Vyhľadávanie:

Dodávatelia finišujú, manažéri trénujú

Dodávatelia finišujú, manažéri trénujú

Generálna oprava vysokej pece č. 1 sa blíži

S blížiacim sa termínom začiatku 90-dňovej generálnej opravy vysokej pece č. 1 sa v jej okolí zintenzívňuje stavebný ruch. "Sfúkanie pece je plánované na 3. augusta, všetky činnosti však koordinujeme tak, aby sme prípadne, ak padne rozhodnutie, mohli začať i skôr," uviedol manažér projektu Dušan Hevera. "Dodávateľské firmy finišujú na prípravných prácach. Momentálne pracujú na plášti pece, pripravujú na montáž rozvody chladiacej vody, pracujú na hornom a dolnom kuželi skrubra a pokračujú aj v montážnych prácach na potrubí surového plynu," priblížil aktuálne dianie. "Pokračujú aj prípravné práce na posledný odpich pece. Chlapi z Termostavu Mráz a Vulkmontu stavajú bazén na zachytenie železa a Hutné montáže montujú oceľové konštrukcie pre žľaby posledného odpichu. Dodávky musia ešte skompletizovať Vítkovice - Realizácia projektov Košice," informoval nás o aktuálnom dianí D. Hevera.

Na opravu sa intenzívne pripravujú aj manažéri spoločnosti U. S. Steel Košice. Včera, 22. júla, absolvoval prezident George F. Babcoke, viceprezidenti a generálni manažéri v tréningovom centre bezpečnosti práce špeciálne školenie o rizikách a pravidlách bezpečnosti práce.

Manažéri si doplnili všeobecné vedomosti a iné bezpečnostné pravidlá o informácie bezprostredne sa viažuce k pohybu v priestore vysokej pece. Témou školenia boli práca vo výškach a v uzavretých priestoroch a mnohé ďalšie pravidlá potrebné pre všetkých, ktorí na pec zavítajú, alebo budú na nej pracovať. Teóriu doplnili aj prakticky, vyskúšali si manipuláciu s postrojmi.

"Očakávam od všetkých zamestnancov, že budú stopercentne dodržiavať pravidlá bezpečnej práce. To isté očakávam od dodávateľov. Naším cieľom je nulová úrazovosť. Každý absolvuje rovnaký tréning, vrátane vedenia spoločnosti," zdôraznil prezident USSK George F. Babcoke.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...