Vyhľadávanie:

Do pozornosti záujemcom o korčuľovanie

Do pozornosti záujemcom o korčuľovanie

Záujem o voľné korčuľovanie medzi zamestnancami spoločnosti U. S. Steel Košice neustáva a tak, využívajúc poolympijské dozvuky športových aktivít, pokračujeme v športovaní tentoraz na ľade.

V uplynulej korčuliarskej sezóne sme prijali zásady, na základe ktorých sa môžu zamestnanci a ich rodinní príslušníci bezpečne a organizovane korčuľovať na Zimnom štadióne (ZŠ) na Kavečianskej ceste. Zásady, ako sa počas vyhradených hodín na ľade správať, aby nedošlo k zbytočným úrazom, sa budú v písomnej forme rozdávať všetkým účastníkom voľného korčuľovania na ZŠ Kavečianska. Pripomíname, že korčuľovanie je určené len pre zamestnancov U. S. Steel Košice a ich rodinných príslušníkov. Identifikačné karty sú neprenosné a budú ich pri vstupe do haly ZŠ kontrolovať členovia SBS.

Na ZŠ sa správajte tak, aby ste neobmedzovali svojím konaním a spôsobom korčuľovanie ostatných. Dbajte o svoju bezpečnosť, ale aj o bezpečnosť ostatných korčuliarov. Nevyvolávajte stresové situácie vyúsťujúce do drobných konfliktov. Spoločnosť USSK bude mať aj v tomto roku na ľade povereného zamestnanca, ktorý bude celkové dianie na ľade pozorovať a v prípade potreby upozorní na neštandardné správanie. Môžete sa na neho obracať aj s požiadavkami súvisiacimi s vašou prítomnosťou na ľade.

Voľné korčuľovanie na ZŠ Kavečianska vám má prinášať pohodu a aktívny relax pred nasledujúcim pracovným týždňom. Využite ho bezpečne k všestrannej, obojstrannej spokojnosti.

Novú sezónu voľného korčuľovania začíname už túto sobotu, 6. októbra, od 13.45 hod. pre zamestnancov z divíznych závodov a v nedeľu, 7. októbra, bude ľadová plocha od 12.30 hod. vyhradená pre korčuliarov z útvarov vedenia spoločnosti. Informácie o voľnom korčuľovaní sú aj na intranete.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...