Vyhľadávanie:

"Dá sa tu veľa naučiť..."

"Dá sa tu veľa naučiť..."

Letná platená stáž v U. S. Steel Košice sa prehupla do druhej polovice

Letná platená stáž pre vyše štyridsiatku poslucháčov tretích a štvrtých ročníkov vysokých škôl a univerzít v spoločnosti U. S. Steel Košice sa prehupla do druhej polovice.
"Ukazuje sa, že účastníci tohtoročnej stáže patria v doterajšej histórii jej organizovania k najlepším a najiniciatívnejším," povedala pre Oceľ východu vedúca oddelenia vzdelávanie na úseku Generálneho manažéra pre rozvoj a servis ľudských zdrojov Helena Michaeliová. "Nielen čo sa týka výkonu na pridelených pracoviskách, kde trávia tri dni v týždni, ale aj v mimopracovných aktivitách. Absolvovali už team building, na ktorom sa navzájom dobre spoznali, ale i manažérske školenia, ktoré sme pre nich vybrali a ktoré by im mohli pomôcť v budúcom zamestnaní. Išlo predovšetkým o interpersonálne, prezentačné a komunikačné zručnosti." Dodáva tiež, že to najdôležitejšie na stážistov ešte len čaká. Bude to práca na prípadovej štúdii. Trvať bude tri dni a úlohou študentov bude zúročiť všetky nové skúsenosti a poznatky, ktoré získali v oceliarskej fabrike pri efektívnom riešení zmien v oblasti ľudských zdrojov vo fiktívnom malom podniku. Zadanie pripravili špecialisti z útvaru Generálneho manažéra pre rozvoj a servis ľudských zdrojov a prezentácia prípadovej štúdie, ktorú budú riešiť študenti v skupinách, je naplánovaná na 25. augusta 2006.
A ako vidia svoje pôsobenie vo fabrike samotní mladí ľudia?
Martin Zubáľ, štvrták Hutníckej fakulty TU Košice, odbor Hutníctvo železa a ocele (úsek GM pre prvovýrobu): "Prišiel som sem kvôli skúsenostiam, praxi. Tá je vždy iná, než iba čistá teória. A tiež získať nejaké zručnosti. Na školeniach, ktoré absolvujeme, sa človek vždy niečo nové dozvie. A ako hodnotím mesiac vo fabrike? Urobil som dobrý krok. Vidím, ako to v prevádzke beží v skutočnosti, ako sa riešia každodenné bežné problémy, spoznávam nových ľudí. Pracujem v prevádzke Chémia v divíznom závode Koksovňa, kde sa podieľam na riešení problematiky tvorby emulzie dechtu a čpavkovej vody. V kolektíve, v ktorom pôsobím, ma prijali veľmi dobre. Sú to pozitívne naladení ľudia, to jednoducho cítite. Verím, že takí sú aj na iných pracoviskách a oddeleniach. Je fajn, keď ľudia vedia spolu dobre vychádzať."
Martin Krištof, štvrták, Strojnícka fakulta TU Košice, odbor Technológie materiálov (úsek GM pre valcovne): "Tento mesiac mi poslúžil na to, že som sa naučil veľa nových vecí, začínam spoznávať systém riadenia a práce v U. S. Steel Košice. Je to pre mňa nová skúsenosť na ceste poznania. S kolegami vychádzam fajn, prijali ma, nemám s tým problémy. Čo sa týka prednášok, každá stojí za to, sú prínosom. Hodnotím ich pozitívne."
Ľuboš Špirko, tretiak, Strojnícka fakulta TU Košice, katedra výrobnej techniky a robotiky (úsek GM pre údržbu): "Na mojom dočasnom pracovisku ma prijali celkom v pohode, hneď ma zahrnuli nejakými zadaniami, oboznámili ma s tým, čo mám robiť... Hodili ma teda do toho víru. Na samom začiatku ma pekne previedli po prevádzke, ukázali, čo tam je, vysvetlili, čo sa približne odo mňa očakáva. Takže som začal pomaly pracovať na projekte. Ide konkrétne o automatizáciu navíjania cievok do elektromotorov. Začal som si zháňať podklady, vymýšľať, čo by sa tak asi dalo zlepšiť, čo tiež konzultujem, pochopiteľne, s majstrami. Sú v tom predsa len zbehlí... S kolegami vychádzam, myslím si, veľmi dobre. Keď sa niečo opýtam, sú ochotní mi odpovedať, poradiť. Na tejto stáži som po prvýkrát. A prečo som sa pre ňu rozhodol? Počul som od kamarátov, že je to celkom zaujímavá vec, že sa tu dá veľa naučiť. A ide to aj do hodnotenia, ktoré sa zíde aj v budúcom zamestnaní. Môžem sa preukázať tým, že som už absolvoval nejakú stáž, že viem niečo viac... No aj kvôli tomu, že som štyri roky robil niekde inde, bolo to však len brigádne, bol som bežnou pracovnou silou, chcel som vyskúšať niečo iné. Nerobiť len manuálnu prácu, ale preniknúť aj trochu vyššie."
Jana Leláková, štvrtáčka, Hutnícka fakulta TU Košice, odbor hutníctvo železa a ocele (úsek GM pre kvalitu): "Som veľmi spokojná, na pracovisku sa mi páči. Sú ku mne milí a sú veľmi ochotní, priateľskí. Je to úplne úžasné vidieť na vlastné oči to, čo sa učím v škole. Ani si neuvedomujem, že už mám mesiac praxe za sebou, ubehlo to veľmi rýchlo. Program je nabitý... Zúčastňujem sa na spracovávaní výsledkov mechanických skúšok v laboratóriách. Starostlivosť tútora, ktorého má prideleného každý z nás, hodnotím naozaj veľmi dobre. Ten, ktorého mám ja, je veľmi ochotným a priateľským človekom, vždy mi odpovie na všetko. Vysvetlí, ukáže, ako čo robiť."

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...