Vyhľadávanie:

Dvor rozihrajú farby a pribudne aj domček so šmýkačkou

Dvor rozihrajú farby a pribudne aj domček so šmýkačkou

Malí obyvatelia krízového strediska v Čani sa už tešia na vynovený areál

Zanedbané, zneužívané, týrané... Niekoľkotýždňové bábätká i deti predškolského veku s ohrozenou, narušenou alebo zanedbanou výchovnou starostlivosťou nachádzajú útočisko v krízovom stredisku v neďalekej Čani. Miesto je súčasťou Strediska krízovej intervencie zriadeného Košickým samosprávnym krajom, ktoré tiež organizačne zastrešuje zariadenie núdzového bývania a krízové stredisko na Adlerovej ulici v Košiciach.

Nenápadný bývalý rodinný dom na okraji obce poskytuje odbornú starostlivosť už viac ako dvadsať rokov. "Zariadenie vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately a je určené pre vekovú skupinu nula až šesť rokov," informuje tunajšia vedúca PaedDr. Danuše Kurucová. "Spravidla tu máme deti, ktoré boli predbežným opatrením súdu vyňaté z rodiny buď preto, že boli týrané alebo žili v nevyhovujúcich bytových, sociálnych a výchovných podmienkach, hladovali alebo boli zanedbané, čím bol ohrozený aj ich život a zdravie. Dočasný domov vieme naraz poskytnúť dvanástim deťom. Ráta sa s krátkodobým pobytom, šesť až dvanásť mesiacov, počas ktorých sa hľadá pre ne najvhodnejšie riešenie. Ak sa podarí ozdraviť, sanovať rodinu, vracajú sa do nej, prípadne súd zverí deti do pestúnskej či náhradnej starostlivosti alebo ich umiestni v detskom domove."

Pre malých je čaniansky dom skutočnou záchranou pred nepriazňou osudu. Majú strechu nad hlavou, čistú posteľ a oblečenie, môžu sa dosýta najesť, za pomoci vychovávateliek pomaly vytesniť z hlavy spomienky na kruté zaobchádzanie.

Krízové stredisko je skromne, ale účelne zariadené. Postarší dom z osemdesiatych rokov však trpí neduhmi vtedajšej výstavby. Pred časom sa podarilo opraviť strechu, vymeniť všetky okná za plastové, avšak zišlo by sa ešte zateplenie. Na väčšie opravy alebo skrášlenie sa snažia získať finančné či nefinančné prostriedky i z mimorozpočtových zdrojov.

"Veľa peňazí "zhltne" každodenný chod strediska. Strava, plienky, oblečenie...," hovorí D. Kurucová. "Za veľa vďačíme sponzorom. Pred piatimi rokmi nám pomohli s nábytkom, jednotlivci nám ponúkajú zachované veci po svojich deťoch. Vážime si aj podporu tunajšieho starostu a obyvateľov obce, ktorí nás prijali za svojich."

Domáci však nečakajú iba na pomoc cudzích a nesedia so založenými rukami. Čo zvládnu, urobia sami. A to aj za pričinenia rodinných príslušníkov tohto osemčlenného, čisto ženského kolektívu. Či už ide o maľovanie alebo menšie úpravy v priľahlom dvore. Roboty je však stále dosť a ochotné ruky sa zídu ako soľ.

"Radi by sme za pomoci železiarov nanovo natreli plot strediska, opravili a natreli lavičky i ohradenie pieskoviska, v blízkosti ktorého chceme umiestniť drevený domček so šmýkačkou. Dostali sme ho darom, potrebujeme ho poskladať a upevniť do zeme," približuje plány tohtoročnej dobrovoľníckej májovej soboty vedúca strediska. "Ak by pršalo, môžeme sa pustiť do opravy omietok a maľovania kuchyne a sociálnych zariadení."

Práce sú vhodné pre mužov i ženy. Pätnásť dobrovoľníkov z U. S. Steel Košice podporí desať párov rúk z Čane. O malých obyvateľov krízového strediska sa postarajú študentky. Ak vás táto aktivita zaujala, poznačte si dátum 16. apríla 2012. Je to deň, odkedy sa môžete prihlásiť.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...