Vyhľadávanie:

Docenenie dohody očakávame na konci roka

Docenenie dohody očakávame na konci roka

O kolektívnom vyjednávaní hovoríme s Miroslavom Kiraľvargom

Prvý konkrétny výsledok kolektívneho vyjednávania pocítia zamestnanci spoločností, na ktorých sa Kolektívna zmluva U. S. Steel Košice na roky 2004 - 2007 vzťahuje, už vo výplate za mesiac január. Mzdy sú vyššie o 650 korún, variabilná mzdová platba o jedno percento. V korunách to bude 3100, pred rokom v rovnakom čase si každý prilepšil 2600 korunami. Zvýšenie mzdy v januári 2004, oproti porovnateľnému obdobiu vlaňajška, dosiahlo 1150 korún. Túto čiastku pocíti každý zamestnanec. Ďalších 76 miliónov korún budú mať v tomto roku riadiaci pracovníci na to, aby nimi riešili individuálny prínos zamestnancov pre firmu.

Princípy a pravidlá čerpania týchto prostriedkov dohodne zamestnávateľ s odbormi. Mzdy železiarov by tak v tomto roku, spolu so všetkými mzdovými formami a rôznymi príplatkami, mohli vzrásť oproti minulému roku o približne desať percent.

Málo či dosť? Ako to vidí zamestnávateľ a aké bolo kolektívne vyjednávanie, o tom hovoríme s viceprezidentom U. S. Steel Košice pre ľudské zdroje a súčasne hlavným vyjednávačom za zamestnávateľa Miroslavom Kiraľvargom.

· Začali sme peniazmi, lebo tie ľudí zaujímajú najviac. Vy ste sedeli na opačnej strane stola, na strane zamestnávateľa. Ako hodnotíte rokovania so zástupcami zamestnancov a obsah práve podpísanej kolektívnej zmluvy v mzdovej oblasti? Je to maximum, čo mohol zamestnávateľ poskytnúť?
Rokovať sme začali v decembri minulého roku, stretnutí bolo šesť, uzavreli sme ich koncom januára. Po prvý raz sme rokovali so zástupcami všetkých odborových organizácií, ktoré vyvíjajú činnosť v podniku. Každá strana sa snažila presadiť svoje záujmy, zhodne sme však vyjadrili názor, že dohodnúť kolektívnu zmluvu je záujmom všetkých. Nie je podstatné hodnotiť, či boli rokovania ľahké alebo ťažké, v každom prípade je dôležité a musím povedať, že boli korektné. Máme trojročné skúsenosti z vyjednávaní, ale aj tak sa stalo, že sme museli rokovania prerušiť, pretože obidve strany potrebovali čas na samostatné prerokovanie záležitostí.
Na otázku, či je to maximum, čo mohol zamestnávateľ poskytnúť, môžem povedať toľko. Prvé dva roky sme mzdovú oblasť riešili plošným nárastom mesačnej mzdy každého zamestnanca. Prvý rok to bolo 1200 korún, druhý rok 1500 korún. Postupne, v roku 2002, sme začali vyplácať variabilnú mzdu a dohodli sa na balíku peňazí na ďalšie mzdové programy - v rámci JOBS odmeňovanie za zručnosti, vyrovnávanie mzdových nerovností v príjmových úrovniach zamestnancov divíznych závodov a umožnenie úprav v priebehu roka na základe pevne stanovených kritérií. To, čo sme dosiahli v tomto roku, hodnotím vysoko pozitívne. Pokračujeme vo vytýčených trendoch. Podporujeme odmeňovanie za zručnosti, je tu program mimoriadnych úprav miezd zamestnancov v priebehu roka na základe jasných kritérií a variabilná mzdová platba. Balík peňazí určený na JOBS a mimoriadne mzdové úpravy je vyšší ako bol vlani. Zatiaľ je to najviac v histórii U. S. Steel Košice. Ide o 76 miliónov korún. Táto suma je súčasťou garantovaného nárastu priemernej mesačnej mzdy. Spolu s plošnou úpravou 650 korún budú peniaze použité na mesačný nárast miezd zamestnancov. Samozrejme nie všetkých. Počas kolektívneho vyjednávania sme sa dohodli so zástupcami všetkých troch odborových organizácií, že spôsob čerpania mzdových prostriedkov a pravidlá, na základe ktoých bude táto čiastka použitá, vzájomne odsúhlasíme. Takéto pravidlá sme prijali aj vlani, keď sme na rovnaký účel mali k dispozícii 61,7 milióna korún. Táto suma sa použila na úpravu miezd približne 50 percentám zamestnancov. Chcel by som ešte povedať, že nie je žiaduce, aby mal každý zamestnanec v rovnakej tarifnej triede rovnakú tarifu. Na povahu pracovného miesta, v zmysle katalógu pracovných činností vydaného spoločnosťou U. S. Steel Košice, je naviazaná tarifná trieda s rozpätím.

