Vyhľadávanie:

Digitalizácia a pokročilá analytika

Digitalizácia a pokročilá analytika

Veľká súťaž – nájdete v ôsmom súťažnom videu

Proces digitalizácie sa začal v košických železiarňach už začiatkom 90-tych rokov. Dnes má U. S. Steel Košice vlastný úsek IT s viac ako 200 zamestnancami.  Digitalizácia priniesla významné zmeny pre riadenie výroby.  Vďaka dátam a analytike môžeme zvyšovať kvalitu a efektivitu výroby. Zároveň znižovať emisie a zlepšovať trvalú udržateľnosť.  Digitalizácia ovplyvňuje väčšinu výrobných a podporných procesov. Dnes je hlavnou výzvou pokročilá analytika, teda vyhodnocovanie dát pre optimalizáciu výroby. Prvé projekty realizované na základe vyhodnotenia dát pokročilou analytikou sa naštartovali v roku 2017 a dnes už sú nasadené vo výrobe a šetria milióny EUR ročne.

Vďaka podnikovým systémom máme historické dáta o každej vyrobenej tone ocele, jej presné zloženie, zoznam aditív, detailný výrobný proces či parametre rôznych aspektov výroby.  Tieto dáta, inak  BigData, sú kľúčové pre ďalšie rozsiahle analýzy. V súčasnosti pracujeme na transformácii nášho ERP aj MES prostredia tak, aby sme ich  posunuli na ďalší vývojový stupeň a umožnili využiť najnovšie technológie, ako je pokročilá analytika, strojové učenie či rozšírená realita.

Ak dokážeme komplexne riadiť procesy v rámci celého hutníckeho cyklu  s využitím výstupov pokročilej analytiky,  dokážeme zvyšovať kvalitu výroby ocele a znižovať náklady zároveň. Prínos inovácie, vyjadrený ako hodnota finančnej úspory ukazuje, že správne interpretované dáta, majú u nás hodnotou miliónov EUR.

Na základe strojového učenia, inak nazývaného aj ako umelá inteligencia, môžeme lepšie vyhodnocovať veľké objemy dát a objavovať nové súvislosti  a zlepšenia. U. S. Steel chce byť najlepším oceliarenským závodom v Európe a lídrom vo využívaní smart technológii pre priemysel v rámci konceptu Industry 4.0.

Pre úspech inovácií je kľúčová spolupráca. Naše oddelenie Advanced Analytics v spolupráci s úsekmi ako výroba či energetika úspešne realizovalo viacero projektov, ktoré prinášajú výsledky. Za 2 mesiace pomohla pokročilá analytika pri optimalizácii vsádzky pre vysoké pece ušetriť 800 000 USD. Navrhuje najefektívnejšie zloženie vstupných surovín podľa požadovaných parametrov na kvalitu.

Viac ako 1 mil. USD ročne pomáha ušetriť analýza dát konvertorového plynu, ktorý vzniká počas tavby. Tepláreň vďaka lepšiemu zobrazeniu dát a predikcii využije viac energie vo forme plynu. 3 mil. USD ročne pomohla ušetriť pokročilá analytika pri predpovedi konca fúkania kyslíka do konvertora počas tavby ocele. Systém predikcie s viac ako 60 parametrami a 40 modelmi pomáha lepšie určiť koniec  tavby a tým výrazne šetrí energiu.

Pre zlepšenie práce s informáciami v oblasti manažovania  vzťahov so zákazníkmi zavádzame CRM systém nazývaný Sales Force.

Chceme, aby všetci členovia našich obchodných tímov mali online informácie o potrebách a požiadavkách našich partnerov ihneď a taktiež v maximálnej možnej kvalite a rozsahu.

Aby celý proces od vyjednávania, následne objednávky, cez výrobu až po dodanie prebiehal dokonale hladko, aby sme vedeli prípadné nedostatky včas identifikovať, okamžite riešiť a poučiť sa z nich. Veríme, že tento sofistikovaný systém pomôže ešte viac vylepšiť kvalitu a rýchlosť našich kľúčových komerčných procesov k maximálnej spokojnosti všetkých zainteresovaných. Správna komunikácia so zákazníkmi je pre úspech U. S. Steel Košice kľúčová. 

Digitálne komunikačné kanály ako web, e-mail alebo sociálne siete sú dnes pre každého samozrejmosťou. Pravidelné informovanie zákazníkov o novinkách a zaujímavostiach z prostredia našej firmy v multimediálnej forme nám pomôže zvyšovať hodnotu značky U. S. Steel. 

Nové technológie prinášajú nové možnosti. Našu komunikáciu so zákazníkmi čakajú v najbližšom období viaceré vylepšenia, vrátane pripravovanej novej web stránky.

Moderné digitálne technológie sú kľúčové aj pri vývoji ocele a aj pri jej ďalšom spracovaní.  Pri vývoji nových akostí ocele využívame simulátor žiarového pozinkovania. Pri využití týchto plechov v automobiloch tvoria simulácie vývojové centrá našich zákazníkov, simulácie lisovania či crash testov.

Využitie dronov pre letecké zábery v exteriéri ale aj v interiéri využívame pri dokumentácií. Rozšírenie dronov o snímanie infračervenou kamerou pre analýzu tepla pomáha pri minimalizovaní tepelných únikov. Aj vďaka digitálnym technológiám a pokročilej analytike prinášame inovácie budúcnosti už dnes.

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

U. S. Steel Košice, s.r.o.
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika 

IČO: 36 199 222
IČ DPH: SK7020000119
Obchodný register: Mestský súd Košice, odd.: Sro,
vložka č.: 11711/V

Ako sa k nám dostať - Google map

GPS súradnice:
48.624314 N, 21.188045 E –

Kontakty

Copyright © 2023 U. S. Steel Košice, s.r.o. Všetky práva vyhradené.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...