Vyhľadávanie:

Dobrý príklad partnerstva

Dobrý príklad partnerstva

Christopher Navetta sa stretol s predsedom KSK Rudolfom Bauerom

Vyhodnotenie spoločných projektov a koordinácia budúcich aktivít boli hlavnými témami prvého oficiálneho stretnutia prezidenta spoločnosti U. S. Steel Košice Christophera Navettu a predsedu Košického samosprávneho kraja Rudolfa Bauera, ktoré sa na pôde úradu uskutočnilo minulý týždeň v stredu 8. septembra 2004.

Spoločnosť U. S. Steel Košice a Košický samosprávny kraj začali spoločne realizovať niekoľko projektov týkajúcich sa vzdelávania, regionálneho rozvoja, ale hlavne iniciatív zameraných na riešenie zamestnanosti príslušníkov rómskej komunity z košického sídliska Lunik IX, Družstevnej nad Hornádom a obce Veľká Ida. Vo všetkých troch komunitách bola vypracovaná analýza sociálneho prostredia, ktorá je východiskom pre smerovanie ďalších spoločných aktivít. Po tom, čo spoločnosť U. S. Steel Košice zamestnala Rómov z Lunika IX a Veľkej Idy, na podporu rozvoja zamestnanosti Rómov z Družstevnej nad Hornádom sú pripravené konkrétne projekty zamerané na vytvorenie nových pracovných miest a zlepšenie sociálnych podmienok tamojších obyvateľov. Sú koncipované tak, ako zdôraznil na tlačovom brífingu Rudolf Bauer, aby boli aplikovateľné aj v iných obciach či mikroregiónoch, kde žije rómska komunita. Spoluprácu s U. S. Steel Košice označil za veľmi prospešnú. "Naše vzťahy s U. S. Steel Košice sú vzácnym príkladom verejno-súkromného partnerstva v riešení sociálnych otázok, ku ktorým sme dospeli na základe spoločných diskusií. Som veľmi rád, že takéto partnerstvo existuje tu na východe a že U. S. Steel je doň zapojená."

Ako ďalej Rudolf Bauer skonštatoval, prítomnosť amerického investora v Košiciach je pre tento región veľmi výhodná. "Spoločnosť prispela k udržaniu zamestnanosti, svojou kultúrou vniesla do pracovného prostredia na Slovensku etické hodnoty, vytvára stabilné prostredie sociálnej istoty pre svojich zamestnancov. To všetko sú klady, ktoré sme príchodom USS do Košíc získali. Navyše vďaka nej sú tu aj ďalší investori. Máme viac kontaktov, získali sme medzinárodný rozmer a verím, že tento najväčší zamestnávateľ bude motorom na to, aby sme sa časom vysporiadali aj s veľkou nezamestnanosťou v Košickom kraji."

"Máme záujem na všeobecnom rozvoji regiónu," povedal po stretnutí Christopher Navetta, "preto vyhľadávame projekty, ktoré by vedeli pomôcť spolupráci s VÚC. Rómska otázka je skutočne veľmi dôležitá, špeciálne na východe Slovenska a v regióne Košíc. My sami zamestnávame v U. S. Steel Košice skupinu Rómov. Podľa môjho názoru je to dobrý príklad, ako dostať riešenie rómskej problematiky dopredu." Zároveň podotkol, že pracovná disciplína Rómov, ktorí v U. S. Steel pracujú, je porovnateľná s ostatnými zamestnancami.

Spoločnosť U. S. Steel Košice plánuje podpísať s Košickým samosprávnym krajom dohodu o partnerstve a spolupráci, ktorá sa bude spresňovať každý rok o konkrétne projekty.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...