· V médiach sa už objavila informácia o 8,3-percentnom mzdovom raste. Ako ste dospeli k tomuto číslu?
Priemerná výška mzdy v roku 2003, vrátane variabilnej platby, bola v U. S. Steel Košice 29 215 korún. Spomínaný rast sa viaže k priemernej mzde v roku 2003, bez variabilnej platby. Bolo to 26 343 korún. Variabilná platba je dohodnutá vo väzbe na 7- percentný podiel na čistom konsolidovanom príjme spoločnosti. Mzdový rast vo výške 8,3 percenta zahŕňa teda 650 korún pre každého zamestnanca plus použitie 76-miliónového balíka a všetky ostatné možné vplyvy, ako sú 13. a 14. plat, všetky druhy príplatkov v súlade so Zákonníkom práce, nadčasy. Mnohé z týchto mzdových foriem budú vyššie, pretože aj priemerná mzda je vyššia. Obidve strany sú si vedomé, že je potrebné, aby mal každý zamestnanec mzdu v roku 2004 upravenú, ale musí tu byť aj možnosť diferencovať. Každý získa minimálne 650 korún počnúc januárom 2004. Pokiaľ ide o variabilnú zložku mzdy, boli návrhy zvýšiť o vyplácanú časť fixnú časť mzdy. Robiť záväzky do budúcnosti na základe výsledkov minulosti je však dosť zložité, nekorektné a nezodpovedné voči zamestnancom, spoločnosti i sebe. Dosiahnutý čistý príjem spoločnosti vlani priniesol každému zamestnancovi 34 900 korún navyše. Motivujúcim na variabilnej platbe je to, že nemá minimum a nie je ohraničená ani zhora. Závisí len a len od čistého príjmu spoločnosti. Začína sa vyplácať od tapovediac prvej zarobenej koruny a z každej zarobenej koruny. Obavy tu boli aj v roku 2002, keď sme s variabilnou platbou začínali, aj v roku 2003. Aj keď sa to mnohým nezdá, ale priemerná mzda od vstupu U. S. Steel do košických železiarní, vzrástla o 45 percent. Porovnávame priemernú mzdu v spoločnosti v roku 2000 a priemernú mzdu s variabilnou platbou v roku 2003.

· Neopomeňme sociálnu oblasť. Tých, ktorí si chcú riešiť prvé bývanie, určite poteší správa o zvýšení výšky pôžičky na bytové účely. Aké ďalšie výhody spoločnosť poskytuje zamestnancom?
Maximálna výška pôžičky na bytové účely pre jednotlivých zamestnancov sa zvyšuje z 250 000 na 400 000 korún. Podstatnou zmenou je zmena hodnoty stravného lístka zo 62 korún na 68 korún. Dopad zo zvýšenia ceny stravného lístka bude znášať a hradiť zamestnávateľ. Nad rámec zákona sme išli aj pri poskytovaní rekondičných pobytov. Viac, o tristo, bude rekondičných, ozdravných a liečebných pobytov. Naďalej podporujeme účasť našich zamestnancov v doplnkovom dôchodkovom poistení. Diskutovali sme aj o účasti zamestnancov v II. pilieri dôchodkového zabezpečenia. Ponúkli sme odborárom, že ich budeme informovať o situácii v tejto oblasti, prípadne poskytneme svoje stanovisko k možnostiam, kde by prípadne mohli naši zamestnanci, počnúc rokom 2005, svoje peniaze na dôchodok ukladať.

· Aké ústupky urobil manažment pri kolektívnom vyjednávaní?
Nemyslím si, že je potrebné hovoriť o akýchkoľvek ústupkoch, je to proces vyjednávania a obe strany majú v tomto procese postavené svoje priority. Chcem vás ubezpečiť, že ich nebolo málo. Napríklad to, že iba zamestnávateľ bude znášať dopad zo zvýšenia ceny stravného lístka možno ani nie je docenené, ale ide o hŕbu peňazí. Možným riešením by bolo presunúť časť dopadu aj na zamestnanca, a teda jeho čistý mesačný príjem by sme vedome znížili. Neurobili sme to, chceme mať korektný vzťah s našimi zamestnancami. Možno výsledok vyjednávania nie je taký, s akým niektorí zamestnanci rátali, ale verím, že na konci roku 2004 dohodu ocenia. Veď aj vlani prišlo ocenenie až v závere. No už za január vieme povedať, že každý zamestnanec bude mať príjem o 3750 korún väčší.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...