KONTAKT  |    _eng _sk

Dobré a zlé správy podľa Richarda Sulíka
           Pridané: 09.10.2006
Autor: Kamila DEMKOVÁ
Kategória: 40/2006

Pracovné raňajky s tvorcom daňových reforiem a poradcom ministra financií

Minulý týždeň vo štvrtok zorganizovala Americká obchodná komora na Slovensku pracovné raňajky, ktoré prilákali množstvo podnikateľov z východného Slovenska. Svoje zastúpenie tu mala aj spoločnosť USSK v osobe prezidenta Davida H. Lohra, viceprezidentov Jamesa F. Connora, Miroslava Kiraľvargu a generálneho právneho zástupcu Kennetha R. Pepperneyho.

Téma bola naozaj zaujímavá, veď sa tu diskutovalo o pripravovaných zmenách v daňovom systéme, ktoré majú vstúpiť do platnosti od 1. januára 2007. Podnikateľom o nich hovoril tvorca daňovej reformy a poradca ministra financií Richard Sulík. Novely rozobral z každej strany, tej pozitívnej i negatívnej. Odozvou boli mnohé otázky zo strany podnikateľov a manažérov počas stretnutia i po ňom. O niektorých pripravovaných novelách v daňovom systéme s Richardom Sulíkom hovorila aj Oceľ východu.

Vo svojom vstupe ste hovorili o dobrých i zlých správach pre daňový systém. Mohli by ste ich viac kokretizovať?

"Dobré správy sú tie, ktoré nie sú v novele zákona," povedal Richard Sulík. "To znamená, nebudeme zdaňovať dividendy, nebude daň z darovania, nebudeme zdaňovať banky, monopoly a takisto podniky z dominantným postavením. Pre mňa ako človeka, ktorý sa venuje daňovým systémom, je zlou správou, keď sa rozbíja sadzba pri dani z pridanej hodnoty, čo sa aj stalo. Osobne to stále vnímam z politických, nie ekonomických dôvodov. Znamená to, že bude zavedená sadzba DPH vo výške 10 percent na lieky a vybrané zdravotnícke pomôcky. Novela ruší aj niekoľko výnimiek, medzi nimi aj dve percentá, ktoré mohli právnické osoby odviesť neziskovým organizáciám, pre fyzické osoby táto možnosť ostane. V tých dvoch percentách je veľký potenciál, ktorý sa nevyužíva. Výnos z dvoch percent daní fyzických osôb by mohol byť niekde okolo 700 až 800 miliónov, v skutočnosti je to však len 350 miliónov korún. Je tu teda veľký priestor na to, aby sa touto formou mohol vynahradiť výpadok dvoch percent z daní právnických osôb.
Dve percentá z daní fyzických osôb majú svoje opodstatnenie, je tu adresnosť, že človek dáva svoje vlastné dane. Táto adresnosť sa však pri právnických osobách stráca.
Od roku 2004, kedy mohli právnické osoby darovať dve percentá z daní neziskovým organizáciám, sa príjem v súčasnosti zdesaťnásobil oproti pôvodnému príjmu, aj aj my sme už získali nejaké skúsenosti. Zistili sme, že peniaze od právnických osôb sa kvalitatívne horšie využívajú, bola tam vyššia miera neúčelného využitia ako u fyzických osôb."


V čase konania pracovných raňajok práve rokovala vláda o novelách v daňovom systéme a výsledky ešte neboli známe. V prípade darovania dvoch percent daní od právnických osôb nakoniec predsa len rozhodla inak. Nezrušila ich úplne, ale dve percentá, ktoré mohli zo svojich daní darovať právnické osoby neziskovým spoločnostiam, znížila na pol percenta. Fyzické osoby budú môcť darovať dve percentá len ak dosiahnu sumu vyššiu ako 250 korún, doteraz sa odvádzali dvojpercentné príspevky od dvadsať korún. Vo vláde prešla novela zníženia 19-percentnej DPH na 10 percent u liekov a vybraných zdravotníckych pomôcok. Táto novela pripraví štátnu kasu o viac ako dva a pol miliardy korún.

Nič však ešte nie je definitívne. Novely totiž musí potvrdiť parlament.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu