Vyhľadávanie:

Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!

Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!

Európsky akčný deň – iniciatíva IndustriAll

Rada odborov Odborového zväzu KOVO U. S. Steel Košice zorganizovala v prvý októbrový deň tlačový brífing, ktorý bol súčasťou  Európskeho akčného dňa pre hutníctvo v duchu hesla:Európa potrebuje oceľ, oceľ potrebuje Európu!“

V tento deň sa v krajinách Európskej konali rôzne akcie, demonštrácie, tlačové konferencie, koncipované boli spoločné vyhlásenia hutníkov, ktorých cieľom bolo upozorniť na problémy, s ktorými tento segment bojuje.

Hutníci v celej Európe tak verejne vyzvali vedenie Európskej únie, národné vlády a hutnícke spoločnosti, aby urgentne prijali opatrenia na ochranu celého priemyselného odvetvia a tiež na ochranu a zachovanie pracovných miest.

Kampaň viedlo združenie odborových organizácií  v Európe InudstriAll a na Slovensku ju zastrešoval Odborový zväz KOVO.

Juraj Varga, predseda RO OZ KOVO U. S. Steel Košice s.r.o. na brífingu uviedol: „Európsky oceliarsky priemysel dlhodobo čelí vážnym problémom, najmä v dôsledku lacných dovozov ocele a produktov z tretích krajín. V týchto krajinách výrobcovia ocele nemusia spĺňať náročné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia tak, ako to stanovujú pravidlá v krajinách Európskej únie. Pandémia COVID 19 ešte prehĺbila túto krízu, keď pokles dopytu v automobilovom priemysle, stavebníctve a v ďalších priemyselných odvetviach spôsobil  v Európe výrazný prepad dopytu po oceli, a to až o 50 %. Tisíce zamestnancov dočasne stratili prácu a reálne hrozí, že o ňu prídu natrvalo.

V našej najväčšej hutníckej fabrike - U. S.  Steel Košice - je situácia veľmi podobná. Jedna z troch vysokých pecí je od júna 2019 dlhodobo odstavená. Už v minulom roku museli zamestnanci 5 mesiacov pracovať v skrátenom týždňovom režime a od začiatku tohto roka už deviaty mesiac kontinuálne pracujeme v skrátenom týždennom pracovnom režime. Obávame sa ďalšej straty pracovných miest, čo by sa bezprostredne dotklo aj ľudí v našom regióne. Tu je totiž oveľa ťažšie nájsť si iné pracovné miesto a možná strata zamestnania je vnímaná zvlášť citlivo. V mene Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice preto vyzývam na  pomoc pri záchrane európskeho oceliarskeho priemyslu, a tým aj na pomoc zamestnancom spoločnosti U. S. Steel Košice a dcérskych spoločností, ktorých ako odborová organizácia zastupujeme.Chceme dosiahnuť, aby sme spoločnou  formou intervencie v Európskej komisii prispeli k hľadaniu riešení.”

Zamestnávatelia vítajú túto aktivitu sociálnych partnerov

Odborárov na ich brífing prišiel podporiť aj viceprezident U. S. Steel Košice Miroslav Kiraľvarga: „Chcem sa poďakovať našim sociálnym partnerom za to, že sa pridali k aktivite IndustriAll a všade, kde sa vyrába oceľ v rámci EÚ v tento deň spolu prezentujeme, aká je oceľ dôležitá pre Európu. Napriek tomu, že na svete je nadkapacita výroby ocele, v objeme 500 – 600 miliónov ton  a celková spotreba ocele  je 1,6 – 1,8 mld ton,  Čína a ázijské krajiny vyrábajú každoročne viac, európske krajiny každoročne menej, ale pritom na európsky trh sa dováža viac ocele, ako sa z európskych  oceliarskych regiónov vyváža. Európska spoločnosť výrobcov ocele je ako keby vytláčaná z európskeho trhu. Legislatíva, ktorá je prijímaná Európskou komisiou, smerujúca k takzvanej zelenej ekonomike a zelenej výrobe sa samozrejme vzťahuje len na výrobcov v rámci EÚ. Táto legislatíva zvyšuje náklady na  výrobu ocele v Európe, preto  strácame konkurencieschopnosť voči výrobcom, ktorí sú mimo Európskej únie. Aj keď si  reprezentanti Európskej komisie uvedomujú, že dovoz na trh EU je nedostatočne chránený, nerobia opatrenia na to, aby implementovali dostatočné prirážky a clá na dovezenú oceľ.  

