Vyhľadávanie:

Sú známi držitelia ocenení Šampión BOZP a Hviezda HIRA

Sú známi držitelia ocenení Šampión BOZP a Hviezda HIRA

Na dnešnom war roome bude vyhlásený Šampión BOZP za 2. štvrťrok. Toto ocenenie získava Martin Kostoval z Divízneho závodu Teplá valcovňa. Ocenený pracuje ako zmenový majster.  O jeho ocenení rozhodlo to, že počas pravidelných rozhovorov, diskusií so zamestnancami a pri riešení pracovných úloh zbiera návrhy a podnety na zlepšenie BOZP. Iniciatívne hľadá nové inovatívne spôsoby organizácie práce, tak aby boli zamestnanci chránení a zároveň plnili výrobné požiadavky. Na dennej báze poctivo pristupuje k BOZP, vypracováva návrhy na zlepšenie BOZP, pripomienkuje a prepracováva PBP (postupy bezpečnej práce)  a PZE (postupy zaisťovania energií) pre CO2. Nad rámec svojich aktuálnych pracovných povinností vypracováva PZE na zaisťovanie elektrických zariadení pre celú prevádzku, keďže je pôvodnou profesiou elektrikár.

Po prvý raz je na dnešnom war roome vyhlásený aj víťaz ďalšieho ocenenia Hviezda HIRA (HIRA STAR), čo je ocenenie pre všímavých zamestnancov, ktorí dokážu odhaľovať riziká. Prvými držiteľmi tohto ocenenia sa stávajú František Kiráľ, zmenový majster obsluhy poklopových žihární, Peter Fudor, vedúci prevádzky Poklopové žihárne, Štefan Bardovič, procesný inžinier,  Ján Kisucký, koordinátor prevádzky a údržby a Jaroslav Uram,  manažér pre BaHP.

Pri preberaní vsádzky na vstupných dopravníkoch na Žihárni 1 a Žihárni 2, hrozí pri nedostatočných medzerách medzi zvitkami zachytenie nasledujúceho zvitka ramenom preklápača a následné prevrátenie a pád zvitka. Tím, ktorý získava prvé ocenenie Hviezda HIRA vypracoval projekt zameraný na bezpečnú manipuláciu so zvitkom na dopravníku a preklápači zvitkov.

Ocenenia si víťazi preberú v najbližších dňoch.                                                 

Ďalšie články

Spoločné vyhlásenie

Po stretnutí zástupcov vlády SR a vedúci predstaviteľov spoločnosti Nippon Steel Corporation / U. S. Steel Košice 9.2. 2024.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...