Vyhľadávanie:

Darujme nádej

Darujme nádej

Ak ste sa rozhodli darovať svoje dve percentná zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 niektorému zo subjektov, ktoré sme vám predstavili v uplynulých vydaniach Ocele východu, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (dostali ste ho spolu s letáčikom a výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne) a odovzdáte ho najneskôr do 24. apríla 2009 svojej mzdovej účtovníčke. Tu sú potrebné údaje:

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31256911

Názov: Občianske združenie SOS LEUKÉMIA
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35548851
Názov: KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC
Sídlo: Pri nemocnici 3, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35511273


V prípade, že sa rozhodnete pre iný subjekt, vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby musíte spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. Prevzatie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane musíte podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni. Potvrdenie možno vyžiadať len v prípade, ak prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2008 bude vysporiadaný najneskôr vo výplate za marec 2009.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...