Vyhľadávanie:

E-learningový kurz pre údržbárov do konca roka

E-learningový kurz pre údržbárov do konca roka

Novinky v oblasti transformácie údržby

Transformačný tím údržby prichádza s ďalšou novinkou na uľahčenie práce údržbárov. Po úspešných aplikáciách Wrench time a Power BI to bude e-learningový kurz pre všetkých technikov pracujúcich v údržbe.

Aplikácia Wrench time je umiestnená aj na podnikovom portáli a slúži na meranie, vyhodnocovanie a zobrazovanie wrench time – teda času, ktorý strávi údržbár „s náradím v ruke“. Pomáha tak zvýšeniu produktivity údržbárskej práce.

Power BI je aplikácia na zobrazovanie všetkých KPI – kľúčových ukazovateľov údržby, pripravená je zvlášť pre prvú fázu – plánovanie a rozvrhovanie a zvlášť pre druhú fázu.

„E-learningový kurz je už pripravený v testovacom prostredí, chceme ho ešte doplniť o hovorené slovo, ktoré kurz zatraktívni. Kurz má rovnaký formát ako všetky e-learningové školenia. Na jeho príprave sme spolupracovali s úsekom Ľudské zdroje, preto bude na rovnakej platforme, Obsahovo pokryje zatiaľ 1. fázu transformácie – plánovanie a rozvrhovanie. Je to vlastne náš prvý bluebook spracovaný formou kurzu. Tento kurz budú musieť raz ročne absolvovať všetci technici údržby, a tiež všetci noví zamestnanci. Testovacia fáza by sa mala skončiť do konca októbra,“ predstavil novinku z dielne tímu Karol Nezval.

Ďalšou aplikáciou, ktorá onedlho pribudne na údržbársky portál je aplikácia na evidovanie a vyšetrovanie nežiadúcich udalostí. „V týchto dňoch dokončujeme jej testovanie a zbierame spätné väzby,“ hovorí šéf transformačného tímu Peter Gazsi a dodáva: „Požiadavkou IT je, aby sme aplikáciu sprístupnili pre jeden divízny závod, aby ju otestovali všetci technológovia a údržbári. Do ostrej prevádzky spustíme túto aplikáciu do konca roka. Spolupracujeme s tímom Romana Záboja z IT a celý projekt zastrešuje Pavel Sanislo, vedúci hlavného dispečingu. Aplikácia bude sprevádzať vyšetrovateľa nežiadúcej udalosti celým procesom, poskytne mu návod, na čo všetko sa zamerať a na čo nezabudnúť, bude slúžiť na zdokumentovanie všetkých faktov, na analýzu príčin a zdokumentovanie nápravných opatrení. Túto novú aplikáciu budú môcť využívať aj kolegovia z ekológie, výroby, bezpečnosti a ďalších úsekov spoločnosti.“

O krátke zhrnutie transformačných procesov sme v závere stretnutia požiadali Marka Rentku: „Aktuálne pracujeme v DZ Teplá valcovňa a Koksovňa a na údržbe žeriavov. Sme teraz vo fázach 3 a 4, ktoré spočívajú v optimalizácii údržbárskych dávok starostlivosti na základe predchádzajúcich analýz. Ide o definovanie novej stratégie údržby. Táto fáza potrvá do konca októbra. Prvú vlnu transformácie údržby už absolvovali všetky závody. Druhú, zameranú na spoľahlivostnú časť, ešte absolvujú divízne závody Zušľachťovne a obalová vetva, Energetika a Doprava. Pokračujeme teda podľa vopred stanoveného harmonogramu.“

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...