KONTAKT  |    _eng _sk

DZ Údržba v klube „milionárov“
           Pridané: 17.06.2020
Autor: -fal-
Kategória: Bezpečnosť

S Henrichom Klajberom o dosiahnutí míľnika

Do elitného klubu milionárov, respektíve tých, ktorí dosiahli až 1 500 000 hodín bez úrazu, patrí od 16. apríla tohto roka aj divízny závod Údržba. Údržba sa tak pridala k divíznym závodom Mechanika, Oceliareň, Energetika, Doprava, Teplá valcovňa, Studená valcovňa, Koksovňa, Vysoké pece, Radiátory a rúry, Zušľachťovne a obalová vetva, Expedícia a dcérske spoločnosti. S riaditeľom závodu Henrichom Klajberom hovoríme o tom, čo tomuto výbornému výsledku predchádzalo.

Aké časové obdobie predstavuje pre váš divízny závod objem 1 500 000 hodín?

Znamená to, že posledný úraz bol v našom závode zaznamenaný 20. júna 2018, teda pred dvoma rokmi. Ku dňu, keď sme dosiahli 1 500 000 hodín, sme bez úrazu pracovali 665 dní. Samozrejme, v tomto trende pokračujeme aj naďalej a ani po dosiahnutí tohto míľnika sme v závode nezaznamenali žiaden úraz.

 Čomu vďačíte za tento úspech?

Za tento výborný výsledok vďačíme aktívnemu prístupu k bezpečnosti všetkých našich zamestnancov. Našich šesť stoviek údržbárov dodržiava  zadefinované bezpečnostné postupy, pri svojej práci sa maximálne koncentruje na svoj výkon a elimináciu rizík, ktoré môžu v tejto náročnej práci vzniknúť. Najväčšiu zásluhu na dobrých výsledkoch v oblasti úrazovosti má prevencia, aktívny prístup k odhaľovaniu rizík a prijímanie opatrení, ktoré eliminujú nebezpečenstvá. V tomto trende pokračujeme aj naďalej, zlepšujeme postupy bezpečnej práce a zvyšujeme povedomie našich zamestnancov v oblasti bezpečnosti  a hygieny práce.

 Aké najzaujímavejšie nápady či projekty vznikli vo vašom divíznom závode vďaka aktívnemu prístupu zamestnancov?

Opravili sme napríklad koľajisko a vozík na čistenie elektromotorov Dynaclean v hale ÚMD, kde hrozilo  riziko pádu zamestnancov na šmykľavom povrchu koľajiska dráhy vozíka,  vplyvom stojacej vody z čistenia.  Na základe ďalšieho podnetu sme namontovali prechodové lávky cez potrubia, kde hrozilo nebezpečenstvo úrazu pri kontrolách potrubných rozvodov, kvôli vstupu do priestorov s nerovným terénom. Riziko pádu hrozí aj  pri práci na potrubných rozvodoch umiestnených na potrubných mostoch, kde zamestnanci zostupujú z rebríka. Na takéto miesta preto inštalujeme prenosné zábrany proti pádu.  Podnetov a projektov od zamestnancov aj manažérov máme však omnoho viac. Som rád, že naši zamestnanci chodia s otvorenými očami a poukazujú na možné riziká, ktorým sa dá častokrát jednoduchými opatreniami predísť.       

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu