KONTAKT  |    _eng _sk

Do duálneho vzdelávania s vybranými školami
           Pridané: 13.09.2017
Autor: -c-
Kategória: Študenti

Nový školský rok sa začal aj pre žiakov stredných odborných škôl

V pondelok 4. septembra sa po dvojmesačných letných prázdninách znovu otvorili školské brány aj pre bezmála 3800 žiakov štyridsiatich stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Košická oceliareň i v aktuálnom školskom roku 2017/2018 bude na základe Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania žiakom v podmienkach U. S. Steel Košice spolupracovať na odbornom vzdelávaní a príprave mladých ľudí na budúce povolanie s tradičnými partnermi - Strednou odbornou školou Košice - Šaca a Strednou odbornou školou železničnou v Košiciach.

„Naša spolupráca vychádza zo stratégie zamestnanosti U. S. Steel Košice a práve v absolventoch  stredných odborných škôl s technickým zameraním vidíme významný zdroj pracovnej sily v budúcnosti. Napríklad v šačianskej škole preferujeme také odbory ako hutník-operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik alebo mechanik-mechatronik, v SOŠ železničnej  je to mechanik elektrotechnik v odbore silnoprúd i slaboprúd,“ uviedol generálny manažér pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov Milan Polča. „V rámci odbornej praxe prejde bránami našej spoločnosti v priebehu tohto školského roka osemdesiat žiakov Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach a bezmála tristo žiakov Strednej odbornej školy v Košiciach-Šaci.“

Spoločnosť U. S. Steel Košice má s oboma školami uzavretú aj zmluvu o spolupráci v oblasti duálneho vzdelávania.  Ako potvrdil generálny manažér Milan Polča, v súlade s touto dohodou uzatvorila firma učebné zmluvy s desiatimi žiakmi odboru mechanik elektrotechnik zo SOŠ železničnej ešte vlani v marci. Dnes sú už druháci.  V tomto školskom roku k nim pribudlo ďalších desať žiakov – prvákov.  Po prvý raz  sa na svoje budúce povolanie v košickej oceliarni bude v rámci duálneho vzdelávania  pripravovať aj osemnásť žiakov SOŠ Košice – Šaca v odbore hutník operátor.

„Naša spolupráca nám umožňuje okrem iného podieľať sa na koncipovaní vzdelávacích programov vo vybraných študijných a učebných odboroch prispôsobiť učebné osnovy našim podmienkam a podieľať sa priamo na  výchove a príprave  žiakov, ktorí sa po absolvovaní školy, ak splnia všetky dohodnuté podmienky, stanú našimi riadnymi zamestnancami,“ doložil Milan Polča.

Košická oceliareň bude tak ako po iné roky pokračovať v podpore študentov prostredníctvom prepracovaného motivačného systému v podobe prospechových štipendií a odmien za výkon odbornej praxe. Rovnako sa U. S. Steel Košice bude naďalej podieľať na náborových aktivitách, s cieľom prilákať do prvých ročníkov stredných odborných škôl s technickým zameraním čo najviac mladých ľudí so záujmom o techniku, ktorí sa po úspešnom nadobudnutí vzdelania môžu stať v budúcnosti  členmi rodiny košických hutníkov.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu