KONTAKT  |    _eng _sk

Prípravy na súťaž v plnom prúde
           Pridané: 24.01.2005
Autor: Magdaléna FECURKOVÁ
Kategória: 04/2005

Kto bude v tomto roku medzinárodným majstrom ekológie?

Spoločnosť U. S. Steel Košice, Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a ďalších päť subjektov z Českej republiky a Poľska patria k organizátorom v poradí už šiestej medzinárodnej ekologickej súťaže EKO 2005, ktorej cieľom je zamedziť ničeniu a poškodzovaniu životného prostredia. Fyzické i právnické osoby môžu do nej prihlásiť technické a racionalizačné riešenia, vynálezy i patenty vyriešené alebo realizované v období od 1. januára 2004 do 30. júna 2005. Organizačné štáby vo všetkých troch krajinách majú už v týchto dňoch plné ruky práce.

Súťaž sa najprv uskutoční na úrovni národných kôl, najlepšie riešenie postúpi do medzinárodného kola, ktoré sa v tomto roku uskutoční v Poľsku. Víťaz získa titul Medzinárodný majster ekológie 2005 a zlatú medailu WIPO. Národná porota na Slovensku, ktorej predsedá Ľubomír Mihok, ocení zvlášť riešenia prihlásené študentmi stredných škôl a zvlášť tie, ktoré prihlásia vysokoškoláci. Laureát I. ceny v národnej súťaži získa aj certifikát WIPO. Šancu uspieť majú riešenia, ktoré napríklad znížia tempo spotreby prírodných zdrojov a tvorby odpadov, zvýšia mieru recyklovateľnosti materiálov, znížia množstvo emisií plynov a prachu vypúšťaných z technologických a iných procesov, znížia energetickú náročnosť, či zvýšia efektívnosť výroby energií.

Porotcovia budú pri posudzovaní súťažných projektov prihliadať na autorskú úroveň, originalitu a prínos riešenia i na dostupnosť a možnosť realizácie.

Empty

ODPORÚČAME

02.08.2019
Korporácia United States Steel zverejnila výsledky za 2. štvrťrok 2019
19.07.2019
Konáme v záujme zachovania našej konkurencieschopnosti
10.07.2019
Hutnícky priemysel čelí kritickým úskaliam
19.06.2019
U. S. Steel Košice odstavuje vysokú pec č. 2