Vyhľadávanie:

Európa sa musí brániť verejne a nahlas

Európa sa musí brániť verejne a nahlas

Zástupcovia odborových organizácií hutníckeho a oceliarenského priemyslu v rámci Česka, Poľska a Slovenska varujú

Ohrozenie oceliarenského priemyslu v Európskej únii dovozom takzvanej "neenvironmentálnej ocele" z krajín mimo Schengenu je realitou. O pokračujúcej recesii v odvetví hutníckeho priemyslu diskutovali zástupcovia OZ KOVO, OS KOVO a Solidarnošč  na medzinárodnom stretnutí v Žiari v dňoch 27. - 28. júla 2020.  Výsledkom ich rokovania je  prijatá spoločná deklarácia určená Európskej komisii, Európskemu parlamentu, národným vládam, európskym odborom i zamestnávateľom a zamestnávateľským zväzom.

Účastníci rokovania analyzovali  vo svojich prezentáciách situáciu v Českej republike, Slovenskej a v Poľskej republike, ale aj v ostatných krajinách Európskej únie. Problém importov lacnej ocele sa totiž týka celej priemyselnej Európy. Hlavnými producentmi sú tradične Čína, Rusko, Turecko, ale pribúdajú i ďalší.  Produkcia  ocele  v Číne tvorí viac ako polovicu celej svetovej produkcie ocele. Aj tento rok by mala prekonať rekord, podľa deklarovaných ekonomických predikcií.

OCHRANNÉ OPATRENIA NEFUNGUJÚ, SÚ NEDOSTATOČNÉ

Aj napriek všetkým doteraz prijatým opatreniam ochrana trhu ocele v EÚ nefunguje, pretože sú nedostatočné. Hute v každej účastníckej krajine postupne prešli modernizáciami najmä environmentálnych procesov, aby spĺňali prísne požiadavky prijatých európskych pravidiel, a aj napriek tomu máme na trhu s európskou oceľou všetky firmy problémy, potvrdili účastníci stretnutia. Poukázali tak na skutočnosti, že zatiaľ čo podniky v krajinách Európskej únie podliehajú prísnej kontrole a sú pod neustálym tlakom európskych aj národných inštitúcií, aby spĺňali prísne ekologické kritériá, Čínu, Turecko, či Rusko, nič neobmedzuje. Tieto a ďalšie krajiny teda produkujú obrovské kvantá CO2. Európska únia sa tak vďaka liknavému postoju k importu ocele z týchto krajín nepriamo podieľa na znečistení planéty, zhodli sa všetci prítomní zástupcovia odborových zväzov. Situácia je o to horšia, že sa pomyselné nožnice medzi domácou produkciou - "environmentálnou oceľou" - a dovozovou "neenvironmentálnou oceľou" z takzvaných tretích krajín stále roztvárajú. Európsky priemysel nie je ten, ktorý túto planétu najviac zaťažuje emisiami, zhodli sa všetci prítomní, dokazujú to hodnoverné dáta dostupné na web stránkach. Oceľ je pre každú krajinu rovnako strategická surovina ako potraviny, ak niekto ovládne produkciu ocele, potom si môže diktovať jej ceny! Vieme, pripomíname si, že Európska únia vznikla na základe Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, teraz našu oceľ a uhlie  už nechce, poukázali na paradoxnú situáciu účastníci pragmatickej diskusie a označili postoj Európskej komisie k oceliarskemu priemyslu za silno pokrytecký.

DEKLARÁCIA BOJUJE ZA OSUDY STÁTISÍCOV EURÓPANOV

Spoločná deklarácia zástupcov Českej republiky, Slovenska a Poľska, pripomína a zdôrazňuje okrem iného nevyhnutnosť pomoci oceliarskemu i hutníckemu priemyslu ako historického dedičstva a zdrojov pracovných miest. Chce, aby európskym oceliarom i hutníkom boli zabezpečené rovnaké férové podmienky na globálnom trhu a v krízovom období, tiež  žiada spomalenie procesov sprísňovania ekologických limitov.  Požaduje Európsku komisiu o spracovanie a prijatie sociálneho programu v rámci fondu EÚ pre zamestnancov oceliarstva a hutníckeho priemyslu.

Vyzývame európsku odborovú organizáciu IndustriAll, aby zorganizovala protestnú akciu pred Európskym parlamentom v Bruseli na jeseň 2020, a v prípade vzniku ďalšej vlny pandémie COVID 19, aby pripravila akciu sektorovo v priemyselných oblastiach jednotlivých štátov EÚ, koordinovane v jeden deň i v jednu hodinu s video prenosom on-line.

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...