KONTAKT  |    _eng _sk

Dôležité informácie pre darcov krvi
           Pridané: 06.04.2020
Autor: -c-
Kategória: 07/2020

Krv potrebujú chorí ľudia aj v tomto veľmi zložitom období. Zásoby sa zmenšujú, chýbajú najmä krvné skupiny O Rh negatív, B Rh negatív i B Rh pozitív.

Na Hematologicko-transfúziologickom oddelení Nemocnice Košice-Šaca v poliklinike vo Vstupnom areáli USSK, ktoré pracuje v štandardnom režime, čakajú darcov každý pracovný deň, okrem utorka, v čase od 6:30  do 11:00.

Ako prebieha darovanie v súčasnej situácii?

  • Každý darca pred vstupom do budovy polikliniky, kde sa transfúziológia nachádza, musí prejsť triážou, to znamená, že mu musí byť odmeraná telesná teplota, musí informovať zamestnanca nemocnice o svojom klinickom stave a podpísať prehlásenie, v ktorom potvrdzuje, že v predchádzajúcich 14 dňoch nebol v zahraničí a že nebol v kontakte s osobou, ktorá bola v zahraničí, ani s osobou s potvrdeným alebo pravdepodobným ochprením COVID-19.
  • Na hematologicko-transfúznom oddelení vypíše  darca tzv. checklist - vstupný skríning darcu krvi, ktorý slúži na obmedzenie rizika  ochorenia COVID-19.
  • Darcu súčasne lekár poučí o tom, že v prípade objavenia príznakov respiračného ochorenia do 14 dní od dátumu darovania, musí o tejto skutočnosti bezodkladne informovať  hematologicko-transfúziologické oddelenie. Môže tak urobiť telefonicky na tel. č. 055/7234 773 alebo 055/7234 774 alebo mailom na darujkrv@nemocnicasaca.sk.
  • Po odbere sa krv spracuje, plazma zmrazí a erytrocyty ponechajú v 14-dňovej karanténe. Ak darca do 14 dní neoznámi ochorenie, môžu byť tieto erytrocyty použité na liečbu.

Podmienky darcovstva krvi počas pandémie COVID-19

Darca, ktorý:

- navštívil mimo európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 28 dní po opustení krajiny,

- navštívil európsku krajinu a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní po opustení krajiny,

- bol v styku s človekom chorým na COVID-19 alebo s človekom v karanténe a nemal infekciu dýchacích ciest, môže znovu darovať krv 14 dní od posledného kontaktu s týmto človekom.

- prekonal infekciu COVID-19 môže znovu darovať krv 14 dní po vyliečení a dvoch negatívnych testovaniach na koronavírus. Testovania na koronavírus zabezpečí  ošetrujúci lekár,

- prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a testom bolo vylúčené ochorenie COVID-19, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení,

- prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest a nebol testovaný na koronavírus a zároveň nemá pozitívnu cestovateľskú anamnézu ani anamnézu kontaktu s ochorením COVID-19 alebo osobou v karanténe, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení,

- prekonal akúkoľvek infekciu dýchacích ciest podozrivú z COVID-19 a nebol testovaný na koronavírus, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení,

- pracuje v zahraničí alebo býva v zahraničí a denne prechádza cez hranice, je vyradený z darovania krvi a jej zložiek do odvolania.

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu