KONTAKT  |    _eng _sk

Dobročinnosť hutníkov nepozná hranice
           Pridané: 13.05.2021
Autor: Ľubomíra ŠOLTÉSOVÁ
Kategória: Komunita

Predstavujeme zamestnancov v programe Spoločne pre región

V marci sme sa dozvedeli mená úspešných projektov v grantovom programe Spoločne pre región 2021. Je to program, prostredníctvom ktorého od roku 2007 dáva spoločnosť U. S. Steel Košice príležitosť neziskovým organizáciám a miestnym samosprávam urobiť niečo prospešné pre deti, pre životné prostredie či bezpečnosť vo svojom okolí.
Naším partnerom a administrátorom programu je Karpatská nadácia.

Je to zároveň program, cez ktorý chce USSK podporiť svojich aktívnych zamestnancov, keďže práve ich zapojenie v projektoch je jedným z kritérií na udelenie grantu. Za roky fungovania programu sme spoznali desiatky zamestnancov, ktorí po namáhavej práci v priemyselnej prevádzke neváhajú venovať svoj voľný čas aktivitám na pomoc iným či zveľaďovaniu nášho regiónu. Tentokrát predstavujeme tých, ktorí buď priamo organizujú, alebo sa podieľajú na projektoch v aktuálnom ročníku Spoločne pre región 2021. Položili sme im pár otázok a ich odpovede môžu byť inšpiráciou pre mnohých ďalších.

  1. Prečo ste sa rozhodli zapojiť do projektu v programe Spoločne pre región?
  2. Čo bude vašou úlohou, čím prispejete k realizácii projektu?
  3. Myslíte si, že má zmysel podporovať a rozvíjať aktivity v lokálnych komunitách? Ak áno, prečo?

Atila VOZÁR
Inžiniering, projekt Bezpečný bastión, OZ Castrum Thorna, Turňa nad Bodvou

Keďže sa štát o ochranu nášho kultúrneho dedičstva stará minimálne, vo väčšine prípadov sa starostlivosť končí zákazmi a poplatkami, je úžasné, že existujú firmy a nadácie, ktorým to nie je ľahostajné a aj v ťažkých časoch sú ochotné investovať do projektov, ktoré pomôžu zveľadiť naše okolie. Zapájame sa pravidelne do všetkých výziev a som naozaj šťastný, že sa nám podarilo uspieť práve vo firme, kde som aj zamestnancom, je to nielen radosť nad získanými finančnými prostriedkami, ale aj hrdosť, že to bola práve „moja“ firma, ktorá umožní zrealizovať náš zámer.

Mojou úlohou v projekte, ako dobrovoľníka, je podieľanie sa v rámci svojich schopností a možností na zabezpečovaní materiálu pre projekt a hlavne fyzickou prácou, ktorej je stále dosť.

Podpora aktivít v lokálnych komunitách má určite význam, utužuje to vzťahy v rámci danej komunity, pre zapojených jednotlivcov je to povznášajúci pocit vidieť za sebou kus roboty, ktorá by tam bez neho nebola a tiež vidieť úsmev na tvárach ľudí, pre ktorých to človek nakoniec robí. Ak môžem, citoval by som jeden výrok: „Čo urobíte pre seba, umrie spolu s vami, čo urobíte pre iných, bude žiť večne.“

 Jozef ELIÁŠ
Rúrovňa, projekt Spoločné chvíle, OZ Detičky lastovičky, Medzilaborce

Do projektu som sa rozhodol zapojiť preto, že mi záleží na pomoci zdravotne znevýhodneným deťom a ich rodičom v našom regióne.

Mojou úlohou sú práce na úprave priestoru a vybudovaní bezbariérového vstupu do denného centra.

Každý projekt, ktorý podporí regionálny rozvoj, má zmysel. Obzvlášť v komunitách s nedostatkom vlastných finančných zdrojov.

Ladislav STUPÁK
Teplá valcovňa, projekt Upracme svoje okolie, OZ Save Nature by Čivas, Veľká Ida

Do projektu sme sa s kolegami zapojili kvôli tomu, lebo máme občianske združenie Save Nature by Čivas a keďže fungujeme iba z darov od našich fanúšikov a vlastných prostriedkov, verili sme, že takto získame veci, ktoré potrebujeme k nášmu fungovaniu.

Našou úlohou bude hlavne likvidácia čiernych skládok. Naše OZ je zamerané na zber voľne pohodeného odpadu, či už v lese, alebo na turistickom chodníku, či na okraji nejakej obce. Chodievame prakticky po celom Slovensku. Tam, kde nás pozvú, alebo nám dajú echo.

Má to obrovský zmysel podporovať komunity, nás dal dohromady práve ten všadeprítomný odpad. Takto spolu trávime viac času v prírode a spájame príjemné s užitočným. V dnešnom uponáhľanom svete sa už ľudia stretávajú čoraz menej. A tým, že sa podporujú takéto aktivity a komunity, je to podľa nás na dobrej ceste.

František CHOVAN
Údržba žeriavov, projekt Kaštieľna oáza plná pokladov, Obec Hýľov

Chcel som pomôcť rozvinúť kultúrny a spoločenský život v obci, vytvoriť miesto pre stretávanie sa ľudí, lebo spoločné akcie sú taký „team building“.

Zapojím sa do terénnych úprav pri budovaní oddychovej zóny a do osádzania informačných tabúľ.

Určite má zmysel podporovať komunity. Je dôležité spájať ľudí, aby nežili izolovane, ale aby sa spoznávali pri spoločnej aktivite a zanechali niečo pre ďalšiu generáciu, pre naše deti.

Dominik ČECH
Koksovňa, projekt Detská železnica bezpečná pre všetkých, Detská železnica Košice, o. z.

Je tu široké spektrum možností, ako podporiť náš región a jedných z nich je aj program, do ktorého som sa prihlásil na jednej strane ako dlhodobý dobrovoľník na detskej železničke a na tej druhej ako zamestnanec USSK. Je mi cťou sa zúčastniť a tým prejaviť nezištnú pomoc detskej železničke.
Dobrovoľne, ako inak, sa budem zúčastňovať na renovácii detskej železničky v súvislosti s projektom. 

Áno, je potrebné rozvíjať komunitné lokality a zveľaďovať ich do takej podoby, aby po nás niečo zostalo a aby sme sa tešili z toho, že sme niečo urobili pre spoločnosť.

Štefan NÉMET
Oceliareň, projekt Montessori dielničky pre znevýhodnené deti, OZ Horúci tím, Abránovce

Súčasťou nášho regiónu sú aj tisícky rómskych detí, ktoré sú znevýhodnené kvôli jazyku a podmienkam, v ktorých vyrastajú. Moja dcéra s takýmito deťmi pracuje a rozhodol som sa jej v tom pomôcť - aby sme spoločne budovali lepšie Slovensko.

Pomáham pri zariaďovaní učebne v Centre pre Rómov, aby sa tam mohli čo najskôr rozbehnúť Montessori aktivity s deťmi.

Hovorí sa, že na východe sme všetci ako jedna rodina. Preto by sme mali budovať spolupatričnosť lokálne a spoločne s tými slabšími. No nedáme im hocičo - investujeme do ich vzdelania, a to je tá najlepšia investícia.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu