Vyhľadávanie:

Čistiarňou "pretieklo" desať Ružínskych priehrad

Čistiarňou "pretieklo" desať Ružínskych priehrad

ČOV Sokoľany uviedli do prevádzky pred dvadsiatimi rokmi

Čistiareň odpadových vôd Sokoľany (ČOV), ktorá zabezpečuje finálne čistenie odpadových vôd U. S. Steel Košice pred ich vypustením do recipientu a výrobu priemyselnej vody, si v týchto dňoch pripomína dvadsať rokov existencie. Objekt, nachádzajúci sa približne osem kilometrov od areálu oceliarskej spoločnosti, uviedli do prevádzky v roku 1991 s cieľom zlepšiť stupeň čistenia odpadových vôd huty. "Za toto obdobie sme tu upravili 600 miliónov metrov kubických odpadovej vody, z nich 95 miliónov metrov kubických po vyčistení vrátili do podniku," uviedol koordinátor prevádzky Vodné hospodárstvo divízneho závodu Energetika USSK Mikuláš Bugis a pridal za hrsť zaujímavých čísiel, ktoré umožňujú lepšie si predstaviť, o aký obrovský objem vody ide. "Spomínaných 600 miliónov metrov kubických je približne tristo nádrží Pod Bukovcom alebo desať Ružínskych priehrad či dve Šíravy, viac ako tri Domaše či jedna tretina jazera Balaton... Ročne v Sokoľanoch vyčistíme viac ako 30 miliónov metrov kubických vody, pričom kapacita zariadenia je 5 040 metrov kubických vody za hodinu."

Všetky odpadové vody z oceliarskej spoločnosti sú privádzané do sedimentačnej nádrže, kde sú predčistené. Ďalej sú upravované chemickým procesom čírenia a následne vypúšťané do Sokoľanského potoka. Časť vyčírenej odpadovej vody sa po úprave filtráciou vracia späť do firmy ako priemyselná voda. Kal, ktorý vzniká z procesov sedimentácie a čírenia, je odvodnený v odstredivke. Odstredená voda sa odvádza do sedimentačnej nádrže ČOV. Množstvo a kvalitu vypúšťaných odpadových vôd kontroluje automatický monitorovací systém, ktorý zachytí každú zmenu v kvalite pritekajúcej vody, takže obsluha sa môže včas rozhodnúť a realizovať potrebné opatrenia.

Technológia sa tu za dvadsať rokov nezmenila, na obzore je však už rekonštrukcia a modernizácia, od ktorej si súčasný majster ČOV Sokoľany a hlavných rozvodov vody a kanalizácie Slavomír Szabó i Mikuláš Bugis sľubujú skvalitnenie čistenia odpadových vôd. "Projekt sa už legislatívne pripravuje v tomto roku a realizovať by sa mal v rokoch 2012 a 2013. Ráta sa s doplnením nových zariadení, ktoré zautomatizujú zhrabovanie mechanických nečistôt, zvýšia účinnosť odťahu kalu z prednádrže, ako aj účinnosť procesu odlučovania ropných produktov z hladiny predčistenia, účinnosť odvodnenia kalov a proces chemického čistenia vody," priblížili zámery investície, ktorá sa bude realizovať za plnej prevádzky čistiarne.

Obidvaja manažéri pozitívne hodnotia kroky, ktoré firma urobila v oblasti kontinuálneho monitoringu a to nielen na výstupe, ale aj na vstupe do čistiarne, kde v minulom roku pribudol, okrem iných, aj nový analyzátor ropných látok. "Kvalita odpadových vôd v U. S. Steel Košice sa v ostatných rokoch výrazne zlepšila, " konštatovali. "Prispeli k tomu vybudovanie biologickej čistiarne odpadových vôd v Koksovni či neutralizačnej stanice v Studenej valcovni, ale hlavne zlepšenie pracovnej disciplíny v oblasti vypúšťania odpadových vôd, najmä v Teplej valcovni."

V ČOV Sokoľany, ktorá disponuje aj vlastným fyzikálno-chemickým laboratóriom, v ktorom vyhodnocujú vzorky vody, v súčasnosti pracuje 26 zamestnancov, v minulosti ich bolo o deväť viac. "Hoci fyzickej práce oproti minulosti neubudlo, všetku činnosť musíme zabezpečiť s týmito pracovníkmi aj za pomoci projektu OPTECH-hybrid, ktorý sme aplikovali na jednej z profesií," potvrdil majster ČOV. "Zvýšili sme produktivitu práce a vykonávame aj činnosti, ktoré sme v minulosti nerobili. Napríklad menšie údržbárske práce."

Prvý strojník ČOV Imrich Krajcár pôsobí v sokoľanskej čistiarni od jej sprevádzkovania. "Prácu tu našli hlavne ľudia z blízkeho okolia, z Bočiara a Sokoľan," poznamenal. "Z týchto obcí pochádza približne štvrtina zamestnancov a asi polovica osadenstva je tu od začiatku - Štefan Zeleňák, Miroslav Holub, František Čorňák, František Piroško, Vladimír Seman, Milan Drotár, Dušan Varga, Elena Semanová, Mária Kuzmová," vyratúval všetkých, ktorí sú tu od prvých dní podnes. "Ja som sem prišiel z Chemickej úpravne vody v Krásnej, kde som pôsobil jedenásť rokov. Po celý čas vykonávam prácu strojníka. To, čo robím, robím rád a stále sa do práce teším. Možno aj preto, že som mal šťastie na výborných kolegov, majstrov či vedúcich. Nedá mi nespomenúť Rolanda Spišiaka, Jána Trojčáka, Martu Bodnárovú a Rastislava Výrostka," poznamenal skúsený dlhoročný vodohospodár, o ktorom jeho nadriadení hovoria ako o človeku, na ktorého sa môžu plne spoľahnúť, ktorý vie riešiť problémy, rozhodnúť i pomôcť. "Do dôchodku mám ešte štyri roky, tak hádam ešte stihnem aj novinky, ktoré prinesie rekonštrukcia a modernizácie čistiarne a zaučím nováčikov."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...