Vyhľadávanie:

Úspešne sme absolvovali dozorný audit systému manažérstva kvality

Úspešne sme absolvovali dozorný audit systému manažérstva kvality

V dňoch 3. až 5. augusta vykonala štvorica audítorov v U. S. Steel Košice, s.r.o. druhý kontrolný audit pre oblasť naplnenia požiadaviek normy IATF 16949 a EN ISO 9001 pre dodávateľov automobilového priemyslu, pre plnenie požiadaviek na systém manažérstva kvality. Audit vykonal tím spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. v zložení Tadeáš Kurilovský, Pavel Chovanec, Pavel Horník a Katarína Žáková. Technické a organizačné zabezpečenie jeho výkonu v podmienkach našej spoločnosti zabezpečoval Radomír Chovanec, manažér pre SMK USSK a tím zamestnancov Norberta Kubíka,  generálneho manažéra pre kvalitu, úseku viceprezidenta pre výrobu USSK.

Audit prebiehal v otvorenom dialógu a naši zamestnanci hrdo poukazovali na výsledky, ktoré sa im aj napriek zložitým podmienkam pri eliminácii dopadov krízy súvisiacej s COVID-19 podarilo dosiahnuť pri udržiavaní a zlepšovaní zavedeného systému manažérstva kvality. Tieto výsledky zabezpečili, že neboli ohrození naši zákazníci a pred audítormi sme preukázali, že vieme zabezpečovať plnenie požiadaviek preverovaných štandardov (EN ISO 9001 a IATF 16949) aj v takýchto náročných podmienkach.

Výsledky auditu si prišli vypočuť v stredu 5. augusta do šikmej zasadačky top manažéri spoločnosti a ďalší zamestnanci z divíznych závodov a útvarov vedenia spoločnosti. Vážne odchýlky audítori nezaznamenali, s konštatáciou silných stránok, námetov na zlepšenie a zistení vystúpil vedúci audítor Tadeáš Kurilovský. Medzi hlavné  oblasti silných stránok boli zo strany audítorov spomenuté dosiahnuté ekonomické výsledky v roku 2019, silná podpora infraštruktúry zo strany vedenia USSK, čo sa prejavuje vo výsledkoch bezpečnosti, rozbehnutie transformačných procesov v správnom čase a výsledky kvality. Oblasti, kde audítori našli miesto na zlepšenie a malé zistenia sú v rovine aktuálnosti riadiacej dokumentácie, kvalifikácie zamestnancov pri organizačných zmenách súvisiacich s transformáciou, dôslednejšieho vytvárania záznamov a hodnotenia rizík. Podstatné však bolo konštatovanie potvrdzujúce platnosť certifikátov IATF 16949 a EN ISO 9001 pre ďalšie obdobie, bez ktorých by nebolo možné dodávať produkty našim zákazníkom. 

Ďalšie články

Registrácia na Dni dobrovoľníkov USSK je otvorená

Dobrovoľníci sa už môžu hlásiť na Hutnícku kvapku krvi aj na brigády do botanickej či zoologickej záhrady, do centre pre deti a rodiny, na detskú železnicu i do útulku pre zvieratá. Súčasťou je aj zbierka šatstva a ďalších užitočných vecí pre ľudí v núdzi.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...