KONTAKT  |    _eng _sk

Dopravári povedali áno, ale i nie
           Pridané: 18.08.2008
Autor: -if-
Kategória: 33/2008

DPMK reaguje na pripomienky železiarov

Dopravný podnik mesta Košice zaujal stanovisko k pripomienkam členov dopravnej komisie U. S. Steel Košice k novému cestovnému poriadku MHD. Písomné stanovisko zaslal riaditeľ dopravy a techniky DPMK, a.s. Róbert Nagy.

Presunutie odchodov liniek R smer USSK na skorší čas
Problematika súvisí s celkovými pripomienkami na jednotný odchod liniek R a RA v čase bývalého prvého odchodu spojov. S požadovanými zmenami súhlasíme a zapracujeme do cestovných poriadkov od 1. 9. 2008.

Cestovanie na 6.00 hod. z Podhradovej
Po preverení situácie sme zistili, že nevidíme problémy s prepravou cestujúcich zo sídliska Podhradová do USSK, pretože spoj linky č. 12 odchádza o 4.42 hod. z Podhradovej. Následne je možný prestup na zastávke Amfiteáter na linku R3 s odchodmi o 5.00 a 5.04 hod. počas pracovných dní a 5.01 počas voľných dní.

Linka 56 - zastávka pri valcovni USSK
Vzhľadom na hustú špičkovú premávku linky č. 52 z MČ Krásna do MČ Košice Šaca (každých 15 minút spoj) a školský charakter linky č. 56 nepovažujeme uvedenú požiadavku za opodstatnenú a v súčasnosti neplánujeme realizovať zmeny zastávok na linkách 52 a 56.

Posledné spoje R vo večerných hodinách
Spoje R odchádzajúce z areálu o 22.28, 22.29 a 22.30 hod. budú v najbližších dňoch posunuté na 22.33, 22.34 a 22.35 hod.

"Zároveň vás chcem ubezpečiť," uviedol R. Nagy, "že nové linkové vedenie MHD v Košiciach je od prvého dňa platnosti podrobne monitorované a v prípade objektívnych potrieb dôjde k lokálnym úpravám na linkách."

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu