KONTAKT  |    _eng _sk

Ďakujú zamestnancom, firme i nadácii
           Pridané: 18.01.2010
Autor: -c-
Kategória: 02/2010

Na adresu prezidenta U. S. Steel Košice Georgea F. Babcoka prišiel v uplynulých dňoch list podpísaný riaditeľom Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach Jaroslavom Šajtym. Vyslovuje v ňom veľké poďakovanie za poskytnutie sponzorského príspevku pre Kliniku úrazovej chirurgie FNLP Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ, ktorého symbolické odovzdanie sa uskutočnilo na vianočnom koncerte Stromček prianí v štátnom divadle.

"Klinika úrazovej chirurgie je najväčším pracoviskom svojho druhu na Slovensku. Lieči predovšetkým pacientov s rozličnými úrazmi z Košíc i okolia s komplikovanými poúrazovými stavmi z celého Košického kraja, konziliárne tu vyšetrujú a prijímajú pacientov z celého východoslovenského regiónu. Klinika vykonáva širokú škálu operácií, vrátane endoprotéz a poranenej chrbtice," píše okrem iného v liste riaditeľ.

"Finančné prostriedky venované zamestnancami spoločnosti, spoločnosťou U. S. Steel Košice a Nadáciou U. S. Steel Košice budú použité na nákup moderného operačného stola so špeciálnym vybavením na ošetrovanie vážnych úrazov so zameraním na ťažké poranenia chrbtice a miechy."

V liste vyjadruje Jaroslav Šajty tiež presvedčenie, že pomoc zamestnancov, firmy i nadácie prinesie osoh celému radu pacientov. "Budem veľmi šťastný, keď sa stretneme pri slávnostnom odovzdaní nového operačného stola do prevádzky."

Empty

ODPORÚČAME

13.05.2021
USS oznamuje svoj cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu
01.04.2021
V testovacom mieste v areáli U. S. Steel Košice už testujú len zamestnancov
15.03.2021
Poznáme víťazné projekty Spoločne pre región 2021