Vyhľadávanie:

Daňové priznanie za dividendy zaniknutej spoločnosti Hutník

Daňové priznanie za dividendy zaniknutej spoločnosti Hutník

V uplynulých dňoch sme v redakcii zaznamenali viacero telefonátov našich čitateľov, ktorí mali vlani príjem z dividend bývalej spoločnosti Hutník a. s. Zaujímali sa, ako treba tento príjem daňovo vysporiadať. O radu sme požiadali bývalú likvidátorku zaniknutej spoločnosti Hutník, Helenu Vilinskú.

"Pre výpočet výšky príjmu je dôležité vedieť počet akcií, ktoré akcionár vlastnil ku dňu zániku spoločnosti. Počet akcií je uvedený vo výpise od Centrálneho depozitára cenných papierov, ktorý dostal každý akcionár v máji minulého roku. Počet akcií sa u väčšiny akcionárov dá zistiť aj vydelením vyplatenej sumy uvedenej na poštovej poukážke sumou 785 korún (čo bol celkový príjem na akciu).
Zdaniteľným príjmom na jednu akciu je suma 135,37 korún. Táto suma, vynásobená počtom akcií, tvorí čiastkový základ dane a uvedie sa ako výnos z cenných papierov podľa § 7 zákona 595/2003 Z. z, . v oddiele - VII., tabuľka č. 2 Daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B. Podľa § 32 zákona o dani z príjmov je daňové priznanie povinný podať daňovník do konca marca 2005, ak za zdaňovacie obdobie roku 2004 dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 40 416 korún. Táto suma zahŕňa aj príjmy zo mzdy.
Z uvedeného vyplýva, že akcionári spoločnosti HUTNÍK, ktorí za rok 2004 mali zdaniteľné príjmy vyššie ako 40 416 korún, sú povinní podať daňové priznanie a daň odviesť.
Podľa môjho názoru, daň z dividend sú povinní odviesť napríklad aj poberatelia starobného dôchodku, ženy na materskej dovolenke, ak ich zdaniteľný príjem presiahne 40 416 korún.
Ak je zdaniteľným príjmom len príjem od spoločnosti HUTNÍK a.s., sú povinní podať daňové priznanie v prípade, že vlastnili viac ako 299 kusov akcií, pretože zdaniteľným príjmom je 135,37 Sk na akciu z celkovej vyplatenej sumy 785 Sk za akciu. V prípade nejasností odporúčam kontaktovať odborníkov na oblasť daní."

Pre lepšiu názornosť, v budúcom čísle Ocele východu uverejníme vzor vyplneného daňového priznania.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...