Vyhľadávanie:

"Kamenár" jazdí už desať rokov

"Kamenár" jazdí už desať rokov

Dopravári U. S. Steel Košice si pripomínajú vstup na trať Železníc SR

Dopravári U. S. Steel Košice boli pred desiatimi rokmi prví na Slovensku, ktorí začali konkurovať Železniciam SR (ŽSR). Dovtedy nevídané - vlaky cudzieho prepravcu na tratiach železnice sa stalo skutočnosťou 1. februára 2000. Umožnil to Zákon o dráhach a zmluva, ktorú podpísali vtedajšie Východoslovenské železiarne so Železnicami SR. V prospech tohto rozhodnutia hovorila predovšetkým ekonomická výhodnosť. Firma platí dráham iba za používanie dopravnej cesty a nie za prepravu tovaru.

Vlak s logom železiarní (dopravári mu familiárne hovoria kamenár) premáva na 22-kilometrovom úseku Veľká Ida - Turňa nad Bodvou. Vozí vápenec vyťažený z lomu Včeláre. Za desať rokov naši dopravári prepravili takmer päť miliónov sedemsto sedemdesiat tisíc ton tohto materiálu, ktorý zužitkovávajú vysokopeciari.

"Na prevoz vápenca sme na začiatku využívali jeden rušeň dieselovej trakcie radu T 669. Dnes sú na prepravu vyčlenené dve súpravy vlakov radu Facc a Eas, každá s devätnástimi vozňami, ktoré sú majetkom divízneho závodu Doprava," informoval vedúci prevádzky preprava hromadných substrátov v divíznom závode Doprava Gabriel Jasovský. "V praxi to vyzerá tak, že prázdny vlak z vlečky U. S. Steel Košice vypravíme do Turne nad Bodvou, kde dorazí za dvadsaťpäť minút. Súpravu tu odstavíme na jednu z troch koľají, ktoré vlastní naša firma. Na ďalšej koľaji je už pripravená naložená súprava, ktorú z lomu doviezla posunujúca záloha vlečky iného dopravcu. Po vykonaní potrebných úkonov sa vlak vydáva na spiatočnú trasu. Vozne na vlečke USSK putujú do výklopníka, v zimných mesiacoch do rozmrazovacích tunelov divízneho závodu Vysoké pece a odtiaľ už smerujú do útrob vysokých pecí. Kyvadlová doprava, ak sú v prevádzke všetky tri pece, funguje dvakrát denne."

Dopravári USSK odvádzajú dobrú prácu. Všetci, ktorí sa na preprave podieľajú, absolvovali školenia z predpisov platných na Železniciach SR. Počas celého obdobia nezaznamenali žiadnu nehodu a ani naše rušne nie sú príčinou meškania osobných vlakov či rýchlikov. Napokon, všetky, ktoré do Turne premávajú, prešli v uplynulých rokoch modernizáciami a sú schopné prevádzkovať na trati.

Spoluprácu pozitívne hodnotí aj zastupujúci prednosta stanice Turňa nad Bodvou Dušan Szabó. "Dopravca U. S. Steel Košice je vôbec prvým cudzím dopravcom, ktorý vstúpil na trate vtedy ešte unitárnych ŽSR a dodnes má kód dopravcu 9001. Preprava v úseku Veľká Ida - Turňa nad Bodvou bola prvou lastovičkou - začala sa ešte skôr ako bol vydaný služobný predpis o cudzích dopravcoch, ktorý bol upravovaný a dopĺňaný na základe získaných skúseností. Postupne sa vychytávali "detské choroby" a do dnešnej podoby upravovali potrebné technologické postupy - odovzdávanie príslušnej dokumentácie v papierovej i elektronickej podobe, technológia zostavy a vozby vlakov, odsúhlasovanie výkonov, až po účtovanie poplatkov za dopravnú cestu. Spolupráca je bezproblémová, priam ukážková."

Podľa vyjadrenia D. Szabóa v súčasnosti má licenciu dopravcu vyše tridsať subjektov, v stanici Turňa nad Bodvou však prepravujú iba ojedinele. "Kapacita dopravnej cesty má dostatočné rezervy, takže by sme uvítali každé zvýšenie prepravy," konštatoval.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...