KONTAKT  |    _eng _sk

Úspešne sme absolvovali dozorný audit systému manažérstva kvality
           Pridané: 12.08.2020
Autor: Rado CHOVANEC
Kategória: 13/2020

V dňoch 3. až 5. augusta vykonala štvorica audítorov v U. S. Steel Košice, s.r.o. druhý kontrolný audit pre oblasť naplnenia požiadaviek normy IATF 16949 a EN ISO 9001 pre dodávateľov automobilového priemyslu, pre plnenie požiadaviek na systém manažérstva kvality. Audit vykonal tím spoločnosti TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. v zložení Tadeáš Kurilovský, Pavel Chovanec, Pavel Horník a Katarína Žáková. Technické a organizačné zabezpečenie jeho výkonu v podmienkach našej spoločnosti zabezpečoval Radomír Chovanec, manažér pre SMK USSK a tím zamestnancov Norberta Kubíka,  generálneho manažéra pre kvalitu, úseku viceprezidenta pre výrobu USSK.

Audit prebiehal v otvorenom dialógu a naši zamestnanci hrdo poukazovali na výsledky, ktoré sa im aj napriek zložitým podmienkam pri eliminácii dopadov krízy súvisiacej s COVID-19 podarilo dosiahnuť pri udržiavaní a zlepšovaní zavedeného systému manažérstva kvality. Tieto výsledky zabezpečili, že neboli ohrození naši zákazníci a pred audítormi sme preukázali, že vieme zabezpečovať plnenie požiadaviek preverovaných štandardov (EN ISO 9001 a IATF 16949) aj v takýchto náročných podmienkach.

Výsledky auditu si prišli vypočuť v stredu 5. augusta do šikmej zasadačky top manažéri spoločnosti a ďalší zamestnanci z divíznych závodov a útvarov vedenia spoločnosti. Vážne odchýlky audítori nezaznamenali, s konštatáciou silných stránok, námetov na zlepšenie a zistení vystúpil vedúci audítor Tadeáš Kurilovský. Medzi hlavné  oblasti silných stránok boli zo strany audítorov spomenuté dosiahnuté ekonomické výsledky v roku 2019, silná podpora infraštruktúry zo strany vedenia USSK, čo sa prejavuje vo výsledkoch bezpečnosti, rozbehnutie transformačných procesov v správnom čase a výsledky kvality. Oblasti, kde audítori našli miesto na zlepšenie a malé zistenia sú v rovine aktuálnosti riadiacej dokumentácie, kvalifikácie zamestnancov pri organizačných zmenách súvisiacich s transformáciou, dôslednejšieho vytvárania záznamov a hodnotenia rizík. Podstatné však bolo konštatovanie potvrdzujúce platnosť certifikátov IATF 16949 a EN ISO 9001 pre ďalšie obdobie, bez ktorých by nebolo možné dodávať produkty našim zákazníkom. 

Empty

ODPORÚČAME

07.10.2021
Vakcíny proti chrípke sú už dostupné
17.09.2021
Rezortné vyznamenania si prevzali z rúk ministra hospodárstva
02.08.2021
United States Steel Corporation zverejnila výsledky za 2. štvrťrok
18.06.2021
Dobrovoľníci neváhali ani minútu