KONTAKT  |    _eng _sk

O energetickej náročnosti v oceliarskom priemysle
           Pridané: 09.04.2012
Autor: -c-
Kategória: 07/2012

Zástupcovia časti firiem združených vo Svetovej oceliarskej asociácii rokovali v Košiciach

Zástupcovia štrnástich firiem patriacich k členom Svetovej oceliarskej asociácie (World Steel Association - WSA), medzi inými Arcelor Mittal, Tata Steel, Posco, Metinvest Holding, SSAB, Gerdau, U. S. Steel Košice nevynímajúc, sa zišli minulý týždeň, 19. až 22. marca, v metropole východného Slovenska. Cieľom stretnutia, ktoré prišiel pozdraviť aj prezident USSK David J. Rintoul a ďalší topmanažéri spoločnosti, bolo tiež zhodnotiť priebeh prác na projekte WSA - Energetická náročnosť v oceliarskom priemysle. Úzko na ňom participuje aj zástupca košickej oceliarne v asociácii Ladislav Horváth, manažér pre technológie a environment, ktorý do sídla WSA v čínskom Pekingu odcestoval pred rokom.

Hľadanie referenčnej hodnoty spotreby energií pri výrobe oceliarskych produktov, identifikácia zariadení, technológií a najlepších praktík je náročný proces, ktorý si vyžaduje dôkladnú analýzu. "Stretávame sa pravidelne každé tri mesiace, vždy na inej pôde. Míting na Slovensku, v Košiciach, je tretím v poradí. Cieľom projektu, ktorým sa intenzívne zaoberáme, je nájsť možnosti zníženia energetickej náročnosti výroby ocele, a to od produktov koksovne cez aglomeráciu až po teplú valcovňu. Projekt sme začali realizovať minulý rok v máji a ukončiť ho plánujeme v rovnakom mesiaci roka 2013," uviedol počas prestávky rokovania L. Horváth. Posledný deň pobytu na Slovensku navštívili účastníci pracovného stretnutia spoločnosť U. S. Steel Košice a prezreli si výrobné prevádzky divíznych závodov Oceliareň a Energetika a novú pozinkovňu.

Empty

ODPORÚČAME

17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu
17.06.2021
Vďaka oceliarom a USSK pribudli na Urologickej klinike dva špičkové prístroje