Vyhľadávanie:

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Dekarbonizácia slovenskej ekonomiky 2021

Konferencia zameraná na dekarbonizáciu slovenskej ekonomiky pokračovala tretím dňom na tému Rozvoj obnoviteľnej energie – Má Slovensko plán pre čistú elektrinu a vykurovanie?

Hlavnými rečníkmi tretieho dňa boli Karol Galek, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR, Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), Zuzana Vrbová, expertka, oddelenie stratégií, ACT Commodities, Genady Kondarev, seniorný výskumník pre strednú a východnú Európu, E3G.

Štátny tajomník Galek uviedol, že Zákon o energetike prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a zároveň tento týždeň ide do pripomienkového konania Zákon o podpore obnoviteľných zdrojov, ktorý prinesie mnohé výhody, úľavy a zjednodušenia, ktoré sa budú týkať napríklad batérií a výroby vodíka. Tak isto sme začali prehodnocovať náš integrovaný národný klimatický energetický plán, kde máme povinnosť urobiť revíziu do 30. júna 2023. S prechodom na uhlíkovú neutralitu budú súvisieť i zvýšené náklady na energie, čo bude mať dopad na chudobnejšiu časť obyvateľstva. Snaha je, aby sme eliminovali náklady formou podpory (Environmentálny fond, Modernizačný fond a Plán obnovy a odolnosti) do investícií. Aby náš priemysel bol i v budúcnosti konkurencieschopný podpora bude smerovať najmä do energetickej efektívnosti. Elektrifikácia bude dôležitá, ako príklad uviedol elektrické oblúková pece. Druhé energetické médium by mal byť vodík. Pre energetickú udržateľnosť budeme využívať i jadrovú elektrinu.

Podľa vyjadrenia Karabu budú obnoviteľné zdroje energie zohrávať centrálnu úlohu pri dekarbonizácií priemyslu. Kondarev informoval o cieľoch jednotlivých krajín v oblasti obnoviteľných zdrojov a princípoch investovania, ktoré budú založené na energetickom mixe a spolupráci krajín v oblasti energetiky. Vrbová vidí budúcnosť vo využívaní veterných a solárnych elektrární a využívaní biometánu a vodíka. Z EÚ k nám prichádza obrovské množstvo finančných prostriedkov na zelenú transformáciu ekonomiky a energetiky, či už ide o prostriedky z Plán obnovy alebo ide o Modernizačný fond. Na Slovensku sa už vydali dva hlavné programy pre čerpanie z Modernizačného fondu a to pre teplárenstvo a pre výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov.
Videozáznam z tretieho dňa konferencie nájdete na web stránke:
https://euractiv.sk/section/energetika/video/dske21-den-3-rozvoj-obnovitelnej-energie-ma-slovensko-plan-pre-cistu-elektrinu-a-vykurovanie/

 

Štvrtý deň sa zaoberal Obnovou budov ako pilieru dekarbonizácie Slovenska.

Politici i odborníci sa zhodli v tom, že najlacnejšia energia je tá, ktorú nemusíme vyrobiť. Z Plánu obnovy a odolnosti ako aj z nových eurofondov chceme obnoviť tridsať tisíc domov a tisícky verejných budov. O tom aké sú hlavné bariéry a riziká pre implementáciu ambicióznych plánov Slovenska v sektore budov, o renovácii budov, ktoré prinesú zníženie účtov za energie a redukciu emisií, ktorá by mala byť jedným z nástrojom boja proti energetickej chudobe a ďalších témach spojených s obnovou budov diskutovali Branislav Kaliský, poradca ministra životného prostredia SR, Michal Maco, riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia, Ľubica Šimkovicová, výkonná riaditeľka Inštitútu pre pasívne domy a Richard Paksi, analytik platformy Budovy pre budúcnosť.
Videozáznam zo štvrtého dňa konferencie nájdete na web stránke:
https://euractiv.sk/section/energeticka-ucinnost/video/dske21-den-4-obnova-budov-ako-pilier-dekarbonizacie-slovenska/

 

Piaty deň konferencie sa venoval Transformácii automobilového priemyslu.

Najviac áut na počet obyvateľov na svete sa vyrobí na Slovensku. V blízkej budúcnosti v súvislosti s uhlíkovou neutralitou bude musieť automobilový priemysel prejsť významnou transformáciou smerom k elektromobilom. Na Slovensku zatiaľ chýbajú konkrétne plány a predstavy, ako automobilový priemysel transformovať. Na otázky: Ako sa s transformáciou vyrovnávajú iné európskej krajiny so silným automobilovým priemyslom?, Aké by mali byť princípy transformácie a akým chybám sa vyvarovať?, V akom stave je slovenská diskusia o budúcnosti výroby automobilov?, Čo môžu pri transformácii urobiť národné vlády a ako môžu brzdiť negatívne dôsledky transformácie a podporiť tie pozitívne?, hľadali odpovede
Petr Dolejší, riaditeľ pre mobilitu a udržateľnú dopravu Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA),
Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu na Slovensku, Milan Jurky, riaditeľ, Schaeffler Kysuce, Monika Sitárová, viceprezidentka Poradnej komisie pre priemyselné zmeny, Európsky hospodársky a sociálny výbor
a Monika Martišková, výskumníčka Stredoeurópskeho inštitútu pre výskum práce.

Videozáznam z piateho dňa konferencie nájdete na web stránke:
https://euractiv.sk/section/dekarbonizacia-priemyslu/video/dske21-den-5-transformacia-automobiloveho-priemyslu/

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...