Vyhľadávanie:

Duálne vzdelávanie prispieva k lepšej praxi absolventov škôl

Duálne vzdelávanie prispieva k lepšej praxi absolventov škôl

Duálne vzdelávanie prispieva k lepšej praxi absolventov škôl

Na tom, že vzdelaní zamestnanci sú jedným z kľúčových faktorov zvyšovania produktivity práce, sa zrejme zhodujú všetci ekonómovia. Pre každého zamestnávateľa, vrátane U. S. Steel Košice, je preto dôležité nájsť a udržať si kvalifikovaných zamestnancov. Veľa sa odvíja od úrovne školského systému, ktorý, podľa zamestnávateľov, pomaly reaguje na meniace sa požiadavky praxe, ale aj od cielených aktivít samotných firiem. V spoločnosti U. S. Steel Košice sa dlhodobo a systematicky venujeme vzdelávaniu zamestnancov a náboru nových prostredníctvom útvaru GM pre zabezpečenie a rozvoj ľudských zdrojov.  Generálnemu manažérovi Milanovi Polčovi sme položili pár otázok.

 Ako sa nám darí pri získavaní kvalifikovanej pracovnej sily?

Ako je všeobecne známe, naša spoločnosť dlhodobo podporuje vybrané stredné odborné a vysoké školy. Systém náboru nových zamestnancov je prevažne postavený na mladých absolventoch odborných škôl, ktorí už počas školy aktívne spoznávajú prostredie našej firmy, naše výrobné postupy, bezpečnostné pravidlá a našich zamestnancov. Veríme, že je správne podporovať vzdelávanie mladých a takto budovať kapacity a talent pre budúce generácie oceliarov. Veľký potenciál vidíme aj v systéme duálneho vzdelávania, ktorý už štvrtý rok realizujeme v podmienkach našej spoločnosti.

 S príchodom nového školského roka pokračuje spolupráca spoločnosti U. S. Steel s partnerskými strednými odbornými školami. V čom bude tento školský rok iný?

Najmä vďaka našej silnej podpore škôl počas náborových aktivít sa tohto roku výrazne zvýšil počet nastupujúcich prvákov na partnerských školách - Strednej odbornej škole v Šaci a na Strednej odbornej škole železničnej. Napríklad v Šaci počet prvákov stúpol na 137 žiakov, čo je nárast takmer o 30 % oproti minulému roku. Predovšetkým sme hrdí na počty žiakov v rámci duálneho vzdelávania, kde sa nám počet „dualistov“ z počtu 88 za uplynulý školský rok zvýšil na 233 žiakov. Tohto roku sme taktiež rozšírili ponuku odborov. V duálnom vzdelávaní nám pribudli odbory mechatronik a mechanik elektrotechnik na SOŠ Šaca a odbor mechanik strojov a zariadení na SOŠ železničnej.

 V čom sú rozdiely duálneho systému vzdelávania oproti tradičnému školskému systému?

Naša spoločnosť poskytuje odbornú prax, ako aj finančné a hmotné zabezpečenie žiakom partnerských škôl už desiatky rokov. Hlavný rozdiel je v zodpovednosti za praktickú časť vzdelávania, kde v duálnom vzdelávaní túto úlohu plne preberá zamestnávateľ v súlade so zákonom 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Rozdiel je aj v rozsahu praktického vzdelávania, kde až 50 % vyučovania v duálnom vzdelávaní tvorí odborná prax. V podmienkach našej spoločnosti to znamená, že prvé dva ročníky realizujú žiaci odbornú prax v centrách odborného vzdelávania a v dielňach školy, ale už od tretieho ročníka v našej spoločnosti.

 Hoci niektoré stredné školy zatvárajú, na našich partnerských stredných odborných školách sa zvýšil počet žiakov prvých ročníkov.  Čo sa skrýva za týmto úspechom?

Výsledky prieskumu medzi prvákmi ukazujú, že mladí ľudia si cenia možnosť pracovného uplatnenia po maturite, ako aj možnosť duálneho vzdelávania v našej spoločnosti. V spolupráci so školami sme sa snažili propagovať vybrané odbory partnerských škôl, či už osobnou účasťou na základných školách, na propagačných podujatiach a v neposlednom rade prostredníctvom sociálnych sietí. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať aj tento rok, aby sme z dlhodobého hľadiska zabezpečili budúcu potrebu talentovaných, technicky zdatných mladých ľudí, ktorí budú nahrádzať odchádzajúce generácie našich kolegov.

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...