KONTAKT  |    _eng _sk

Čo sme doteraz nevedeli
           Pridané: 10.10.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 41/2005

Spoločnosť U. S. Steel Košice pripravila pre žiakov a študentov okrem tradičnej i novú environmentálnu súťaž

Čoraz viac sa v poslednom období dostáva otázka ochrany životného prostredia do popredia záujmu verejnosti. Je všeobecne známe, že spoločnosť U. S. Steel Košice sa okrem výroby železa, ocele a ďalších produktov venuje aj iným dôležitým aktivitám. Patrí medzi ne aj ochrana životného prostredia, ktorá patrí k šiestim základným princípom podnikania. V rámci tejto aktivity sa snaží, okrem iného, tiež zvyšovať environmentálne povedomie tak svojich zamestnancov, ako aj obyvateľov širokého okolia.

"Uvedomujeme si, že zlepšenie stavu a kvality životného prostredia v budúcnosti bude závisieť v nemalej miere tiež od prístupu mladej generácie k riešeniu environmentálnych problémov," informoval nás Róbert Brožek, vedúci oddelenia environmentálne vzťahy z útvaru GM pre environment. "Spoločnosť U. S. Steel Košice sa preto rozhodla vyhlásiť dve samostatné environmentálne súťaže. Prvá je určená pre žiakov základných škôl v Košiciach a okolí a je už známa pod názvom Kde a ako budeme bývať. Hlavným cieľom jej v poradí už tretieho ročníka je nielen podporiť u mladých ľudí kladný vzťah k životnému prostrediu, ale predovšetkým podnietiť ich k priamemu zapojeniu sa do samotnej prípravy a realizácie projektov na jeho zveľadenie pri využití vlastných myšlienok či nápadov."

Podmienky zapojenia sa do súťaže už jednotlivé školy dostali k dispozícii. Do 17. februára budúceho roku majú možnosť zaslať na adresu U. S. Steel Košice projekty, ktoré by mali byť zamerané na oblasť ochrany ovzdušia, vôd, prírody, triedenia a zberu odpadov. Podmienkou pre zaradenie projektu do súťaže je jeho realizácia do konca roka 2006. Mal by byť vymyslený tak, aby sa na jeho príprave a realizácii podieľali žiaci príslušnej školy. Porota, ktorá bude zložená zo zástupcov U. S. Steel Košice, školstva a Občianskeho združenia Sosna, bude u projektov posudzovať vplyv na životné prostredie, užitočnosť, finančnú náročnosť, originalitu, pričom bude prihliadať okrem iného aj na počet žiakov, ktorí sa do tvorby a realizácie projektu zapoja. Na realizáciu víťazných projektov je určených spolu 200 tisíc korún.

"Ďalšou súťažou, ktorá má názov Čo sme doteraz nevedeli, chceme podporiť u študentov stredných škôl ich kladný vzťah k životnému prostrediu vzdelávacou formou. Súťaž, prostredníctvom ktorej, veríme, získajú mladí ľudia zaujímavé informácie z oblasti stavu a ochrany životného prostredia, prebehne v štyroch kolách. Prvé sa už začalo. Odpovede na súťažné otázky očakávame e-mailom alebo poštou do 24. októbra 2005. Finálové kolo a vyhodnotenie celej súťaže sa uskutoční na budúci rok, v máji. Pre víťazov na prvých troch miestach sú pripravené hodnotné ceny."

Empty

ODPORÚČAME

01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021
17.02.2021
Sčítanie obyvateľstva 2021