Vyhľadávanie:

Darí sa im doma, v Európe i za morom

Darí sa im doma, v Európe i za morom

Spoločnosť Refrako sa presadzuje v zložitom globálnom konkurenčnom prostredí

"Dobrá práca! Poďakujte za ňu všetkým," zareagoval v uplynulých dňoch bývalý prezident U. S. Steel Košice Christopher Navetta, v súčasnosti Senior Vice President - Procurement, Logistics and Diversified Businesses po tom, čo sa oboznámil s výsledkami životnosti hutníckych agregátov v podnikoch U. S. Steel Corporation zo žiaruvzdorných materiálov z produkcie dcérskej spoločnosti USSK Refrako s.r.o. v druhom štvrťroku 2006. Slová uznania za pokrok v kontinuálnom zlepšovaní, a to vo všetkých rozhodujúcich oblastiach, vyslovil aj Thomas A. Coughlin, General Manager - Procurement z U. S. Steel Corporation.

"Robíme všetko pre to, aby sme obstáli na náročnom trhu výrobcov žiaruvzdorných materiálov pre hutníctvo a dokázali sa presadiť aj, v nielen pre nás, ťažkom globálnom konkurenčnom prostredí," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Refrako s.r.o. Gabriel Torhány a dodáva, že za doterajšími výsledkami treba vidieť zodpovednú robotu všetkých zamestnancov. "Pokrok v oblasti kvality, aplikácie a úžitkových vlastností žiaruvzdorných materiálov sme dosiahli aj vďaka spolupráci s odborníkmi Research and Technology Center Monroeville a UEC Technologies USA," konštatuje. "Spoločným výsledkom našej práce sú okrem iného aj novovyvinuté akosti žiaruvzdorných materiálov pre výmurovky liacich pánví a kyslíkových konvertorov." Používajú sa nielen v spoločnosti U. S. Steel Košice, ale aj v Srbsku a Edgar Thompson Works v USA, kde košickí keramikári už dodali spolu jedenásť výmuroviek liacich pánví. S vynikajúcimi životnosťami! Priemerná životnosť výmurovky v tomto podniku za morom predstavuje 140 liatí, čo oproti bežne dosahovanej životnosti výmuroviek dosahovanej konkurenciou znamená 35-percentný nárast. Spokojní sú aj v Clairton Works, kam z Košíc putuje šamotový materiál na výmurovky koksárenských batérií. Vlani predstavovala dodávka 821 ton šamotu, v tomto roku a na budúci majú záujem o bezmála dvetisíc ton stavív.

Progres za ostatné mesiace je zrejmý aj pri plnení požiadaviek hlavných odberateľov žiaruvzdorných materiálov v materskej spoločnosti. "Dobré výsledky pri aplikácii našich stavív boli dosiahnuté aj vďaka dobrej spolupráci v oblasti navrhovania, realizácie a prevádzkovania tepelných agregátov s divíznymi závodmi Oceliareň, Vysoké pece a spoločnosťou Reliningserv, ktorá vykonáva žiarotechnické práce," pridáva sa Peter Popovič, vedúci odboru Obchodno-technické služby. Nečudo, že odpichové otvory kyslíkových konvertorov, výmurovky kyslíkových konvertorov a liacich pánví zaraďujú v spoločnosti Refrako s.r.o. medzi svoje TOP produkty. Napríklad, kým v januári tohto roka "vydržali" odpichové otvory kyslíkových konvertorov 108,7 tavby, v júni to bolo 111,5 tavby. Markantné zlepšenie badať aj v prípade výdržnosti výmuroviek kyslíkových konvertorov, ktoré sa z roka na rok zvyšujú. V roku 2000 sa pohybovali na úrovni 1488 tavieb, vlani priemerne 18 594 tavieb! Podobne je to aj s liacimi pánvami, kde skutočná výdržnosť vysoko prekračuje garantovanú.

Dobré meno získava spoločnosť Refrako s.r.o. aj mimo skupinu podnikov U. S. Steel Corporation. "Zaradili sme sa medzi stálych dodávateľov výmuroviek nádob kyslíkových konvertorov pre Třinecké železiarne a stopercentných čo sa týka odpichových otvorov kyslíkových konvertorov," informuje Peter Bernát, vedúci oddelenia zákaznícky servis. "Na Moravu sme dodali už štyri výmurovky, posledná, so sférickým dnom, dosiahla rekordnú životnosť - 2756 tavieb." Dodáva tiež, že pre zákazníka v Mittal Steel Ostrava dodáva Refrako magnezitové stavivá pre výmurovky tandemových pecí na výrobu ocele a šamotové stavivá pre ohrievače vetra, v prípade Vitkovice Steel a Heavy Machinery Ostrava zasa ide o pravidelné dodávky výmuroviek oceliarskych pánví, elektrických oblúkových pecí a aplikáciu stavív dna konvertorovej nádoby.

Spoločnosti Refrako s. r.o. sa darí, no ako manažment svorne tvrdí, stále je čo zlepšovať. Vývoj v oblasti žiaruvzdornej keramiky pre hutníctvo ide míľovými krokmi dopredu. Zachytiť jeho trend je otázkou existencie a budúcnosti spoločnosti. Pretože konkurencia je tvrdá, nespí.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...