Vyhľadávanie:

Optech hybrid už v školských laviciach

Optech hybrid už v školských laviciach

V SOŠ v Košiciach-Šaci majú nové diagnostické centrum pre stroje a zariadenia

Do ďalšieho "levelu" postúpilo Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu pri Strednej odbornej škole v Košiciach-Šaci. V stredu, 2. februára 2011, v jeho priestoroch za prítomnosti podpredsedu Košického samosprávneho kraja Emila Ďurovčíka, vedúceho odboru školstva KSK Štefana Kandráča, prezidenta U. S. Steel Košice Davida J. Rintoula, viceprezidentov Martina Pitoráka a Marka Tablera, generálneho manažéra pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milana Polču, ďalších manažérov z košickej oceliarne i pedagógov školy slávnostne otvorili diagnostické centrum pre stroje a zariadenia. Poslúži žiakom školy v súlade s projektom Optech hybrid, ktorý hutnícka spoločnosť uplatňuje, na získanie a osvojenie si zručností a pracovných návykov v odboroch hutník operátor a mechanik strojov a zariadení.

"Vzdelávanie a zvyšovanie si vedomostí je pilierom rastu kvality života v každej spoločnosti," povedal krátko pred prehliadkou nového vyučovacieho strediska prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul. "Tento projekt pomôže nielen študentom posunúť sa odborne dopredu, ale aj firmám a U. S. Steel Košice dostať sa ku kvalitnejším a skúsenejším odborníkom. Teším sa, že taká kvalitná škola v blízkosti našej firmy existuje a že pracuje na tom, aby zvyšovala kvalitu vzdelávacieho procesu," povedal a vyslovil presvedčenie, že projekt prinesie benefity všetkým, ktorí sú na jeho realizácii zainteresovaní.

"Koncepcia odborného vzdelávania je v našom kraji postavená na troch pilieroch. Zriaďovateľovi, škole a zamestnávateľovi. Centrá odborného vzdelávania, (dnes je ich sedem, pozn. red.) vznikli v školách, ktoré mali na dobrej úrovni materiálno-technické i personálne zabezpečenie. Tak bolo založené aj Centrum odborného vzdelávania pre hutníctvo a strojársku výrobu pri SOŠ v Košiciach-Šaci," konštatoval okrem iného Emil Ďurovčík a zdôraznil, aké dôležité je centrá ďalej rozvíjať. Nové stredisko je toho dôkazom. "Ponúkne špičkové vzdelávacie možnosti študentom i dospelým. Chcem sa preto poďakovať za ústretovosť, spoluprácu a dôveru spoločnosti U. S. Steel Košice, ktorá môže byť príkladom všetkým firmám na Slovensku."

Riaditeľ SOŠ v Košiciach-Šaci Jozef Šablatúra v svojom príhovore ocenil skutočnosť, že diagnostické centrum pre stroje a zariadenia za pomoci odborníkov z partnerskej hutníckej firmy vzniklo za necelé štyri mesiace, ale aj to, že o jeho konečnú podobu sa v nemalej miere pričinili pedagógovia, majstri odborného výcviku i samotní žiaci.

Odborné pracovisko na praktickú výučbu je vybavené dostatočným množstvom rôznych druhov meradiel, vrátane digitálnych. Presne takých, aké sa v rôznych firmách bežne využívajú. Budúci "optechári" tu majú k dispozícii základné technické prostriedky na meranie a kontrolu presnosti vonkajších i vnútorných rozmerov, meranie súosovosti, hádzavosti hriadeľov, vyváženosti brúsnych kotúčov, meranie tvrdosti a hrúbky materiálov, či na detekciu povrchovej celistvosti materiálu. "Na skúšobných prevodovkách, ktoré nám dodal divízny závod Mechanika," uviedol zástupca riaditeľa SOŠ v Košiciach-Šaci Ján Eiben, "sa naši žiaci naučia moderným metódam ich diagnostiky. Napríklad merať otáčky, hlučnosť, vibrácie, analyzovať ich technický stav, skrátka pochopiť princíp a funkciu prevodovky a jej jednotlivých častí. Chceme sa v tejto súvislosti poďakovať generálnemu manažérovi pre podporu výroby Jánovi Petkovi, hlavnému manažérovi pre podporu DZ Mechanika Rastislavovi Milanovi a jeho tímu, vedúcemu oddelenia technická diagnostika zariadení Branislavovi Kyseľovi i ďalším, ktorí nám pomohli radami i pri materiálno-technickom zabezpečení diagnostického centra."

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...