Vyhľadávanie:

Cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi univerzitou a priemyslom

Cieľom je zlepšiť spoluprácu medzi univerzitou a priemyslom

Významných absolventov TU Košice združuje Alumni klub

Po prvýkrát sa v uplynulých dňoch tohto roku stretli predstavitelia novozaloženého Alumni klubu, ktorý bude združovať významných absolventov Technickej univerzity v Košiciach. Podľa informácií, ktoré Oceli východu poskytol Dušan Malindžák, prorektor TU Košice pre rozvoj, klub vytvára ďalšiu platformu na zlepšenie spolupráce a upevnenie vzťahov medzi Technickou univerzitou Košice a priemyselnými podnikmi pôsobiacimi na Slovensku, na zvýšenie ich konkurencieschopnosti a v neposlednom rade aj na zlepšovanie kvality pedagogického procesu.

Svoje zámery plánuje klub úspešných absolventov a podnikateľov pri TU Košice realizovať viacerými formami. Okrem iného chce napríklad prezentovať podnikateľskej verejnosti trendy, obsah a metodiku prípravy absolventov jednotlivých fakúlt a študijných programov, zabezpečiť spätnú väzbu o uplatnení a požiadavkách na absolventov univerzity v jednotlivých oblastiach, uskutočňovať diskusné fóra s osobnosťami, politikmi na štátnej a regionálnej úrovni o trendoch rozvoja jednotlivých oblastí spoločnosti a regiónu a podobne.

Súčasťou Alumni klubu bude aj komunikačný portál, ktorý bude slúžiť pre všetkých absolventov TU Košice, a to či už bakalárskeho, inžinierskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia. Portál bude obsahovať databázu pre zistenie uplatnenia absolventov v odboroch štúdia, databázu pre zamestnávanie absolventov, zabezpečovať komunikáciu medzi absolventmi a univerzitou a medzi absolventmi navzájom a podobne. Databázu bude udržiavať Informačné centrum TU Košice.

Členstvo v klube je čestné, dobrovoľné a bezplatné, počet členov je obmedzený na päťdesiat. Jeho prezidentom je rektor Technickej univerzity v Košiciach.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...