Vyhľadávanie:

Čo dokáže oceliarenská troska

Čo dokáže oceliarenská troska

Tím z Výskumu USSE bude obhajovať farby košickej oceliarne v Třinci

V národnom kole medzinárodnej ekologickej súťaže EKO 2009 šťastie opäť prialo košickým oceliarom. Informovali sme už, že prvé miesto prisúdila porota tímu z Výskumu USSE za projekt Analýza vplyvu aditív (prísad) na teplotu tečenia popola vo výtavnom kotle. Niekoľko dní pred odchodom autorov zaujímavého riešenia do Třinca, kde budú v medzinárodnom kole súťaže obhajovať farby Slovenska i U. S. Steel Košice, sme spolu hovorili o konkrétnych prínosoch víťazného projektu v oblasti zlepšovania životného prostredia.

"Problém, ktorý sme riešili, sa objavil v decembri minulého roka. Spočíval v tom, že v teplárenských kotloch nedochádzalo k plynulému vytekaniu trosky, v dôsledku čoho sa vo výtavnom ohnisku tvorili nánosy. Našou úlohou bolo nájsť vhodný materiál, ktorý by znížil teplotu tečenia popola pod 1 350 stupňov Celzia," popisuje "zadanie" špecialista strediska centrá excelencie a špeciálne projekty Výskumu USSE Ladislav Horváth. Spolu s kolegami - výskumníkmi a vývojármi Tomášom Suchým a Ivetou Petíkovou vytipovali štyri prísady - demetalizovanú oceliarenskú trosku, kazivec, dolomit a vápenec. S každým z nich uskutočnili laboratórne experimenty. Neskôr aj niekoľko prevádzkových pokusov manuálneho dávkovania demetalizovanej oceliarenskej trosky do spaľovacej komory výtavného kotla. Ukázalo sa, že práve táto prísada je nakoniec najvhodnejšou. Pri jej dávkovaní znížili energetici teplotu tečenia popola vo výtavnom kotle na požadovanú hranicu. V niektorých prípadoch, v závislosti od typu používaného uhlia, aj na nižšiu. Troska má navyše aj ďalšie prednosti. K tým najhlavnejším patrí cena a fakt, že ide o druhotnú surovinu vznikajúcu pri výrobe ocele.

A aké sú ďalšie ekologické výhody tohto riešenia? "Je ich niekoľko," zapája sa do debaty Tomáš Suchý. "Využitie demetalizovanej oceliarenskej trosky ako prísady prispeje k celkovému zníženiu ťažby kazivca, dolomitu a vápenca na Slovensku i v zahraničí. Je tu aj približne 40-percentné zníženie produkcie emisií oxidov dusíka. Nadbytočné zásoby tejto trosky môže naša firma dodávať iným elektrárňam, ktoré majú podobné problémy so spaľovaním menej kvalitných palív. Navyše toto riešenie znižuje aj náklady na opravu a čistenie kotla od nánosov trosky. Bez nutnej odstávky budú prevádzkové hodiny kotla dlhšie, čím sa zníži spotreba paliva potrebná pre nábeh kotla a produkcia emisií."

Obaja zdôrazňujú, že bez aktívnej, flexibilnej, ústretovej a odbornej spolupráce medzi Výskumom USSE a divíznym závodom Energetika by to nešlo. "Naše poďakovanie patrí najmä energetikom, Jaroslavovi Mercovi, Dušanovi Sadvárovi, Petrovi Kellymu a Dušanovi Müllerovi," doložili.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...