Vítam preto túto aktivitu ako aj to, že sa kolegovia -  sociálni partneri, pridali k tejto celoeurópskej  aktivite odborových zväzov. Toto je len ďalšia ukážka, ako členským krajinám EÚ a zamestnancom, ktorí pracujú v ťažkom, oceliarenskom priemysle záleží na tom, aby oceľ, ktorá sa spotrebúva v Európe, bola vyrábaná tu a tu aj 100 percentne recyklovaná.“

Odborári vytvárajú tlak na domácich i európskych politikov

Predseda OZ KOVO Emil Machyna zdôraznil, že sa OZ KOVO snaží vytvárať tlak na domácu politickú scénu, ale aj na EÚ, aby boli prijaté také opatrenia, aby sa zachovali pracovné miesta na Slovensku v oceliarskom priemysle, Na Slovensku v tomto priemysle pracuje približne 35 000 ľudí. Niektoré regióny sú priamo viazané na túto výroby a ich  zlé ekonomické výsledky a prepúšťanie  spôsobujú veľký sociálny problém v danom regióne.

Zdôraznil aj potrebu podpory environmentálnych projektov. „Preto teraz chceme tlačiť na to, aby investície, ktoré pôjdu z Fondu rozvoja do zelenej ekonomiky boli investované aj do tohto priemyslu. Chceme tlačiť aj na zamestnávateľov, aby spoločne investovali zdroje a aby  ich objem a tým aj konkurencieschopnosť boli väčšie. Oslovili sme aj európskych komisárov,  aby v rámci Rady Európy hľadali možnosti, ako obmedziť krajiny, ktoré nevyrábajú čistú, zelenú oceľ a tým  pádom majú väčšiu konkurencieschopnosť. Každý si bráni svoj trh a hľadá možnosti, a to isté musí robiť aj Európska komisia.

Teraz sme kvôli korone v zložitej situácii, inak by sme určite robili aj ďalšie podporné akcie, ako sú pochody, ktoré sme  robili aj v minulosti, dokonca aj v Bruseli,“ uviedol na tlačovom brífingu Emil Machyna.

Podľa informácie Juraj Vargu,  Európsky akčný deň podporili aj SLOVALCO, Oravské ferozliatinárske závody, ŽP a ďalšie podniky.

 

Pandémia COVID-19 ešte viac prehĺbila krízu, ktorej čelí európsky oceliarsky sektor:

Výroba ocele v EÚ sa znížila o 40 % a nové objednávky boli znížené o 70 – 75 %

Odhaduje sa, že najmenej 45 percent pracovnej sily je dočasne prepustenej a práca je obmedzená

Existujú skutočné obavy, že na konci tejto pandémie by mohlo dôjsť k strate 50 % kapacít výroby ocele.

Kým Európa trpí, Číne sa podarilo v prvom štvrťroku 2020 zvýšiť výrobu o 1,3 percenta.

Kľúčové požiadavky oceliarov:

  • Zaistiť rovnaké podmienky pre európskych výrobcov ocele na globálnom trhu obmedzením dovozu ocele z tzv. tretích krajín, ktoré nedodržiavajú environmentálne a sociálne štandardy, a to prostredníctvom posilnenia regulácie obchodných ochranných nástrojov a zrýchlenia predbežnej investigatívnej fázy v prípade prieskumu antidumpingových sťažností.
  • Pravdivo informovať o skutočných dopadoch na životné prostredie a podieloch na emisiách skleníkových plynov.
  • Zaistiť podporu národných vlád  členských krajín formou záruk a vo verejných zákazkách preferovať domácu európsku oceľ.
  • Pokračovať v investíciách do európskych oceliarní environmentálneho i dekarbonizačného charakteru.
  • Ustanoviť nástroje ekonomickej podpory do ekologizácie oceliarskych firiem.
  • Realizovať ekonomicky prijateľnú politiku EÚ.
  • Chrániť trh s oceľou na hraniciach EÚ spoplatnením dovozu s významne vyššou uhlíkovou stopou oproti európskym produktom – zaviesť tzv. uhlíkovú daň.
  • Poskytnúť kompenzáciu nepriamych nákladov EÚ ETS, premietnutých do cien elektrickej energie v čo najvyššej možnej miere, alebo dať výnimku oceliarskym firmám, aby neplatili za emisné kvóty.

 

Ďalšie články

EÚ potrebuje odolné a silné podniky

Tesne pred začiatkom maďarského predsedníctva Európskej únie, ktoré začalo v júli, sa stretli v Budapešti európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope, aby rokovali o konkurencieschopnosti a odolnosti európskych podnikov. Republikovú úniu zamestnávateľov reprezentoval na tomto stretnutí jej prezident Miroslav Kiraľavarga.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...