Vyhľadávanie:

Duálne vzdelávanie výhodné pre študentov i firmu

Duálne vzdelávanie výhodné pre študentov i firmu

Viac praxe, rýchlejšie nadobudnutie odborných praktických zručností, dôkladnejšia adresná príprava na budúce povolanie, príležitosť začleniť sa do pracovných procesov a práce tímov už počas štúdia, podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu. A hlavne, pri dobrých študijných výsledkoch možnosť získať pracovnú ponuku a upevniť tak svoju konkurenčnú pozíciu na trhu práce ešte pred maturitou. To sú nesporné výhody pre študentov zaradených do systému duálneho vzdelávania, ale aj pre firmy, a to najmä z hľadiska zabezpečenia budúcej kvalifikovanej pracovnej sily.

Spoločnosť U. S. Steel Košice je v systéme duálneho vzdelávania aktívna už niekoľko rokov prostredníctvom spolupráce so Strednou odbornou školou priemyselných technológií v Košiciach – ŠaciStrednou odbornou školou železničnou v Košiciach.

„V aktuálnom školskom roku máme zmluvu o duálnom vzdelávaní uzatvorenú so 435 žiakmi,“ ozrejmila riaditeľka pre Personálny servis Dana Sikorová. „V SOŠ priemyselných technológií v Košiciach - Šaci ide o žiakov viacerých študijných odborov. Sú to hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik mechatronik, mechanik elektrotechnik a technické lýceum. V prípade Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach zasa o odbory mechanik strojov a zariadení a mechanik elektrotechnik."

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...