KONTAKT  |    _eng _sk

Cielené nakladanie s odpadmi je súčasťou ochrany životného prostredia
           Pridané: 14.10.2020
Autor: -red-
Kategória: Životné prostredie

Minulý týždeň zverejnili viaceré tlačové agentúry a médiá správu, že U. S. Steel Košice plánuje rozšírenie ­skládky nebezpečného odpadu. Stanovisko nám poskytol Miloš Fodor, generálny manažér pre environment­: Spracovanie a uskladnenie odpadov vznikajúcich v procese výroby železa a ocele je prirodzenou súčasťou našich aktivít na ochranu životného prostredia. Rekultivácia a modernizácia skládok patrí medzi základné investičné projekty v oblasti haldového hospodárstva. Spoločnosť USSK podaním žiadostí pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie pre rozšírenie  ­skládky nebezpečných a skládky nie nebezpečných odpadov začína realizovať schvaľovací proces pre zabezpečenie možností zneškodňovania odpadov na vlastných skládkach v dostatočnom časovom predstihu. Predpokladaný termín zahájenia výstavby je pri oboch skládkach plánovaný na marec 2023 s ukončením výstavby v septembri toho istého roku. Plánovaným rozšírením skládok  budeme pokračovať
v zneškodňovaní odpadov v súlade s  legislatívnymi predpismi platnými v EÚ
a SR. Naším cieľom je maximálne recyklovať a využívať odpady resp. vedľajšie produkty. V ďalšom období plánujeme realizovať projekty na zníženie resp. úplnú elimináciu nebezpečných vlastností odpadov, a to najmä prachových odpadov vznikajúcich pri odprašovaní našich prevádzok prvovýroby
a energetiky.“
                               

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu