Vyhľadávanie:

Umenie gotiky vo Svinici

Umenie gotiky vo Svinici

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Svinica
Umenie gotiky prezentované vo Svinici.

GOTICKÉ IMPRESIE je názov tematického večera duchovného slova, spevu a hudby so zameraním na obdobie gotiky, ktorý sa uskutoční v sobotu 11. septembra 2004 v románsko - gotickom kostole obce Svinica so začiatkom o 17.30 hod. Podujatie tematicky zapadá do 13. ročníka Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktorého tento rok je obsahom STARÝ PôVOD - NOVÝ ÚČEL. Podujatie pod záštitou odboru kultúry Košického samosprávneho kraja pripravili Krajské osvetové stredisko v Košiciach, Krajský pamiatkový úrad Košice, Obecný úrad Svinica a Reformovaná cirkev vo Svinici.

V programe sobotného podvečera, okrem pásma Piesne piesní - zhudobneného výberu z Piesne piesní zo Starého zákona doplneného poéziou Alonsa Dámasa v podaní študentov košického Konzervatória, odznie duchovné slovo podané Danielom Košťanským, farárom reformovanej cirkvi vo Svinici. Tematiku gotiky v krátkej prednáške obohatenej o premietanie diapozitívov, priblíži návštevníkom Kristína Markušová, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu v Košiciach. Hneď na úvod sa predstaví domáci ekumenický spevácky zbor a na záver ukážkami historickej hudby hudobné trio z Konzervatória v Košiciach. Sprievodným podujatím bude výstava pod názvom Znovuobjavená krása gotiky v reštaurátorskom diele Márie Spoločníkovej.

Podujatie usporiadané počas Dní európskeho kultúrneho dedičstva má už pätnásťročnú tradíciu vo Svinici. Každý rok je venované inej tematike. Minulý rok to bola byzantská kultúra a umenie. Oslava tradícií počas dlhej histórie na Slovensku je tento rok o to vzácnejšia, že sme už členmi Európskej únie a môžeme sa prezentovať bohatstvom, ktoré nás obklopuje. Pozývame tých, ktorí majú záujem prežiť príjemný podvečer v historickom kostole vo Svinici. Využiť možno gratis dopravu autobusom, ktorú zabezpečilo Krajské osvetové stredisko v Košiciach. Odchod autobusu z Košíc je o 16.45 dňa 11. septembra z námestia Senný trh (za hotelom Slovan, oproti Všeobecnej zdravotnej poisťovni). Po programe sa autobus vráti do Košíc. Jedným z mediálnych partnerov podujatia je aj Oceľ východu.

Pre priblíženie histórie románsko - gotického kostola vo Svinici spomenieme, že pochádza z 12. storočia, nachádza sa na vyvýšenine nad obcou. V prechodnom románsko-gotickom období bola realizovaná prvá prestavba kostola. Jeho loď sa predlžuje západným smerom, a to spolu s výstavbou veže do výšky druhého poschodia. V tomto období bola ukončená aj vnútorná výzdoba kostola, najmä jeho južné steny, a triumfálneho oblúka. Unikátne nástenne maľby s hlavným námetom Posledný súd sa zachovali len v niekoľkých torzách a sú datované do obdobia pred polovicou 14. storočia. V priebehu ďalšej prestavby kostola v 15. storočí sa predlžuje a uzatvára jeho dispozícia východným smerom, a to rozšírením svätyne gotickým polygonálnym uzáverom. V nikách medzi tromi podperami na južnej strane veže sa realizovali nástenné maľby s výjavmi Nájdenie sv. Kríža a obraz Imago Pietatis. Kostol prechádza ďalšími stavebnými prestavbami, je nadstavovaná veža (v 15. - 16. storočí) a pribudovaná severná prístavba - kaplnka (16.storočie), exteriér skrášlila renesančná sgrafitová dekorácia.

Kostol až do 70. rokov dvadsiateho storočia bol v užívaní kalvínskej cirkvi, kedy ho v súvislosti s jeho rozsiahlou rekonštrukciou prevzala štátna správa. Dňa 22. 7. 1987 bola v jeho interiéroch a exteriéroch sprístupnená stála múzejná expozícia, ktorú pripravilo Východoslovenské múzeum v Košiciach.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...