KONTAKT  |    _eng _sk

Digitalizácia a pokročilá analytika
           Pridané: 20.08.2021
Autor: -red-
Kategória: Veľká súťaž

Veľká súťaž – nájdete v ôsmom súťažnom videu

Proces digitalizácie sa začal v košických železiarňach už začiatkom 90-tych rokov. Dnes má U. S. Steel Košice vlastný úsek IT s viac ako 200 zamestnancami.  Digitalizácia priniesla významné zmeny pre riadenie výroby.  Vďaka dátam a analytike môžeme zvyšovať kvalitu a efektivitu výroby. Zároveň znižovať emisie a zlepšovať trvalú udržateľnosť.  Digitalizácia ovplyvňuje väčšinu výrobných a podporných procesov. Dnes je hlavnou výzvou pokročilá analytika, teda vyhodnocovanie dát pre optimalizáciu výroby. Prvé projekty realizované na základe vyhodnotenia dát pokročilou analytikou sa naštartovali v roku 2017 a dnes už sú nasadené vo výrobe a šetria milióny EUR ročne.

Vďaka podnikovým systémom máme historické dáta o každej vyrobenej tone ocele, jej presné zloženie, zoznam aditív, detailný výrobný proces či parametre rôznych aspektov výroby.  Tieto dáta, inak  BigData, sú kľúčové pre ďalšie rozsiahle analýzy. V súčasnosti pracujeme na transformácii nášho ERP aj MES prostredia tak, aby sme ich  posunuli na ďalší vývojový stupeň a umožnili využiť najnovšie technológie, ako je pokročilá analytika, strojové učenie či rozšírená realita.

Ak dokážeme komplexne riadiť procesy v rámci celého hutníckeho cyklu  s využitím výstupov pokročilej analytiky,  dokážeme zvyšovať kvalitu výroby ocele a znižovať náklady zároveň. Prínos inovácie, vyjadrený ako hodnota finančnej úspory ukazuje, že správne interpretované dáta, majú u nás hodnotou miliónov EUR.

Na základe strojového učenia, inak nazývaného aj ako umelá inteligencia, môžeme lepšie vyhodnocovať veľké objemy dát a objavovať nové súvislosti  a zlepšenia. U. S. Steel chce byť najlepším oceliarenským závodom v Európe a lídrom vo využívaní smart technológii pre priemysel v rámci konceptu Industry 4.0.

Pre úspech inovácií je kľúčová spolupráca. Naše oddelenie Advanced Analytics v spolupráci s úsekmi ako výroba či energetika úspešne realizovalo viacero projektov, ktoré prinášajú výsledky. Za 2 mesiace pomohla pokročilá analytika pri optimalizácii vsádzky pre vysoké pece ušetriť 800 000 USD. Navrhuje najefektívnejšie zloženie vstupných surovín podľa požadovaných parametrov na kvalitu.

Viac ako 1 mil. USD ročne pomáha ušetriť analýza dát konvertorového plynu, ktorý vzniká počas tavby. Tepláreň vďaka lepšiemu zobrazeniu dát a predikcii využije viac energie vo forme plynu. 3 mil. USD ročne pomohla ušetriť pokročilá analytika pri predpovedi konca fúkania kyslíka do konvertora počas tavby ocele. Systém predikcie s viac ako 60 parametrami a 40 modelmi pomáha lepšie určiť koniec  tavby a tým výrazne šetrí energiu.

Pre zlepšenie práce s informáciami v oblasti manažovania  vzťahov so zákazníkmi zavádzame CRM systém nazývaný Sales Force.

Chceme, aby všetci členovia našich obchodných tímov mali online informácie o potrebách a požiadavkách našich partnerov ihneď a taktiež v maximálnej možnej kvalite a rozsahu.

Aby celý proces od vyjednávania, následne objednávky, cez výrobu až po dodanie prebiehal dokonale hladko, aby sme vedeli prípadné nedostatky včas identifikovať, okamžite riešiť a poučiť sa z nich. Veríme, že tento sofistikovaný systém pomôže ešte viac vylepšiť kvalitu a rýchlosť našich kľúčových komerčných procesov k maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných. Správna komunikácia so zákazníkmi je pre úspech U. S. Steel Košice kľúčová. 

Digitálne komunikačné kanály ako web, e-mail alebo sociálne siete sú dnes pre každého samozrejmosťou. Pravidelné informovanie zákazníkov o novinkách a zaujímavostiach z prostredia našej firmy v multimediálnej forme nám pomôže zvyšovať hodnotu značky U. S. Steel. 

Nové technológie prinášajú nové možnosti. Našu komunikáciu so zákazníkmi čakajú v najbližšom období viaceré vylepšenia, vrátane pripravovanej novej web stránky.

Moderné digitálne technológie sú kľúčové aj pri vývoji ocele a aj pri jej ďalšom spracovaní.  Pri vývoji nových akostí ocele využívame simulátor žiarového pozinkovania. Pri využití týchto plechov v automobiloch tvoria simulácie vývojové centrá našich zákazníkov, simulácie lisovania či crash testov.

Využitie dronov pre letecké zábery v exteriéri ale aj v interiéri využívame pri dokumentácií. Rozšírenie dronov o snímanie infračervenou kamerou pre analýzu tepla pomáha pri minimalizovaní tepelných únikov. Aj vďaka digitálnym technológiám a pokročilej analytike prinášame inovácie budúcnosti už dnes.

Empty

ODPORÚČAME

26.01.2023
Centrálny príjem nájdete od januára pri bráne č. 4
01.12.2022
Registrácia na 100. ročník Medzinárodného maratónu mieru otvorená!

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...