Vyhľadávanie:

Dobrá správa pre sporiteľov

Dobrá správa pre sporiteľov

Doplnková dôchodková spoločnosť Stabilita informuje

Nesporne príjemnou je správa, že minulý mesiac dopadol v Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Stabilita opäť na výbornú. "Len za samotný júl vzrástli výnosy sporiteľov v príspevkovom fonde o ďalších 2,527 percenta," informovala nás Jana Volnerová z marketingového oddelenia Stability. "Od začiatku roka ide teda už o viac než 5,3-percentný čistý výnos. Dobre si vedieme aj vo výplatnom fonde, kde čistý výnos od začiatku predstavuje viac ako 1,2 percenta. Je to jediný výplatný fond v pluse spomedzi všetkých fondov, ktoré doplnkové dôchodkové spoločnosti spravujú."

A ešte jedna informácia, dôležitá najmä pre poberateľov dávok. Mnohí už iste zaregistrovali, že sa v súvislosti so zlúčením ČSOB a Istrobanky, menia klientom Istrobanky čísla bežných účtov a tiež bankový kód. "Poberateľom dávky od Stabilita, d.d.s., a.s. ktorí mali pôvodný účet vedený v Istrobanke a.s. odporúčame, aby nám vo vlastnom záujme bezodkladne oznámili nové číslo účtu najneskôr do 30. septembra 2009. A to buď osobne na ktoromkoľvek našom pracovisku alebo písomne, s uvedením mena, pôvodného čísla účtu a nového čísla účtu. K písomnému oznámeniu treba doložiť kópiu listu z ČSOB, a.s. o pridelení nového čísla účtu. V prípade že túto oznamovaciu povinnosť naši poberatelia dávok zanedbajú, DDS Stabilita nemá možnosť doručiť na ich účty dávky, ktoré bude posielať v októbri 2009," dodala Jana Volnerová.

Ďalšie články

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...