Vyhľadávanie:

Darujme nádej

Darujme nádej

Ak ste sa rozhodli darovať svoje dve percentná zo zaplatenej dane z príjmov za rok 2008 niektorému zo subjektov, ktoré sme vám predstavili v uplynulých vydaniach Ocele východu, stačí, ak vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (dostali ste ho spolu s letáčikom a výplatným vrecúškom v marcovom výplatnom termíne) a odovzdáte ho najneskôr do 24. apríla 2009 svojej mzdovej účtovníčke. Tu sú potrebné údaje:

Názov: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 31256911

Názov: Občianske združenie SOS LEUKÉMIA
Sídlo: Tr. SNP 1, 040 11 Košice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 35548851
Názov: KRAJSKÁ NEONATOLOGICKÁ NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA NOVORODENEC
Sídlo: Pri nemocnici 3, 040 01 Košice
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 35511273


V prípade, že sa rozhodnete pre iný subjekt, vyplnené tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby musíte spolu s potvrdením zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti doručiť na príslušný daňový úrad v mieste svojho trvalého bydliska sami. Prevzatie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane musíte podpísať v daňovom vyhlásení vo vašej mzdovej učtárni. Potvrdenie možno vyžiadať len v prípade, ak prípadný nedoplatok z ročného zúčtovania dane za rok 2008 bude vysporiadaný najneskôr vo výplate za marec 2009.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...