prezident RÚZ deklaroval záujem plynulo nadviazať na predchádzajúcich jedenásť rokov práce, využiť získané skúsenosti na ešte efektívnejšie presadzovanie záujmov viac než 1 300 spoločností tvoriacich členskú základňu Republikovej únie zamestnávateľov. Strategické zámery činnosti RÚZ na obdobie rokov 2015 - 2020, uviedol Miroslav Kiraľvarga, konkretizuje dokument Konkurencieschopné Slovensko, odsúhlasený Snemom RÚZ. Tvorí ho súbor opatrení v jedenástich prioritných oblastiach. "Zamestnávateľská únia chce presadzovať reformy s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a zamestnanosti na Slovensku," informoval. "Medzi priority, ktorým sa budeme venovať, patria prepojenie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, modernizácia pracovnej legislatívy, podpora aplikovaného výskumu a inovácií, ceny energií či vytvorenie prostredia pre zníženie daňového a odvodového zaťaženia. Budeme tiež podporovať opatrenia zamerané na zamedzenie plytvania s verejnými financiami a hospodárne nakladanie s prostriedkami zo štrukturálnych fondov Európskej únie."

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, ktorej základným cieľom je chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov a zasadzovať sa za zlepšenie podnikateľského prostredia v SR. RÚZ je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR a ako jediná zamestnávateľská organizácia zo Slovenska je riadnym členom BUSINESSEUROPE, Únie európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov so sídlom v Bruseli.

RÚZ vznikla v roku 2004 a jej členmi je v súčasnosti 26 zamestnávateľských zväzov a 15 individuálnych členov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu